Op de vraag wat de behoefte van ecodorpen is waar ze niet in kunnen voorzien zijn een aantal hoofdthema’s met elkaar besproken. De volgende thema’s zijn aan bod gekomen:

 

  • Vrijstellingen bouwbesluiten
  • Virtuele marktplaats voor ecodorpen
  • Eigen muntsysteem waar alle ecodorpen mee gaan werken
  • Onderlinge uitwisseling
  • Tijd en energie om alles te doen
  • Dromers en doeners
  • Land/grond/plek om te bouwen en/of te wonen

Vrijstelling bouwbesluiten

Uiteraard hebben ecodorpen behoefte aan toestemming om alles te bouwen wat ze willen. Uiteraard dan ook duurzaam, veilig en realistisch. Bijvoorbeeld dat een goot op 4,5 meter komt, afwijkend van wat in een bouwbesluit staat beschreven. Ecodorpen hebben daarom behoefte aan vrijstellingen van bouwbesluiten voor dit soort situaties. Dat dit niet makkelijk is, daar is iedereen het wel over eens. Er is behoefte aan een expertise groep die dit soort zaken uit kan zoeken, weet heeft hoe je met dit soort situaties om kan gaan, en die ecodorpen en overheidsinstanties kan adviseren, zodat er gedegen oplossingen kunnen worden gevonden voor de ambitieuze bouwplannen.

Virtuele marktplaats voor ecodorpen

We zouden als ecodorpen een eigen virtuele eco marktplaats willen ontwerpen waarin binnen diverse thema’s goederen, diensten en expertise kan worden aangeboden via een ruilsysteem. Binnen het ruilsysteem kan worden gekozen voor waardebepaling achteraf, ruilen vis een eigen muntsysteem of een combinatie tussen euro’s en een gedeelte via het eigen muntsysteem. Gedacht wordt aan een vraag en aanbod gedeelte voor loodsen, materialen, land enzovoort. Maar ook het aanleggen van een menselijke bibliotheek waarin informatie te zoeken is nuttig voor het opstellen van brondocumenten, statuten, bouwplannen, etc. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat ecologisch leven delen is met wisselwerking.

Eigen muntsysteem

Binnen de organisatie STRO is veel expertise opgedaan met eigen munt/ruilsysteem. We willen graag toewerken naar een muntsysteem waarmee ecodorpen gezamenlijk zijn aangsloten en waarmee ze onderling kunnen ruilen in goederen, diensten, materialen, expertise, etc.

Onderlinge uitwisseling

Ecodorpen willen leren van elkaar. Er is nagedacht over intervisie waarbij leden van verschillende ecodorpen met regelmaat bij elkaar komen en problemen kunnen in brengen waarmee ze op dat moment worden geconfronteerd. Via een bepaalde methodiek kan het probleem worden besproken, waarbij de overige leden van de groep eerst een mening vormen over het problem en daarna verplaatsen in de inbrenger van het probleem en vertellen wat ze zelf zouden doen als ze in zijn/haar schoenen zou staan. Ook is Leap Frog en Snowflakes genoemd. Dit zijn bureaus waarbij mensen 1 dag per week gratis diensten verlenen voor maatschappelijke organisaties met een goed doel. Zoals juristen, notarissen, etc.

Tijd en energie om alles te doen

De meeste eocodorpen kampen met hoge tijdsdruk en veel werk. Er is een gebrek aan actieve mensen die de schouders onder een project kunnen zetten. Binnen ecodorpen zie je spanningen ontstaan bij betrokken leden op het gebied van vrijheid versus verbinding en liefde versus verantwoordelijkheid. Balans vinden tussen geven en nemen is daarin essentieel, maar niet altijd even makkelijk. Vaak zie je dat een aantal leden erg druk zijn en veel verantwoordelijkheid op zich nemen, en andere leden moeite hebben om zich te commiteren en ook minder werk verzetten. Belangrijk voor alle bewoners is dat er naast hard werken ook tijd is voor ontspanning en samen genieten.

Dromers en doeners

Veel ecodorpen ervaren dat er dromers op hun initiatief afkomen met grootste plannen en ideeen. Deze dromers hebben een pioniersgeest die heel handig is. Soms blijven projecten hangen omdat de dromers niet uitgedroomd raken. In de groep heb je ook altijd mensen die besluiten willen nemen en concreet iets willen gaan doen. De behoeften van dromers, doeners en besluitnemers binnen een ecodorp is wezenlijk anders. Dit geeft soms wrijving binnen de groep. Er is gesproken om de droom te verleggen en dromers daardoor op een andere manier te blijven betrekken binnen de groep. En de doeners concrete opdrachten en taken te geven, waardoor de groep als groep goed kan blijven doorgaan.

Een plek om te bouwen en te wonen

In Nederland valt het niet mee om een plek te vinden voor een startend ecodorp. Alle hulp hierin is erg welkom!

 

Klik hier door naar de andere onderwerpen van het Wereldcafé

Ecodorpennetwerk en belangen

Ecodorpennetwerk en de toekomst