door: Hans Nusink

Rijk aan het Wad zoekt een (moes)tuinierder die aan de slag wil met het rendabel maken van de moestuin en het voedselbos. Een vastomlijnd plan hebben we nog niet, wel ideeën, wij gaan heel graag in gesprek hierover en over de voorwaarden.

Daarnaast zoeken wij tuinvrijwilligers die het leuk vinden om ‘s maandags mee te werken in de tuin. Er is al een actief vrijwilligersgroepje met kennis over het terrein.

Rijk aan het Wad ligt op Wieringen. Op deze bijzondere plek aan het Wad, op het voormalige terrein van de vismeelfabriek heeft Michaël Schouwenaar volgens de principes van de Permacultuur het milieucentrum Michaëlshof opgericht en de basis gelegd voor een zelfvoorzienende woongemeenschap. Het terrein gaan wij nieuw leven in blazen onder de naam ‘Rijk aan het Wad’. Je voelt je rijk als je verblijft op deze plek, met de Waddenzee aan je voeten.

Rijk aan het Wad maakt onderdeel uit van het buurtschap Vatrop, vlak bij Den Oever, een centraal punt voor fiets- en wandelroutes.

 

Vanuit de visie ‘inspiratieplek voor duurzaam leven en ondernemen’ willen we ook de voedselvoorziening tot uitvoer brengen. Het gehele terrein zal zoveel mogelijk benut worden voor kleinschalig voedselvoorziening. Het bos, de erfafscheidingen en windsingels, de siertuinen bestaan zoveel mogelijk uit eetbare gewassen voor mens en dier. We telen voedsel in de eigen moestuin en met respect voor de natuur, op basis van kringloopprincipes. Het produceren van voedsel is sociaal verbindend en economisch gedragen. Dat wil zeggen dat de bedrijfsvoering rendabel is en we de omgeving betrekken en laten mee profiteren. Op termijn willen we een kleinschalig restaurant zodat ter plekke geproefd kan worden van de opbrengst van de tuin van Rijk aan het Wad!

Spreekt je dit aan? Meer informatie is te krijgen bij: Marja Pappot marja.pappot@xs4all.nl