De meerwaarde van ecodorpen

Plaats: Holstohus Olst

Datum en tijd: Donderdag 27 september, inloop 10.00u – 16.30u (met netwerkbijeenkomst aan het eind)

definitieve programma: Programma symposium ‘De meerwaarde van ecodorpen’

 

Het symposium met jullie hulp

Doen jullie mee? Het Ecodorpennetwerk brengt op een symposium initiatiefnemers en overheden bij elkaar. En het zou mooi zijn als jullie de eigen contactpersonen in de gemeenten erbij gaan vragen. We hebben een uitnodigingsbrief opgesteld. Deze kun je gebruiken om naar je gemeente te sturen. brief aan gemeenten

 

In het symposium gaan we – de initiatieven – inzicht geven in de mogelijke rol van ecodorpen voor de ontwikkeling van de kwaliteit van de leefomgeving van de gemeenten. We werken hierbij samen met de samenwerkende gemeenten voor duurzame ontwikkeling. We hebben ook een aantal boeiende sprekers uitgenodigd, die meehelpen ons verhaal goed naar voren te brengen.

 

Zelf moeten we beseffen dat in gemeenten ook veel verandert. Een belangrijke verandering is de invoering van de omgevingswet. In die wet is ruimte voor (sociale) burgerinitiatieven ‘van onderaf’. Het is niet eenvoudig om de ruimte te vinden om de initiatieven te ondersteunen. Overheden en burgers begrijpen elkaar lang niet altijd even goed. Initiatiefnemers hebben soms hulp nodig om een initiatief op de juiste wijze op de agenda te krijgen. Gemeenten hebben hulp nodig om te begrijpen wat de betekenis kan zijn van een ecodorp ontwikkeling als onderdeel van hun duurzaamheidsopgave en de uitwerking van gemeentelijke omgevingsvisies. Op dit symposium komen we dus letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar.

 

Het symposium sluiten we af met het vastleggen van een strategisch partnerschap met de Gemeenten duurzame ontwikkeling, een of meer provincies en het ecodorpennetwerk.

 

Het geplande programma

Het symposium kent drie programmaonderdelen:

 

  • De waarde van ecodorpen, met sprekers uit Europa en Nederland
  • Kennis delen over praktijkervaringen van samenwerkingen tussen lokale overheden en ecodorp-initiatieven in Nederland (de successen en de belemmeringen)
  • Verdiepende discussies tussen lokale overheden en initiatiefnemers (het in beweging krijgen van processen, oprichten van lokale coöperaties, ervaringen met zelfbouw, ervaringen met regelgeving, etc.).

 

De dag wordt afgesloten met de oogst van de dag: hoe communiceren gemeenten en ecodorpen beter met elkaar om de ontwikkeling en bouw van meer ecodorpen in Nederland mogelijk te maken?

 

Wil je meedoen, mail naar  symposium@ecodorpennetwerk.nl  o.v.v. ‘symposiumhulp’.

Tickets voor het symposium zijn hier te bestellen.