zondagmiddag 15 november  16.00-18.00u (inlog 15.30u)

Recht van Spreken

Ecodorpen kennen een ontwikkelingsgeschiedenis: pioniers nemen initiatief, anderen sluiten zich aan. Er komt een kerngroep die een visie formuleert en plannen maakt. Belangstellenden sluiten zich aan, nieuwe leden komen en gaan. In deze workshop verkennen we de balans tussen het bewaken van wat al gerealiseerd is door initiatiefnemers en oprichters versus openstaan voor ideeën van nieuwe mensen:
In hoeverre kunnen oudgedienden openstaan voor inbreng van nieuwe leden en belangstellenden? Hoe vind je als nieuwkomer je plek in een bestaande groep?
Gezonde gemeenschappen staan open voor nieuwe leden en weten tegelijkertijd hun dromen en idealen stevig te verankeren. Als GEN-NL organiseren we dit webinar om samen te leren over dit dynamische proces.

Aanmelding
Zorg dat meerdere mensen vanuit jouw groep of gemeenschap zich aanmelden want we willen graag leren van de ervaringen van zowel oudgedienden als nieuwkomers (ook belangstellenden die nog geen lid zijn van een stichting of vereniging zijn welkom).

Aanmelden kan via deze link. Meld je svp tijdig aan.

Trainer:
Birgitta Schomaker, sociaal & organisatiepsycholoog, procesbegeleider & coach. Zij werkt o.a. met activisten en vluchtelingen op het snijvlak van sociale rechtvaardigheid, gemeenschapsvorming en groepsprocessen.
Monique Wijn zal de bijeenkomst begeleiden.
Marian Aarts verzorgt de technische ondersteuning.

Birgitta Schomaker

Deep Democracy – achtergrond
Deep Democracy is ontstaan vanuit de proces-georiënteerde psychologie. De wortels van procesgeoriënteerde psychologie zijn gelegen in Jungiaanse psychologie, Taoïsme en kwantumfysica.
“Success is not only peace or justice, but success is learning how to relate.”
(Arnold Mindell, de grondlegger van Deep Democracy)
Ecologische interesse in de natuurlijke omgeving wordt in Deep Democracy verenigd met psychologische gerichtheid op het individu en sociologisch begrip van de historische context. Juist door de integratie van deze verschillende perspectieven, zijn de concepten en methodiek van Mindell heel geschikt voor het versterken van ecodorpen.

Praktische informatie
We maken gebruik van het programma Zoom. Hiermee kun je meekijken en -luisteren, maar ook vragen stellen, via de chat-functie en live. Er worden interactieve methoden gebruikt, zodat de eigen inbreng van de deelnemers zo groot mogelijk is.
We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk van ecodorpen. Geef daarom als je wilt bij je aanmelding in een paar korte zinnen aan, welke vragen er op dit thema bij jullie leven. Dan nemen we deze mee in de training.
Aanmelden kan via deze link. Meld je svp tijdig aan.

Aanmelden kan via deze link. Meld je svp tijdig aan.

We vragen voor deze unieke training een bedrag van €15,00.
Leden betalen slechts €10,-.

Lidmaatschap van GEN-NL kost €10,- per jaar.

Lidmaatschap als gemeenschap € 100,- of €10,- per bewoner.

Deze workshop is voor iedereen die…
– betrokken is bij (een initiatief voor het creëren van) een ecodorp
– interesse heeft meer te leren over in- en uitsluiting, diversiteit en inclusiviteit.

– dit wil toepassen in eigen leven, gemeenschap en omgeving.