Op 21 oktober 2018 was er een informatiemiddag in Ecodorp Boekel, waar een presentatie en een rondleiding werden gehouden. De bijeenkomst van Ecodorp Boekel voor woongemeenschappen was bezocht door zo’n 35 mensen, grotendeels al wonend in een woongemeenschap. Centraal stond het verhaal van VrijCoop, een vereniging van woongemeenschappen naar voorbeeld van het Duitse Mietshäuser Syndikat. De 150 woongemeenschappen die lid zijn, komen een paar keer per jaar met 300 mensen bij elkaar om elkaar te ondersteunen met kennis en vooral ook financiën. De oudere woongemeenschappen financieren de startende woongemeenschappen met hun eigen huurinkomsten tegen een rente die varieert van 0% tot 2%. Soms leent zelfs een woongemeenschap bij zijn bank om zodoende een startende woongemeenschap te financieren. En dat niet alleen, de vereniging zelf heeft ook inkomsten uit contributie van de 150 leden. Die wordt ook besteed aan de financiering van nieuwe woongemeenschappen. Veel leden van Ecodorp Boekel hebben de laatste vergadering van het Syndikat bijgewoond en er een verslag van gemaakt. Het was hartverwarmend!

Ecodorp Boekel financiert straks ecodorpen
Ecodorp Boekel is het eerste project van VrijCoop. We hebben twee verenigingen opgericht, een vastgoedvereniging (VaVer) en een bewonersvereniging (BeVer). De VaVer heeft maar twee leden, de BeVer en VrijCoop. VrijCoop is lid om ervoor te zorgen dat er nooit commercieel gespeculeerd kan worden met de woningen en dat het altijd betaalbare huurwoningen blijven. In de statuten wordt vastgelegd dat eventueel overschot van huurinkomsten altijd besteed wordt aan de financiering van startende woongemeenschappen. Elke woongemeenschap mag jaarlijks zelf uitzoeken welke woongemeenschap ze wil financieren. Ecodorp Boekel zal liefst ecodorpen financieren, een kunstenaarsgemeenschap zoals Bajesdorp (het tweede project van VrijCoop) zal waarschijnlijk startende kunstenaarsgemeenschappen financieren, woongemeenschappen van ouderen financieren woongemeenschappen van jongere ouderen. Het is als het ware een decentraal fonds dat de diversiteit binnen VrijCoop bevordert doordat ieder voor zich mag besluiten wie ze financieren.

Het toekomstbeeld van Ecodorp Boekel hebben we nog uitgelegd bij de bijeenkomst. We weten niet hoeveel geld we over tien jaar jaarlijks kunnen besteden aan startende ecodorpen. Maar over 30 jaar gaat vrijwel al onze huur (€ 250.000) jaarlijks naar startende woongemeenschappen. Tien jaar later, als leningen terug komen, kunnen we jaarlijks voor bijna een half miljoen financieren!

Wat vroegen we aan startende woongemeenschappen?

Wordt een project van VrijCoop. je krijgt gratis statuten (goedgekeurd door een fiscalist en notaris) en hulp om ze voor jouw situatie aan te passen. En als je een project bent van VrijCoop krijg je cofinanciering van VrijCoop en eventueel ook van de leden van VrijCoop. De Duitse GLS Bank financiert bij voorkeur projecten die bij VrijCoop project zijn, omdat ze dan zeker weten dat VrijCoop zijn best doet om het altijd betaalbare huurwoningen te laten zijn. Voor de Duitse gemeenschapsbank is dat belangrijk. De GLS Bank financiert Ecodorp Boekel tegen 2,2% rente, een percentage waarvan een Nederlandse bank zei: ‘Dat kunnen wij in de verste verte niet halen’.

 

Wat vroegen we aan bestaande woongemeenschappen?

Wordt lid van VrijCoop en liefst ook een project. Je krijgt de kans om het spaargeld van je woongemeenschap in te zetten om startende woongemeenschappen een helpende hand te geven, tegen een rentepercentage dat hoger ligt dan je bij de bank krijgt. Je weet ook dat elke financiering die je doet, nog eeuwenlang effect zal hebben, omdat hun huurinkomsten gebruikt worden voor nieuwe woongemeenschappen.
Wordt ook project van VrijCoop, is ons advies. Dan weet je 100% zeker dat de generaties na jullie nooit zomaar de woningen kunnen verkopen om geld mee te verdienen.

(Syndicat Duitsland)

Mocht je een keer echt in de problemen komen, kun je als VrijCoop-project altijd hulp verwachten van VrijCoop. Dat bleek ook toen één van de woningen van een woongemeenschap tot de grond toe afgebrand was. Op dezelfde dag kregen ze € 10.000 van het Syndikat om ze snel op gang te helpen (lees het verhaal maar). Ik ken geen enkele financieringsbron waarbij de beschrijving ‘hartverwarmend’ beter past dan VrijCoop. Ook voor de generaties na ons…

 

Geschreven door Ad Vlems