Verslag presentatie ecodorpeninitiatieven

Posted by on Jun 22, 2016 in Netwerk, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Het laatste ecodorpennieuws: Op de zonnige avond van 3 juni begonnen we aan ons netwerkweekend, nadat we gezellig met elkaar hadden gegeten.Na een voorstelrondje van de 25 aanwezige mensen, presenteerden de initiatieven zich met de laatste ontwikkelingen binnen hun groep. Hieronder leest u het laatste nieuws:   Noordeland – ecodorp in voorbereiding: Terra, Monique, Gerrie: We zijn bezig in Groningen en Drenthe om een lokatie te zoeken. 3 jaar geleden zijn we begonnen en hebben nu de meeste kans in Ter Apel om daar de vervallen aardappelmeelfabriek van 9 ha. met vloeivelden te bemachtigen. Er is nog wel opheldering nodig over de grondvervuiling. Er is pas toestemming gegeven om op het terrein bij te mogen bouwen. Een nadeel is dat veel partijen verder nog hun toestemming moeten geven omdat er een nieuw besluitvormingsproces is ingevoerd. De gemeente Vlagtwedde waar we hier mee bezig zijn is een Cittaslow-gemeente. Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Deze gemeenten willen zich op de kaart zetten door duurzame projecten binnen te halen. Er zijn nog 3 andere opties waar we de voor- en nadelen van op een rijtje zetten. We werken samen met Katja van der Valk als procesbegeleidster.  http://www.ecodorpnoordeland.nl/   Ecohof Texel – ecodorp in voorbereiding: Hans, die bij de laatste bijeenkomst van de Ecohof was vertelt hierover. Er is pas een stichting op sociocratische basis opgericht. Ze hebben een landschapsarchitect ingeschakeld om een goede vorm aan het project te kunnen geven, dat in een buitenwijk van Den Burg gepland zal worden. Het geheel zal 1 ha. groot worden er zullen 20 huurhuizen met een stukje land voor een tuin. Het moet nog in de gemeenteraad worden behandeld. Het plan ligt er en de wethouder is enthousiast.    http://www.ecohoftexel.nl/     Michaëlshof –  milieucentrum, Wieringen. Cor: Michaël is hier al 40 jaar bezig, nu met ongeveer 10 vrijwilligers in de biologische gemeenschapstuin waar ook een stuk bos in ligt. Er zijn plannen voor de bouw van 5 ecohuizen. Er is een meditatiegroep die ook met elkaar eten, ook is er een leemoven gebouwd en worden films vertoond over de natuur. Daarnaast worden cursussen over bv. biologisch tuinieren gegeven.  http://www.michaelshof.nl/testpagina-1/   Het Levende Dorp – meewerkplaats, Dalfsen. Bouwie: In de meewerkplaats, opgezet als werk- en leeromgeving kan je door mee te werken ontdekken waar je passie ligt. Er staat een maquette van een levend huis. Donderdagavond kan je mee-eten. Een voedselbos is in ontwikkeling, waarbij er een levende toren van appel en hazelnoot gemaakt wordt. Ook komt er een muur van kastanjes. Op het festivalterrein van ‘The Living Village’ in Wierden wordt hier een demostratiemodel...

Read More

De status van Ecodorp Boekel

Posted by on Oct 1, 2015 in Financieel, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Terwijl je deze nieuwsbrief leest, worden de woonunits van de eerste vier tijdelijke woningen van Ecodorp Boekel geplaatst op hun fundamenten. De andere zes tijdelijke woningen gaan we helemaal van hout maken. Van de € 250.000 die we nodig hadden om alle voorzieningen en de 10 woningen aan te schaffen, hebben we zelf een ton ingelegd. Daarna hebben we binnen twee maanden nog een ton kunnen lenen van bezoekers van onze website en Facebookpagina. We hoeven nog maar € 50.000 aan leningen te krijgen en de begroting is sluitend gemaakt. Gezien het tempo waarin de leners op ons afkomen, zal dat zeker lukken. Dan kunnen we het helofytenfilter ook maken en een opslag voor regenwater. zelfs als het gratis is kost het geld, hiermee bedoel ik het transport. Om snel voldoende groente en fruit te kunnen oogsten, hebben we gekozen voor een combinatie van Permacultuur en Biologisch Dynamische landbouw. Het ontwerp is zo gemaakt, dat het van boven lijkt op de plattegrond van onze zonnebloemwoningen. Mensen uit de buurt staan versteld van de passie waarmee de ecodorpers hard aan het werk zijn, zelfs als het regent. De tuin is momenteel het boegbeeld van ons ecodorp. Het ziet er ontzettend mooi uit, het is een goed doordacht en logisch ontwerp, wat er ook nog eens mooi uitziet. Onze projectbegeleider van de gemeente had de tuin gezien en zei dat hij alle ambtenaren die aan ons project werken, wil uitnodigen om het terrein te bekijken. Van de 18 ecodorpers wonen de meesten al in of rond Boekel. Ze werken bijna dagelijks op het terrein aan de woningen of in de tuin. Als je het leuk vind om eens mee te werken dan ben je van harte welkom, mail dan naar...

Read More

Ecodorpen en overheden

Posted by on Jul 7, 2015 in Educatie, Info, Juridisch, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Ecodorpen en overheden Ad Vlems is lid van de werkgroep Ecodorpen en Overheden en als ecodorp hebben ze de laatste maanden weer veel nieuwe contacten met ministeries gehad: Ecodorp Boekel denkt mee aan de Stad van de Toekomst Ecodorp Boekel is samen met meer dan 100 innovatieve projecten gevraagd door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) om mee te denken over de inhoud van de Innovatie-estafette 2016, op 14 april 2016. Noteer het maar vast in je agenda, want als het een beetje lijkt op vorige keer, is het zeker de moeite en tijd waard om te bezoeken. Ik vond het vorige keer inspirerend en hoopgevend. Rond de thema’s Building the City, Healthy Living en Connecting People (drie basisbehoeften van de mens; veilige woonplek, gezondheid en onderlinge verbinding) gaan we concrete voorbeelden en modellen uitwerken. Doel: Stad van de Toekomst neerzetten. Ecodorp Boekel gaat samen met Gemeente Assen, Waterschap Vechtstromen en Hogeschool Utrecht voorbeelden van energieneutrale woningen laten zien tijdens de Innovatie-estafette. Ecodorp Boekel doet mee aan de Challenge Stad van de Toekomst Onze contactpersoon van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) adviseerde ons om mee te doen aan deze wedstrijd. En dan doen we dat. Deze wedstrijd heeft ontzettend veel voordelen: – begeleiding van een coach en een expert – bootcamp van 3 dagen om je project een boost te geven – groeibudget van € 10.000 – presentatie van je project tijdens de Innovatie-estafette op het podium – kans op prijs van € 20.000.   Ministerie van IenM stuurt jonge medewerkers naar Spaanse ecodorpen Ik kreeg een mailtje van onze contactpersoon (directielid participatie van het ministerie) dat hij het concept Ecodorp op de agenda wil houden en daarom een groep jonge (-35) IenM-ambtenaren o.a. naar Spaanse ecodorpen stuurt.   RVO ondersteunt Ecodorp Boekel in het maken van een flexibel bestemmingsplan Tijdens het Festival van de Crisis- en herstelwet hebben we een speeddate gehad met iemand van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). We hadden namelijk van de Provincie Noord-Brabant te horen gekregen dat ons bestemmingsplan buiten de regeltjes viel omdat we zoveel functies op één terrein hebben. We vroegen om hulp. Het gevolg was dat zij opbelden naar het Expertteam Vlottrekken van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Die hebben experts die dagelijks bestemmingsplannen maken en aanpassen. Zij zagen onze website, belden ons en boden hun hulp aan. Een team van 3 experts gaat ons in september helpen om een zo flexibel mogelijk bestemmingsplan te...

Read More

Ecodorp Boekel en Holarchie

Posted by on Jul 7, 2015 in Educatie, Info, Netwerk, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Holarchische coöperatie (door Ad Vlems) Onze organisatievorm is de coöperatie. Dat werd ons geadviseerd door onze toenmalige ecodorpadviseur, Rolf Grooten. Dat is logisch voor een ecodorp; in de documentaire  ‘A New We’ worden 10 Europese ecodorpen bezocht. Het zijn allemaal coöperaties en allemaal blijken ze rendabel te zijn. Het voordeel van een coöperatie is dat de verantwoordelijkheid gedeeld wordt door de leden. Bij veel andere organisatievormen ligt die verantwoordelijkheid bij het bestuur of de eigenaar. Het nadeel van een coöperatie is dat financiering in Nederland moeilijk is. Platform31 heeft laatst een onderzoek gedaan bij een aantal wooncoöperaties en geen van hun heeft financiering gekregen: http://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/wooncooperaties-financiering-het-obstakel#.VWbhgitNg9M.linkedin We hebben onze financieringsvraag en onze ondernemingsplannen neergelegd bij Triodos. We hadden al een ingang omdat twee medewerkers van Triodos mee hebben gedaan aan de Leercirkel Ecodorpen verduurzamen Nederland. Eentje heeft meteen gezegd dat Triodos ons geen lening en geen hypotheek kan geven. Dat komt omdat De Nederlandse Bank alle leningen en hypotheken van alle banken moet keuren en wij voldoen niet aan de regeltjes (ik vermoed omdat onze coöperatie de grond koopt en wij daarna onze woningen huren). De andere Triodosmedewerker heeft toen gezegd: ‘Dit ecodorp omvat alles waar Triodos voor staat, ik wil jullie graag als een Triodosproject’. Hij is onze contactpersoon binnen Triodos. Onze ondernemingsplannen hebben 2 maanden binnen Triodos rondgezworven. We bleken in geen enkel vakje te passen. Nu gaat een directielid van Triodos ons project onder haar hoede nemen. Het wordt vervolgd.   Holarchie We vergaderen en besluiten op een Holarchische manier. Holarchie past perfect bij onze manier van werken; met de stroom meegaan (zie de TEDxTalk die ik daarover gegeven heb). Een holarchische organisatie gaat zich uiteindelijk bewegen als een zwerm vogels op zoek naar insecten. De organisatie is flexibel en doelgericht. Iedereen is leider op zijn eigen gebied (rol) en medeverantwoordelijk voor het halen van het doel van de organisatie en de teams (cirkels) waar hij/zij in zit. Ons ecodorp is onderverdeeld in rollen, zoals Bouwen, PR, Financieel, Sociaal, Tuin en Groen, enz. Elke rol die uit meer dan één mens bestaat, is een cirkel (werkgroep). Elke cirkel heeft een doel. Het doel van elke cirkel is versterkend aan het hoofddoel van de organisatie. De cirkel heeft minstens één strategie om dit doel te bereiken. En elke cirkel heeft verantwoordelijkheden (die het doel omschrijven). <bijlage Holarchische organisatie> Elke cirkel bevat weer rollen. En elke rol wordt vervuld door minstens één persoon. Elke rol is een sensor voor de organisatie en bekijkt hoe de voortgang van de organisatie is vanuit de ogen van die rol.   Holarchisch vergaderen Het vergaderen is nog het leukste van Holarchie. De agenda van de vergadering wordt opgezet door te vragen naar ieders...

Read More

Ministerie is op de hoogte

Posted by on Jan 24, 2015 in Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Ecodorp Boekel timmert hard aan de weg en dat blijft ook in Den Haag niet onopgemerkt. Op hoog niveau worden er contacten gelegd om de plannen in Boekel te realiseren maar er is tevens een leercircel ecodorpen opgericht Ecodorp Boekel krijgt experimentstatus van Crisis- en Herstelwet November 2013 was ik aanwezig op de Innovatie-estaffette, een bijeenkomst die de overheid organiseert om de transitie naar een duurzame samenleving te versterken. Ik ging kijken naar een presentatie van de Crisis- en Herstelwet. Het begon ermee dat de programmamanager die de presentatie gaf, ineens naar achteren rende en iemand begon te knuffelen. Daarna legde ze uit dat dit een ex-collega was die ze een tijdje niet gezien had. Toen vroeg ze of er mensen aanwezig waren die een duurzaam en innovatief project hadden. Ik stak natuurlijk mijn hand omhoog, net als 5 anderen. Alleen mij liet ze aan het woord, dus ik legde even uit wat we gaan doen in Ecodorp Boekel. Tijdens haar presentatie wees ze regelmatig naar mij om te zeggen dat deze regel handig was voor ons project. Ik sprak haar aan, ze gaf aan dat ik een afspraak kon regelen met mij en de gemeente Boekel en twee maand later werd het wetsvoorstel waarin Ecodorp Boekel werd genoemd en uitgelegd, voorgelegd aan de Eerste en Tweede kamer. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat we een uitzondering mogen vormen op het bouwbesluit op drie gebieden. En voor de andere 17 knelpunten hoeven we alleen aan te tonen dat we een gelijkwaardige oplossing hebben. Daar kunnen we jullie hulp wel bij gebruiken: http://www.ecodorpboekel.nl/menuthema/duurzaam-bouwen/mogelijke-knelpunten-in-wetgeving-bij-duurzame-bouw-ecodorp-boekel/   Leercirkel Ecodorpen verduurzamen Nederland Ecodorp Boekel had vorig jaar een aanvraag ingediend voor het experimenteerprogramma van Platform31 en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De aanvraag was niet gehonoreerd, maar Friso Coumou van het ministerie van BZK werd door Platform31 geattendeerd op de bijzondere positie van ecodorpen en vond de ontwikkeling dusdanig interessant dat hij verdere kennisontwikkeling graag mogelijk wilde maken. Ad betrok een aantal initiatiefnemers van twee andere ecodorpen, en Friso betrok Jan Hof van CRKL, facilitator van leerkringen. Het streven: Ecodorpinitiatieven in Nederland ondersteunen, zodat er in 2018 minstens 12 nieuwe ecodorpen zijn ontstaan, met een groot lokaal maatschappelijk rendement op sociaal, economisch en ecologisch gebied. Lees meer op: http://www.ecodorpboekel.nl/voortgang/leercirkel-rond-ecodorpen/   EmpoweringPeople programma ondersteunt Ecodorp Boekel Op dinsdag 2 september heeft staatssecretaris Wilma Mansveld, namens het kabinet, de Duurzame Dinsdagkoffer in ontvangst genomen. Deze koffer was gevuld met ruim 220 duurzame initiatieven van bedrijven, organisaties en burgers. Er zat één ecodorp bij, Ecodorp Boekel. Dit ecodorp werd geselecteerd uit die 220 projecten om mee te doen aan het EmpoweringPeople programma en ondersteuning te krijgen van twee ambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur...

Read More