GAIA Nederland opgericht

Posted by on jun 28, 2017 in Educatie, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Op 19 juni 2017 is de stichting GAIA Nederland opgericht. Deze stichting zet zich in voor duurzaamheidseducatie in de breedste zin van het woord en wil daarmee duurzame gemeenschappen en ecodorpen stimuleren. Vanuit ecodorp Akasha zijn drie leden betrokken bij de oprichting; Henk, Monica en Hugo versterken het bestuur van GAIA Nederland, naast Fanny en Monique. GAIA Nederland houdt zich bezig met diverse projecten. Waaronder de Ecovillage Design Education cursus en de Bioregionale Design Education cursus. Er worden programma’s ontwikkeld voor scholen (GAIA schools). En er wordt een virtueel platform ontwikkeld, met de naam ‘GAIA Villages’, waarin je kennis kunt maken met het leven in ecodorpen, ecologisch leven en duurzaamheid in het algemeen en allerlei handige tools, wetenswaardigheden en aspecten over duurzaamheid. Je kunt er ruilen, ervaringen delen en in de toekomst ook mini cursusjes volgen. Je kunt meer lezen over GAIA Nederland en GAIA villages...

Read More

Ecovillage Design Education

Posted by on jun 22, 2016 in Educatie, Info, Internationaal, Netwerk, Nieuws | 0 comments

Be the change! Een betere basis bouwen voor een duurzame samenleving; dat is waar de internationale Ecovillage Design Education training voor staat. De training wordt in Nederland georganiseerd door het EcodorpenNetwerk Nederland en is bedoeld voor iedereen die wil werken aan duurzaamheidseducatie, duurzame ontwikkelingen en transitie activiteiten. Ze laat de samenhang zien van sociale, economische, ecologische en holistische aspecten binnen gemeenschappen en verdiept zo jouw visie op het gebied van duurzame ontwikkelingen. De training bereid je tevens voor om met een groep mensen op een duurzame wijze samen te werken en/of samen te leven. De ‘Eco Design Education’  course is een programma wat is ontwikkeld door de organisatie GEN. GEN staat voor Global Ecovillages Network. Het curriculum is ontstaan door jarenlange samenwerking van onderwijzers over de hele wereld. Deze onderwijzers zijn georganiseerd in de groep ‘GEESE’ wat staat voor ‘Global Ecovillage Educators for Sustainable Earth’. De eerste EDE training is gegeven in 2005 in Findhorn, Schotland. De training is vervolgens over de hele wereld al meer dan tweehonderd keer uitgevoerd. Het curriculum is een officiële bijdrage aan de UN Decade of Education for Sustainable Development.   De eerstvolgende EDE wordt georganiseerd van 28 Juli t/m 20 Augustus 2017.    Lees hier meer over deze boeiende training:...

Read More

Wereldcafé thema toekomst

Posted by on jun 22, 2016 in Info, Uncategorized | 0 comments

Wat moet het netwerk doen: Prioriteiten? Bij deze tafel is gebrainstormd over wat het ecodorpennetwerk zou kunnen doen in de nabije/verdere toekomst:   Algemeen: Taak van het network is overkoepelende, en individueel ecodorp overstijgende activiteiten organiseren.   Uitgesplitst in kringen: Netwerken/ontmoetingenkring netwerkweekenden zijn voor ecodorp-initiatieven en hebben als doel om elkaar te ontmoeten, een gezamenlijk veld te creëren en te functioneren als een soort ledenvergadering, een platform voor de initiatieven. Deze hebben een enorm uitstralende functie, omdat elke vertegenwoordiger in potentie een paar honderd mensen bereikt. Het is interessant om naast de 2 algemene weekenden per jaar specifieke weekenden te organiseren, bv. Regioweekenden of themaweekenden. Dit kan verdieping geven. Denk hierbij aan bv. Duurzaam bouwen, gemeenschapsvorming, etc. Het jaarlijkse festival is bedoeld voor breed publiek, heeft als doel ervaren, leren, ontmoeten, vieren en een voorbeeldfunctie. Dit festival bereikt niet zozeer politici en beleidsmakers en professionals. Hiervoor is een ander evenement, bv een conferentie interessant.   Educatie-kring – Samenwerken met scholen, hogescholen, ROC’s. – Outreach van ecodorpen lesmateriaal naar scholen, maatschappelijk werk, uitkeringsinstanties – Bij de outreach valt op dat de holistische benadering vaak uniek is. Er is een enorme kloof vaak tussen wat het publiek kent als duurzaam gedrag en hoe ver ecodorpen gaan. Soms is het bijna overkill en overweldigend. Het is dus belangrijk bij presentaties naar buiten om aan te passen aan de belevingswereld van de doelgroep. – oppassen ook voor te veel werkdruk, geen overlap met wat andere organisaties al doen. – unieke kans voor ecodorpen is om publiek uit te nodigen om het ecodorp te ervaren, een voorbeeldfunctie. -hulp bij opzetten interne scholen: kinderen, zorgboerderij, volwasseneducatie Belangrijk is: wat kun je aan, kun je je eigen groep of jezelf versterken (Win-Win), pas op voor overbelasting   Organisatie&informatie-kring – Ledenwerving/ werving van vrienden en donateurs – hulp bij organiseren van stages, EVS, wwoofers, HelpEx, WorkAway, – ontwikkelen van een smoelenboek: wie is wat en heeft wat aan te bieden – ontwikkelen van vraag&aanbod binnen het netwerk – Het ontwikkelen van een lokale economie, bv een ruilsysteem, een ecodorpenmunt   Lobby&belangenbehartiging-kring – Samenwerking zoeken met andere organisaties en samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld rondom plattelandsontwikkeling. In het kader van vergrijzing en krimp liggen er kansen in bepaalde regio’s. – Een aantal gemeentes staan open voor andere manieren van werken, zoals de Citaslow. – Er is een voorstel voor een conferentie met gemeenten, bedrijfsleven, architecten etc. Bijvoorbeeld een gezamelijk dag met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. – onderzoek bevorderen   Internationale samenwerking   Uitwerken van het holistische ecodorpen gedachtengoed. Bv. Spiritualiteit. Het mag geen ‘standaard’ worden. Shamanistische benadering is niet de norm voor iedereen. Werken in ‘kringen’ en vanuit gelijkwaardigheid is geinspireerd op verschillende tradities. Wat zijn waarden en normen van ecodorpen...

Read More

Een betere morgen begint vandaag!

Posted by on jan 24, 2015 in Educatie, Nieuws | 0 comments

De EDE (Eco Design Educatie) komt naar Nederland!! Deze training is bedoeld voor iedereen die wil werken aan duurzaamheidseducatie, duurzame ontwikkelingen, het opzetten van een ecologisch dorp en andere transitie activiteiten. Ze laat de samenhang ervaren van sociale, economische, ecologische en holistische aspecten binnen gemeenschappen en verdiept op intense wijze de visie op het gebied van duurzame ontwikkelingen. De training bereidt tevens voor om met een groep mensen duurzaam samen te wonen of te werken. De training is gebaseerd op de Ecovillage Design Education course; een programma dat ontwikkeld is door een groep educatoren, verenigd in de organisatie GEESE. De training wordt gecertificeerd door Gaia Education. De training is wereldwijd al 190 keer gegeven. Onderwerpen uit de training zijn o.a. duurzaam bouwen, permacultuur, excursies naar ecodorpen, LET’s game, conflicthantering, geweldloze communicatie, sociocratie en dragon dreaming. De training bestaat uit vier onderdelen: Een tweeweekse praktijktraining van 1 t/m 15 augustus (1050,-), een theorieweek van 17 t/m 24 oktober (450,-), een vierdaagse stage en een terugkomdag op 27 februari 2016 (60,-). Je kunt je voor de hele training opgeven, maar ook alleen voor de praktijkweken of de theorieweek. Bedragen zijn inclusief BTW, overnachtingen en maaltijden. Gespreid betalen is mogelijk. De training wordt gegeven in Centrum ‘De Groene Golf’ in Deventer. Meer informatie over de training is te vinden op...

Read More