Henry Mentink is voorzitter van het ecodorpennetwerk en als zodanig voorzitter van de belangenkring.

Henry heeft meerdere organisaties opgezet met steeds het idee om het ideaal te verbinden met een zodanig zakelijke invulling dat die ook passend is voor dat ideaal. Kun je bijvoorbeeld een bedrijf opzetten zonder bank en aandeelhouders. Zo  bouwde hij  in 93/94 de eerste professionele wereldwinkel en  startte in 1993 het eerste not-for-profit deelauto bedrijf nu bekend onder de naam MyWheels. Die kennis en ervaring wil hij nu vanuit het Veerhuis in Varik toepassen in een heel dorp; zie de animatiefilm op www.veerhuis.nl. Ook heeft hij de kans gekregen de ideeën voor een nieuwe economie de wereld over te brengen door zijn recente benoeming als Global Development Director voor de Club van Boedapest. Graag wil hij daarin de ecodorpen ervaringen vanuit Nederland meenemen.