Onze zoon Luuk Vlems was gevraagd om mee te denken over hoe Nederland er in 2050 uit zou moeten zien. De Jongerentop die speciaal daarvoor georganiseerd was in NEMO, bestond uit zo’n dertig kinderen die al meegdacht hadden over de duurzame werelddoelen. Luuk was gevraagd vanwege de mockumentary die hij ingesproken had over The Majestic Plastic Bag en het filmpje dat hij en ik hadden gemaakt over de waarde van burgerinitiatieven.

Luuk zat in het team Water dat mogelijkheden onderzocht om meer functies van land naar water te brengen, zoals windmolens, drijvende kassen, zeewierkwekerijen, enz. Luuk had drie ideeën toegevoegd over hoe Nederland er in 2050 uit zou moeten zien:

1. Zet zonnepanelen op meren, omdat ze daar meer energie opwekken.

2. Viskwekerijen op zee (waardoor overbevissing van de zeeën vermindert).

3. En op de vraag ‘Hoe herken je Nederland in 2050 als je erboven vliegt?’, antwoordde Luuk: Spel met zonnepanelen in de zee het woord: NEDERLAND!

De ideeën van de Jongerentop gaan naar de minister van Binnenlandse zaken en worden waarschijnlijk opgenomen in de Nationale Omgevingsvisie 2050.