De initiatiefnemers van Cosmo Volente hebben een eigen visie op het aanpakken van een probleem. Dit zijn persoonlijke tips die voor iedereen bruikbaar kunnen zijn:

Bas: eerst binnen, dan buiten | verwijst naar onze ervaringen dat de sleutel tot een dieper bewustzijn in jouw eigen binnenwereld ligt; dáár begint de zoektocht naar wie je ben en wat jouw ding te doen is

Renske: toekomstbestendig leren | kent twee kanten, nl.: dat 1] de toekomst zelve, waar je mbv Theorie U een glimp kunt opvangen, dé leermeester bij uitstek is en 2] dat diep leren je dingen brengt, die je voor altijd in je meedraagt

Jan: tuk op conflict | wijst erop, dat de speciale en vaak heftige krachten die in een conflict opkomen, nuttig en soms nodig zijn om een nieuw inzicht op te doen of je ertoe te brengen onnutte zaken uit het verleden los te laten; dan wordt conflict een kans

 

Dit zijn bronnen die verdieping bieden voor hun onderliggende visie: 

Theorie U

* Leiden vanuit de Toekomst van Otto Scharmer & Katrin Käufer

* Organisatieontwikkeling met Theorie U van Esther de Haan & Evan Beerends  Wat wél Werkt van Alan Seale

 

Voorlopers van Theorie U

* Synchroniciteit en Oorsprong, beide van Joseph Jaworski o De vijfde discipline van Peter Senge

* Presence van Scharmer, Jaworski, Senge en Betty Sue Flowers

 

Om een beter zicht op jezelf, de ander, de wereld en het universum te krijgen

* De Creatiespiraal en Ontknooping, beide van Marinus Knoope (‘spoorboekjes’)

* De hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans van Marja de Vries (universele wetten)

* Het Veld, Het Intentie-experiment en De Verbinding van Lynne McTaggart (energieveld)

* Kosmos, Kosmische Visie en Chaospunt, alle drie van Ervin László (het universum)

* Je kunt de wereld veranderen van Ervin László (manifest van de Club van Budapest)

* Op zoek naar Synergie van Rob Zuiderhoudt (over chaostheorie en complexiteitstheorie)

* Diep Leiderschap van Gerrit Broekstra (over je diepste Zelf en het DNA van organisaties)

* Spiral Dynamics van Don Edward Beck & Christopher C. Cowan (over de evolutie van waardesystemen)

* Sociocratie als sociaal ontwerp in theorie en praktijk van Gerard Endenburg (sociocratie)

* Dit kan niet waar zijn van Joris Luyendijk (over de verdorven financiële wereld) Flow van Mihaly Csikszentmihalyi      (over verbondenheid in proces) het artikel Climate Change Is a People’s chock van Naomi Klein (over ecologie)