Mieke Elzenga is coördinator van de educatiekring.

Zij leidt de stichting Liberta Care: een trainingsbedrijf voor gastvrijheid, toerisme, landschapsontwerp, sport en wellness.

Mieke is sociaal-cultureel werker, met uitgebreide ervaring in de ontwikkeling en uitvoering van (internationale) projecten op het gebied van gezondheidszorg, educatie, ontspanning, gemeenschap en ondernemerschap. Zij is ervaren manager en coach in sociaal werk in Nederland. Specifieke vaardigheden heeft zij in competentie management en kwaliteitsmanagement.