Door Monique Wijn

Een bijzonder weekend, met voor mij als kernwoord het woord ‘nieuw’. Veel nieuwe gezichten, nieuwe projecten, vernieuwende onderwerpen, van heel aards (cooperaties, bankieren) tot heel spiritueel (een nieuwe aarde, een nieuw bewustzijn). Inspirerend!

Een adembenemend uitzicht, over de kalme wijde zee met heel in de verte de grijze streep van Texel. Meeuwen, zeegras, een dijk en een kerktoren in de verte, stilte.

Zo kwam ik aan bij het netwerkweekend op de Michaelshof, een groene oase in weer een ander puntje van Nederland. We werden welkom geheten op donderdagavond met warme soep. De eerste gasten druppelden binnen, en tentjes werden opgezet.

Ik was speciaal een dag eerder gekomen, om de zweethut van Ishi Crosby mee te maken. In de stortregen bouwden Hans, Michael en Ishi een vuurstapel op, en met twee paraplu’s erboven lukte het zowaar om deze aan te steken! Een titanen ontmoeting van 2 oerelementen: water en vuur. Maar het vuur won! Het lukte om de brandstapel aan te steken en na een paar uur hield de regen op en kon de zweethut beginnen. Ishi leidde de ceremonie gevoelig, met Indiaanse liederen en verhalen en door deelrondes werden we getuigen van elkaars proces.

Ik was in staat door het donker en de hitte in alle rust persoonlijke thema’s uit te werken, lichamelijke klachten en diepere levensvragen. Belangrijke intenties voor de wereld, de aarde, de mensen en de dieren werden geuit.

Na afloop gingen veel mensen rusten, maar ik kon de kans niet laten lopen mee te doen met het wadlopen. Op blote voeten, en onverwacht heerlijk warm, door de zachte modder met her en der schelpen, door diepere vaargeulen tot een groot dieper stuk. Het schijnt mogelijk te zijn op een plek helemaal naar Texel te lopen!

Vrijdagavond kwamen er meer mensen aan, ook van de Michaëlshof waren er vrijwilligers, voor een volle maanceremonie. Premalata en René leidden deze. Meditatief werden we door een visualisatie geleid naar de maan en plantten daar onze intenties. Het meest bijzondere moment was dat er opeens een klein vogeltje de cirkel invloog en drie keer de hele kring rondvloog, her en der werden mensen aangeraakt. Ontroerend!

Coöperaties, het nieuwe samenzijn.

Zaterdag begon het inhoudelijke programma. Onno van Bentum van de Coöpchampions kwam voor de tweede keer, dit keer met een heel inspirerende lezing en ruimte voor vragen. Zo inspirerend dat spontaan het idee ontstond voor een verdiepingsdag. Er is een groepje ontstaan om deze te organiseren eind oktober.

Onno vertelde dat het binnen de wet  toegestaan is -middels een coöperatie- om zelf de regels te bepalen. Als voorbeeld noemde hij een opgerichte coöperatie die het wettelijk toestaat met behoud van uitkering een eigen bedrijf te starten ‘samenredzaamheid’. Zijn missie is om ‘coöperatief de aarde te beheren’. Zijn bedrijf heet ‘de coöperatieve samenleving’, dit is een coöperatie van coöperaties, waar anderen bij kunnen aanhaken. Zo is hij nu in Gambia gevraagd door de president en zijn vrouw, om het hele stroomgebied van de Senegal-rivier, met 2 miljoen mensen, coöperatief te gaan beheren.

Hij legde uit wat het verschil is tussen een stichting, een B.V. en een vereniging of coöperatie. Is de stichting een boog (donateurs, bestuur, doelgroep), de B.V. een verticale organisatie om winst te maken, de coöperatie een kring, circulair.

Bekende coöperaties zijn Gasprom, Wall Mart, Rabobank en de Veilingen. Het doel van een coöperatie hoeft dus niet ideëel te zijn!

Maar ook ecodorp Boekel, ecodorp de Groenlingen en de Hof van Moeder Aarde zijn coöperaties!

Doel van een coöperatie is, in een behoefte voorzien.

Belangrijk contact voor het ecodorpennetwerk is Stephen van Uffelen, met het ‘Coöperatief Woonfonds’. Zijn doel is om leningen te verstrekken aan wooncoöperaties. Dit is al gebeurd aan bv. diamondiaal. http://inspiratie-inc.nl/project/wooncooperatie-diamondiaal-in-almere-oosterwold/

Hij heeft 4 vragenlijsten ontwikkeld voor groepen. En één is in ontwikkeling: de vragenlijst voor borging of ‘hufterproef’ maken van de coöperaties.

Deze vragenlijsten zie je bij de illustraties.

Plekken die roepen, de nieuwe wereld.

Michaël van de Michaëlshof gaf een workshop ‘Plekken die roepen’. Hij vertelde over het ontstaan van de Michaëlshof, en hoe deze plek hem over de jaren geroepen heeft. Hij vertelde over een wereldwijde transformatie van nieuwe wegen. Van individualiteit naar verbondenheid. Van commercialisme (wat kan ik aan jou verdienen) naar wederzijdse dienstbaarheid (wat kan ik voor jou betekenen). Driedimensionale beperkingen afleggen, van angst naar liefde en vertrouwen, van denken naar voelen.

Ecodorpen noemt hij de evolutionaire aansturing vanuit de Kosmos, de overgang naar de vierde en vijfde dimensie, het eenheidsbewustzijn!

Een visualisatie bracht ons in contact met onze eigen ideale plek en de 5 kenmerken die daarbij hoorden. Bij mij waren dit: een heel wijds landschap, (voorbij de aarde), bos/meren/water, mensen die elkaar omarmen en kringen maken, een wijds landschap met lichtlijnen tussen kringen van mensen, prachtig! In drietallen bespraken we de kernpunten, onze weerstanden, waar we dachten te zijn over een jaar en deelden elkaars ontroering. Mijn groepje vond elkaar in het ‘durven niet weten’ en ‘vertrouwen dat alles zich ontvouwt’. Dat bracht tranen en herkenning!

De Blije B, de nieuwe economie.

Het thema van de middag was ‘De Blije Bank’.

Allereerst gingen we het nieuwe mozaïek bewonderen, dat door een deel van de groep gestart was, een gemetselde bank, die langzaam maar gestadig uitbotte in een feest van kleur en subtiele vormen.

Als spreker kwam Ronald Bernard, oprichter van de Blije B (die geen bank mag heten). Een heftige lezing, waarbij ‘dit kan niet waar zijn’, van Joris Luyendijk in het niet valt. Ad Broere in de Vrije Media van 8 juni schrijft over de BIS, de Bank for International Settlements. Een onafhankelijk wereld- instituut in Geneve, dat ongecontroleerd de financiële dienst uitmaakt en waarvan het personeel onschendbaarheid geniet en dat zelfs een eigen politiedienst heeft. Alle banken van de wereld zijn als privé-instellingen min of meer gekoppeld aan dit niet door democratie gecontroleerde instituut. Griezelig!

Oplossing volgens Ronald Bernard: wordt zelf eigenaar van je rekeningen. De Blije B is een coöperatie, waarbij alle deelnemers mede-eigenaar zijn. Er wordt geen rente geheven en ook geen rente uitgereikt. De rente is namelijk de grote onttrekker van waarde aan aarde en mensen. (Charles Eisenstein zegt hierover in zijn boek ‘over ons huidige geldsysteem: ‘ it turns natural resources into products and human relationships into services, in zijn boek ‘ Sacred Economics’.

Zaterdagavond werden we verrast op een heerlijke Indiase maaltijd. Met ruim 30 mensen van het netwerk en de Michaëlshof door elkaar, wisselden we inspiratie uit. Het mozaïek op de Blije bank vorderde gestaag en Raoul Witsenburg van het project ‘Veel Mensen’ bracht ons in en uit de knoop met zijn touwspel. Een uitgebreide rondleiding wijdde ons in, in de historie en plekken van de Michaëlshof.

EcodorpenNetwerk

Zondag was een echte netwerkdag. Henry Mentink, de voorzitter, Fredjan Twigt, ook bestuurslid en Sieger Cuperus arriveerden. Sieger presenteerde het financieel jaarverslag van 2015 en 2016, een mooi resultaat (niet alle leden hebben dit jaar al betaald).

In een worldcafé kon iedereen meedenken over de toekomst van het festival, over de opzet van de netwerkweekenden, over een conferentie met de Nederlandse Vereniging van gemeenten (NVG) en over de organisatiestructuur.

Als tweede onderdeel was een Open Space, geleidt door Paul Hendriksen. Hier werd de follow up van CLIPS bediscussieerd, er werd gesproken over een verdiepingsdag over coöperaties in oktober met Onno van Bekkum, en op het gras werd heerlijk gemasseerd.

De 12 kosmische stralen en de nieuwe aarde

De afsluiting van het weekend was een ’12-stralen-workshop door Premalata, over de oorsprong van de mensheid, uit 12 verschillende bronnen en verbinding met de nieuwe aarde. De aanwezigen mochten een kaart trekken en 12 mensheidstypen kwamen aan de orde, met hun historische achtergrond en kwaliteiten. Van de Lemuriers tot de Engelen, de Reptielen en de Pleïaden. Ik trok de kaart van de Seta Retasuk, een volk van een andere planeet, die ver gevorderd was in techniek, maar deze niet kon hanteren, waardoor de planeet verloren ging. Deze mensen komen om ons te waarschuwen voor dergelijke technieken, zoals bemoeien met DNA. Herkenbaar!!
Ik ben al zo lang actief op het gebied van genetische manipulatie, . . nu weer rondom Monsanto! Mijn affirmatie was ‘communicatie en verbinding’. Ook dit weer herkenbaar – en iets waar ik me voor inzet.

Een ontroerend en rijk weekend. ‘Ga zo door!’ was de feedback. Een aantal mensen kwamen maar één of een halve dag, met name zondag. Dat is een aandachtspunt, waar ligt de behoefte en kunnen we nog beter aansluiten? Iets voor een volgende bijeenkomst. Wordt vervolgd! Schrijf vast in je agenda, het volgende netwerkweekend is 12-14 januari 2018!

Door Jack Feenstra is een mooie film van het weekend gemaakt, zie:

Jeroen de Groot maakte op de zaterdag een korte film en interview met Michaël. Ook beslist de moeite waard om te kijken.