Tussen Apeldoorn en Deventer ligt Ecotribe Teuge. Het project in Teuge is een van de winnaars van de provinciale challenge SteenGoed Benutten, wat zorgde voor subsidiegeld en een ondernemerscoach vanuit de provincie. Bram en Kelly wilde meer weten over het project en haar ideeën.

 

Hoe is het Earth Awareness Centrum ooit ontstaan?

Doordat een groep vooruitstrevende mensen met overeenkomstige visies elkaar vonden, begin 2000. Het gekraakte terrein in Teuge werd de broedplaats waar men elkaar kon ontmoeten, plannen vorm kon geven en kon experimenteren met andere manieren van wonen en werken. Het doel was om mensen bewust te maken dat de aarde een levend wezen is en dat alles onderling met elkaar verbonden is (aarde-gewaarzijn). Op het moment dat iemand dit begrijpt, voelt en heeft geïntegreerd in zijn/haar dagelijkse keuzes, is het een logisch gevolg dat men niet meer neemt dan men nodig heeft, zorg draagt voor de omgeving waarin je leeft, kennis deelt enz.

 

Hoe ziet een normale dag/week/maand er bij het Earth Awareness centrum uit?

Jeetje, das nogal een uitgebreide vraag, heel lastig om in een paar zinnen te pakken. We onderhouden de off grid lifestyle (tuin, elektra, huis, compost, recycling, verwarmingssystemen, drinkwater en vuilwater systemen enzovoorts), bouwen aan de NatuurTempel, zijn bezig met het herbestemmingsproject van het terrein, organiseren (ceremoniële) bijeenkomsten, werken in bepaalde periodes met vrijwilligers, maken kunst, verzorgen rondleidingen en informatiedagen. Kort gezegd leven we integraal. De scheiding tussen wonen en werken is er niet of nauwelijks. 

 

Hoe worden er (taak) afspraken, dagindelingen, weekindelingen en/of maand indelingen gemaakt? Als er überhaupt met een plansysteem wordt gewerkt?

Het ‘plansysteem’ waar wij zoveel mogelijk mee werken is ‘op inspiratie’. Dat geldt in ieder geval volledig voor het bouwen van de NatuurTempel en zoveel mogelijk voor alle andere zaken. Daarnaast leven we met de seizoenen, waardoor in bepaalde periodes van het jaar dezelfde onderwerpen terugkomen. Denk hierbij aan het winterklaar maken van ruimte, het zaaien/oogsten in de tuin, de dakgoten reinigen enzovoorts. Natuurlijk kijken we ook vooruit in de tijd, maken we afspraken, plannen we evenementen en evalueren we wat geweest is. Wij zeggen altijd dat we natuurlijk georganiseerd zijn. Zoals alle bomen in het voorjaar in het blad komen, maar afhankelijk van het weer kan dat het ene jaar in maart al zijn en het andere jaar pas in mei. We maken plannen maar blijven constant flexibel naar de situatie en in contact met de betrokkenen. Zo leer je jezelf, elkaar en het leven heel goed kennen en gaat het steeds natuurlijker.

 

Wat is de Steengoed Benutten prijs voor jullie?

De SteenGoed Benutten prijs houdt voor ons een kans in om de locatie door te ontwikkelen, te legaliseren en veilig te stellen voor de toekomst. Er werd gevraagd een ‘nieuwe’ invulling te geven aan het terrein. Earth Awareness heeft een plan ingediend en is uitgekozen (samen met nog twee andere organisaties) om het plan verder uit te werken, waarna mogelijk uit te gaan voeren. Wij ervaren het als een uitgelezen kans om Earth Awareness, na jaren van underground, in de samenleving te planten. Het bijzondere vinden wij dat eigenaren van het terrein, de gemeente, het dorp en de provincie zich allemaal inzetten om te ondersteunen bij deze herontwikkeling en er werkelijk getracht wordt samen te werken.

 

Wat voor mogelijkheden en kansen heeft deze prijs gegeven?

Wij weten uit ervaring dat de samenleving klaar is voor en snakt naar nieuwe manieren van leven, waarin natuur en cultuur met elkaar in balans zijn en waarin de mens kan floreren. De praktijkervaring die hier in de afgelopen 17 jaar is opgedaan, is van grote waarde omdat het voor Nederlandse begrippen zeldzaam is om zo te leven. Wij dragen graag bij aan het inspireren en opleiden van anderen, voor het grotere geheel.

 

Wat voor rol speelt spiritualiteit binnen het Earth Awareness Centrum?

Earth Awareness staat voor off grid, kunst en bewustzijn. Onder bewustzijn valt spiritualiteit en zingeving. Omdat wij geloven dat werkelijke verandering alleen van binnenuit kan komen, besteden we in ons programma veel aandacht aan het ontdekken en vormen van de innerlijke mens. Natuur-spiritualiteit is een herkenbare en directe ingang naar levenswijsheid, inspiratie en groei met daarin alle ruimte latend voor ieders persoonlijke opvattingen of geloof. 

 

Waarom vinden jullie het belangrijk om ceremonies te organiseren?

Ceremonies zijn een zeer beproefde manier om te verbinden, met jezelf, met elkaar en met al dat is. Door regelmatig ceremonies te doen herwin je het vertrouwen in jezelf, de ander en het leven en train je vermogens om jouw rechtmatige plek in de cirkel in te nemen en constructief bij te dragen op alle lagen. Een gevolg hiervan is dat je hoofd, hart en handen meer in balans zijn, compassie en levenslust groeien, waardoor je tot bloei komt. Mensen tot bloei laten komen, is onze drijfveer.

 

Waarom is het voor jullie van belang om zoveel mogelijk zelfvoorzienend en off-grid te wonen?

Wij leven off grid en streven naar een hoge mate van lokale zelfvoorzienendheid. Niet dat ieder huishouden alle voorzieningen in eigen beheer zou moeten hebben, want dat is onhaalbaar en inefficiënt, maar dat binnen een dorp of regio wel kan voorzien in alle behoeften van de aangeslotenen. Het leven off the grid is onlosmakelijk verbonden met het leven met de seizoenen. Het geeft een hoge mate van verantwoordelijkheid voor je welbehagen en bent genoodzaakt om te leren over de basale dingen in het leven (bijv groentes verbouwen en huizen bouwen). Douchen in regenwater, groenten eten die jezelf verbouwd hebt en veel buiten leven zijn dingen die de mens goed doen. De disconnectie die veel mensen vandaag ervaren met de natuur en het leven verdwijnt.

 

Hoe hebben jullie weten te realiseren om zoveel mogelijk zelfvoorzienend en off-grid te wonen?

De situatie op deze locatie (zonder aansluitingen op gas, water, riool en elektra) maakte dat er geen andere optie was dan zelf voorzieningen te creëren en dat de droom om die velen al jaren droomden om het ‘anders’ te doen, een voordehand liggend gevolg was. Het was de ideale gelegenheid om te experimenteren.

 

Voor meer informatie en events bij Eco-Tribe Teuge kun je kijken op hun facebookpagina