Wat moet het netwerk doen: Prioriteiten?

Bij deze tafel is gebrainstormd over wat het ecodorpennetwerk zou kunnen doen in de nabije/verdere toekomst:

 

Algemeen:

Taak van het network is overkoepelende, en individueel ecodorp overstijgende activiteiten organiseren.

 

Uitgesplitst in kringen:

 1. Netwerken/ontmoetingenkring
 • netwerkweekenden zijn voor ecodorp-initiatieven en hebben als doel om elkaar te ontmoeten, een gezamenlijk veld te creëren en te functioneren als een soort ledenvergadering, een platform voor de initiatieven.
 • Deze hebben een enorm uitstralende functie, omdat elke vertegenwoordiger in potentie een paar honderd mensen bereikt.
 • Het is interessant om naast de 2 algemene weekenden per jaar specifieke weekenden te organiseren, bv. Regioweekenden of themaweekenden. Dit kan verdieping geven. Denk hierbij aan bv. Duurzaam bouwen, gemeenschapsvorming, etc.
 • Het jaarlijkse festival is bedoeld voor breed publiek, heeft als doel ervaren, leren, ontmoeten, vieren en een voorbeeldfunctie.
 • Dit festival bereikt niet zozeer politici en beleidsmakers en professionals. Hiervoor is een ander evenement, bv een conferentie interessant.

 

 1. Educatie-kring

– Samenwerken met scholen, hogescholen, ROC’s.

– Outreach van ecodorpen lesmateriaal naar scholen, maatschappelijk werk, uitkeringsinstanties

– Bij de outreach valt op dat de holistische benadering vaak uniek is. Er is een enorme kloof vaak tussen wat het publiek kent als duurzaam gedrag en hoe ver ecodorpen gaan. Soms is het bijna overkill en overweldigend. Het is dus belangrijk bij presentaties naar buiten om aan te passen aan de belevingswereld van de doelgroep.

– oppassen ook voor te veel werkdruk, geen overlap met wat andere organisaties al doen.

– unieke kans voor ecodorpen is om publiek uit te nodigen om het ecodorp te ervaren, een voorbeeldfunctie.

-hulp bij opzetten interne scholen: kinderen, zorgboerderij, volwasseneducatie

Belangrijk is: wat kun je aan, kun je je eigen groep of jezelf versterken (Win-Win), pas op voor overbelasting

 

 1. Organisatie&informatie-kring

– Ledenwerving/ werving van vrienden en donateurs

– hulp bij organiseren van stages, EVS, wwoofers, HelpEx, WorkAway,

– ontwikkelen van een smoelenboek: wie is wat en heeft wat aan te bieden

– ontwikkelen van vraag&aanbod binnen het netwerk

– Het ontwikkelen van een lokale economie, bv een ruilsysteem, een ecodorpenmunt

 

 1. Lobby&belangenbehartiging-kring

– Samenwerking zoeken met andere organisaties en samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld rondom plattelandsontwikkeling. In het kader van vergrijzing en krimp liggen er kansen in bepaalde regio’s.

– Een aantal gemeentes staan open voor andere manieren van werken, zoals de Citaslow.

– Er is een voorstel voor een conferentie met gemeenten, bedrijfsleven, architecten etc. Bijvoorbeeld een gezamelijk dag met de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

– onderzoek bevorderen

 

 1. Internationale samenwerking

 

 1. Uitwerken van het holistische ecodorpen gedachtengoed.

Bv. Spiritualiteit. Het mag geen ‘standaard’ worden. Shamanistische benadering is niet de norm voor iedereen. Werken in ‘kringen’ en vanuit gelijkwaardigheid is geinspireerd op verschillende tradities.

Wat zijn waarden en normen van ecodorpen en het achterliggende gedachtengoed?

 

Klik hier door naar de andere onderwerpen van het Wereldcafé

Ecodorpennetwerk en belangen

Ecodorpennetwerk en behoefte