Netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’, 9 januari 2021

Jongeren op weg naar volwassenheid. Ralph Nelissen, Vlierhof, Keeken, Duitsland

Jonge mensen begeleiden waarom willen we dat graag? We denken dat daar behoefte aan is. De jeugd is de toekomst dat is een oude zegswijze die nog steeds opgang doet. Er zit zoveel potentieel in jonge mensen (mannen en vrouwen) maar hebben niet geleerd hoe ze hun kracht in de wereld kunnen zetten, dat ze daarin gehoord worden. Als ik naar mezelf kijk ben ik helemaal uitgeput door het schoolsysteem. En dat was niet wat ik wilde. Op Vlierhof willen we dat ze zichzelf kunnen zijn, waardoor ze hun eigen potentieel kunnen ontwikkelen. Het gaat ons om het nieuwe leiderschap. Over seksuele ontwikkeling wat vaak niet op school wordt verteld. Dat je je eigen kracht kan inzetten voor je leven, dat je je eigen keuzes kan maken, dat je het kan dragen. Het gaat over traumawerk, het innerlijk kind-werk. Dat je naar het kleine kind in jezelf durft te gaan. Wat minder vanzelfsprekend is dat jongeren levenslessen leren in het huidige onderwijs of dat nu op school is of in de gezinssituatie die hen kunnen vormen tot bewuste en stevig in hun schoenen staande personen. Hier is duidelijk nog veel werk in te verzetten en een ecodorp is een plek die deze mogelijkheid kan bieden. De inspiratie kon Ralph voelen stromen alsmede het grote belang om met jongeren te werken in deze samenleving. Momenteel onderzoeken we op de Vlierhof hoe we dit vorm kunnen geven.

Aspecten die hierbij spelen zijn:

  • leiderschap vanuit het hart
  • de verschillen en overeenkomsten tussen vrouwen en mannen
  • de rol van meerdere rolmodellen voor jongeren, naast de ouders, o.a. door mentoren, leraren, sporttrainers
  • de invloed van trauma’s bij volwassenen in de omgeving van jongeren.

Tot slot laat Ralph een mooi liedje horen.

In de breakoutroom werd het begrip leiderschap onderzocht. Welke plek heeft deze in Ecodorpen en ook m.b.t. het begeleiden van jongeren. Vanuit deze vraag moet het leiderschap binnen ecogemeenschappen zich ontwikkelen. Bij Vlierhof zijn we ook bezig met een nieuwe organisatie. Welke plek neem jij in, in de organisatie? Mag de plek van de leider ook ingevuld worden en mag je daar ook voor gaan staan? Maar ook als ecodorp: wat willen jullie? Ook ecologisch leiderschap? Dan kunnen we ook veel van elkaar leren. Dan vormen we een soort front waarin jonge mensen zich ook kunnen ontwikkelen in hun potentieel. En kunnen we kijken of er in ecodorpen mentoren zijn die dat willen gaan oppakken. We kunnen dan elke maand hier een jonge man of vrouw hebben zitten, die mee helpt en goede begeleiding krijgt. Zeker als we als ecodorp een visie over leiderschap hebben, dan heeft dat ook mooie gevolgen voor de groep jongeren. Het belang van mentoren, ook in ecodorpen, is een logisch voortvloeisel van deze visie. Zij zouden jongeren vanuit het bewustzijn van deze aspecten van leiderschap kunnen begeleiden naar de leiders van de toekomst.

De volgende leiderschapsvormen kwamen aan de orde:

  • de dominante, die té aanwezig, té bepalend is
  • de visionair, die té ver weg is, té ver voor de groep uitloopt
  • de bewaker die een soort gevangenis schept
  • het roofdier, die in de aanval is
  • de verzorger, die té veel koesterend is
  • de zichtbare, die een eigen plek inneemt in rust. Mogelijk de ‘Wijze’, de ‘Sjamaan’.

 

Het begrip emotionele duurzaamheid kwam op tafel. Een nieuwe loot aan dimensie boom van GEN-NL. Je zou het ook kunnen zien als een belangrijk aspect van de ziel van een Ecodorp. Want ook een Ecodorp heeft een ziel.

 

Ook verwante thema‘s kwamen aan de orde. Jongeren en de wisselwerking met ouderen, het schoolsysteem, initiaties. Een webinar is dan leuk, maar hoe oefen je dat in de praktijk? Er is dan lichamelijke aanwezigheid of de een of andere happening aan de orde. Al met al een mooi thema voor een volgend netwerkweekend!

 

Het Ecodorp Live-to-Be is ook met deze materie bezig. Zij zijn een woon-, leer- en leefgemeenschap in Almere Oosterwold voor jonge mensen tussen de 17 en 30 jaar, die op een kruispunt in hun leven staan en moeizaam aansluiting vinden in reguliere scholen, opleidingen of werksituaties. Zie: https://live-to-be.com/#live-to-be