Noordeland gaat naar ter Apel

Posted by on Jun 1, 2018 in Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

  Foto genomen tijdens dagtraining deelgenootschap Na 4,5 jaar voorbereiding, hard werken, obstakels overwinnen, 9 GEN –weekenden mee gemaakt, mag Noordeland als groep op 14 juni a.s de eerste fase van het koopcontract ondertekenen. 9 ha. Grond, met een prachtig kantoor gebouw uit 1816, een vervallen aardappel fabriek, grote loodsen, een gehavende kantine en prachtige natuur, gaan ze er de komende jaren wat moois van maken. Van de groep waar Noordeland mee begonnen is, zijn ze nog met 9 mensen, die er vanaf het begin erbij betrokken zijn, en daar zijn ze best trots op. Zij hebben een fijne en open samenwerking met de Gemeente Westerwolde, en met de Provincie Groningen en daar gaan we mee verder. Houd hun website in de gaten, en volg het nieuws. www.ecodorpnoordeland.nl De leden van Noordeland, Nati,Fedde,Annemieke,Ishi, Sarah, Susan, Gerrie, Gerrit en...

Read More

Open middag Noordeland

Posted by on Feb 15, 2018 in Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Op zaterdag 24 februari is er weer een open middag waarvoor we je graag willen uitnodigen.   Evenals de voorgaande keren zullen we informatie geven over wat ons drijft, waar we naar toe willen en waar we staan op dit moment. Het haalbaarheidsonderzoek naar het beoogde terrein is bijna afgerond en ook de onderhandelingen met de gemeente en de eigenaren zijn in een vergevorderd stadium. Als de uitkomst positief is staat er iets te gebeuren en hebben we moedige, initiatiefrijke mensen nodig die het “anders” met ons vorm willen geven! Ieder die zich geroepen voelt en meer wil weten is welkom…   Mensen die al met ons kennis hebben gemaakt krijgen deze uitnodiging ook, zodat, als je dat wilt, we elkaar weer eens zien en je wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Als je iemand kent die geïnteresseerd is: ook van harte welkom!   Plaats: Start:                            13 uur (inloop vanaf 12.30 uur), we eindigen om ongeveer 17 uur   Mocht je problemen hebben met het vinden van de plek of Wil je laten weten dat je komt via onze mail noordeland@gmail.com ?   We hopen er een inspirerende en gezellige middag van te maken, graag tot ziens op 24 februari....

Read More

Update ecodorp Noordeland

Posted by on Oct 28, 2017 in nieuwsarchief | 0 comments

geschreven door Nati Visser   Spannende tijden… meer mensen …   Sinds juni 2015 is ecodorp Noordeland de mogelijkheden aan het onderzoeken een oud fabriekscomplex aan te kopen in ter Apel. Deze oude aardappelzetmeelfabriek staat sinds 30 jaar leeg en bestaat uit 4, 2 ha. waterzuiveringsvelden waar wij ons dorp zien verschijnen en bijna 5 ha. fabrieks terrein met monumentale fabrieksruines, loodsen en gebouwen. Het rijk, de provincie en de gemeente verlenen alle medewerking om onze droom daar waar te maken maar de uitdagingen zijn niet gering.   Daarom zoeken we ook mensen die deze uitdagingen met ons mee willen vormgeven.   Het laatste jaar hebben we met behulp van grote provinciale- en gemeente subsidies een belangrijk deel van het haalbaarheidsonderzoek kunnen afronden. De onderzoeken naar asbest, bodem en veiligheid van de gebouwen zijn klaar en de offertes voor de saneringen komen binnen. Er staat een grote asbestsanering op stapel (alle gebouwen, honderden vierkante meters, zijn gedekt met asbest) maar de bodemverontreiniging valt gelukkig heel erg mee. De veiligheid van de gebouwen, een punt dat voor de gemeente erg belangrijk is, is nog niet voldoende inzichtelijk om een goede begroting op te kunnen maken.   Er wordt hard gewerkt aan een financieel plan en op basis daarvan moet binnenkort met alle offertes en activiteiten in een beheersplan verwerkt een go of no-go gegeven kunnen gaan worden. Grote uitdagingen zijn natuurlijk hoe we de financiering rond gaan krijgen. Het liefst zouden we de huizen in een cooperatie willen onderbrengen maar financiering wordt dan een stuk lastiger dus nu neigen we toch naar een VVE constructie die later in een cooperatie gaat worden ondergebracht. Of toch een eigen Zonnebank oprichten?   Waar we superblij mee zijn is dat de gemeente heeft toegezegd dat we niet vallen onder de normale bouwafspraken met onze duurzame en kleine huisjes die geen concurrentie zijn op de gewone woningmarkt. Daardoor heeft de gemeente toestemming kunnen geven (en provincie en regio) dat we ondanks dat Vlagtwedde een krimpgebied is toch nieuwe huizen mogen gaan bouwen.   We zijn druk bezig met ons stedenbouwkundig ontwerp en samen met een adviesbureau gaan we de komende maand het concept bestemmingsplan indienen bij de gemeente. Naast alle bestaande bestemmingen als Wonen, Zware industrie, Recreatie, Landbouw etc. gaat er nu een nieuwe bestemming komen: “Wonen Ecodorp” en dat is iets waar we allemaal blij van worden!   Daarnaast lopen er contacten met architecten en is het programma van eisen en het kavelpaspoort waarin we omschrijven waar onze huizen aan moeten voldoen in een afrondende fase. Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend met de eigenaren en we werken aan het voorlopige koopcontract.   We merken wel dat de lange aanloop (nu 4 jaar bezig...

Read More