Door: Monique Wijn

Van 23-27 oktober was de Green Phoenix conferentie in Kassel. Green Phoenix functioneert als een denktank voor GEN-International. Er waren 50 deelnemers uit alle continenten: de meeste mensen kwamen uit Europa, maar ook uit Senegal, Kenia, Kameroen, Myanmar, Colombia, Palestina en Rusland.

Heilhaus Community

Gastheer was Community Heilhaus in Kassel. Heilhaus Community heeft als motto ‘Geboren worden – Leven – Sterven’. Als zorggemeenschap brengen ze dit letterlijk in de praktijk: er is een kraamafdeling voor bevallingen en een hospice voor ernstig zieken. Van de 120 bewoners is een groot deel beroepsmatig verbonden aan deze afdelingen.

De huizen zijn geclusterd rond de chakra’s: elke unit heeft een eigen kleur, zichtbaar tot in de bloemborders rondom de huizen.

Programma

Na een ceremoniële opening werd geïnventariseerd welke thema’s aandacht vroegen. Thema’s als de klimaatcrisis, communities en activisten, de rol van jongere generaties en communities in transitie waren enkele onderwerpen.

Samenvattend kwamen we tot 4 hoofdthema’s:

  1.     de huidige crisis, innerlijk en uiterlijk
  2.     Innerlijk werk, van waaruit handelen we?
  3.     Netwerk en gemeenschappen: de rol van GEN en die van communities
  4.     Actie om projecten op te zetten, concrete volgende stappen.

Deze thema’s werden in een open space setting in workshops en gespreksgroepen verder uitgewerkt.

Verhalen van ver

De deelnemers uit de verre regio’s presenteerden de situatie in hun land en hun projecten. Hier waren schrijnende verhalen bij. De oorlog in Kameroen is natuurlijk heel duidelijk, er heerst totale willekeur, kinderen van 7 jaar lopen met geweren rond. Er zijn 51.000 vluchtelingen in kampen in Nigeria. De situatie lijkt hopeloos.

Maar ook de situatie in Myanmar (voormalig Birma) is zorgwekkend.  Grote ontbossingen voor cash crop plantages van bananen en GMO-maïs, massale corruptie. Vergelijkbare verhalen uit Kenya (bloementeelt) en Senegal (overbevissing, hout en ivoorsmokkel, landjepik door Chinezen), met oprukkende verwoestijning tot gevolg. Prachtig ook te horen hoe ondanks deze enorme krachten deze mensen toch grote groepen mobiliseren te werken aan duurzame oplossingen.

Ook in Palestina is de situatie moeilijk. Ayda verteld dat het een grote hulp is als bezoekers komen, dit geeft een bescherming tegen Israëlische intimidatie.

Igor van de Forest Group in Rusland vertelt over zijn verscheurdheid over zijn eigen land: een prachtig geliefd land, en tegelijkertijd een invasie in de Oekraïne, corruptie en militarisatie. Een test van een raket in het verre noorden, met radioactieve uitstoot. En weer werden de monitors uitgezet en ontkend dat er straling was.

Het is heel ontroerend om te merken dat in deze setting mensen open kunnen en durven spreken en hoe aangrijpend dit is en tegelijkertijd helend is. Velen zijn diep geraakt.

Kosha als general manager van GEN-international bevestigd de verhalen en deelt haar grote bezorgdheid over wat er gebeurd op de planeet, op een snellere en grotere schaal dan ooit.

Jennifer Truillio uit Colombia, nieuwe president van GEN

Jennifer Truillio stelt zichzelf voor, een jonge ingenieur uit Colombia met een eerlijke, bescheiden presentatie over zichzelf en tegelijkertijd uitzonderlijk heldere en eerlijke analyse van GEN en haar visie daarover.

Haar droom: een werkelijke gen-strategie, iedereen in de ecodorpen wordt een meester in netwerken, een katalysator van de beweging. Betrek meer mensen. Doe waar we goed in zijn: ecodorpen zijn.

De Werkgroepen

Droomgroep: in een meditatie / visualisatie werd met ruim 30 mensen gedeeld hoe het collectieve veld van GEN er uit kan zien. De droomwereld verbindt ons met een hoger niveau van bewustzijn, waar alle oplossingen al aanwezig zijn.  Uitkomst is o.a. dat GEN een vrouwelijke spirit is, als een web van lichtjes over de wereld. Samenwerking met inheemse volken, educatie in scholen, gratis online cursus. Innerlijke werk zowel als uiterlijk werk. Hoe bereiken we een grotere groep.

Inheemse wijsheid en klimaatoplossingen.

Wat betekent ‘inheems’. We hebben allemaal pre-christelijke, inheemse wortels. Proces van diepe transformatie om hiermee contact te maken.  Symbolen zijn belangrijk.

Ecotoerisme

GEN-ondernemerschap in oprichting: doel is een sociale business op te richten voor de projecten in Africa, Latijns America en Azië,  gericht op inheemse volken en ecodorpen. Doel om levenveranderende ervaring op te doen bij een reis.

Strategien voor Afrika

GEN-Afrika is nu toch top down, kijkt naar het westen. Behoefte aan verandering om als een pan-afrikaans netwerk te gaan werken. Een structuur en visie vormen vanuit Afrika zelf.

Verbinden met de onzichtbare wereld

Wezens uit de andere wereld staan te wachten om ons te helpen, stel vragen en wonderen kunnen gebeuren.

Transformatie van lang bestaande gemeenschappen

Diep en eerlijk delen van de situatie en onderzoek naar oplossingen. Veel ecodorpen zijn op zoek hoe te overleven op langere termijn, hoe jongeren te betrekken.

Forest Group

Bos en hout is het nieuwe ivoor. Een grote ontbossing is wereldwijd bezig. De bomen roepen ons om op te staan. In de groep werden verschrikkelijke voorbeelden en mooie oplossingen gedeeld. Idee is ontstaan een bossenfestival op te zetten, mogelijk in Nederland. Concept: Van praktische workshops als bomen planten en voedselbossen tot verbinden met de heiligheid van bomen, kinderactiviteiten en boomhutten tot sprekers uitnodigen.

Helen

Op zaterdagmiddag krijgen we een collectieve heling van Heilhaus community. Een versterkende en ook nodige bijeenkomst, omdat de life verhalen soms te aangrijpend zijn om te kunnen verdragen. 

Graphic reporting

De hele bijeenkomst is vastgelegd in een Graphic Report. Kernwoorden zijn ‘uitvergroten’, ‘diversiteit’, ‘coherentie’ en ‘balans’. Verbinden met de innerlijke wereld, de uiterlijke wereld, de onzichtbare wereld en de as van globale crisis tot verbinding met het heilige.

Slotceremonie

In een verstilde slotceremonie bij een mandala buiten werd de bijeenkomst afgesloten. 

Green Phoenix 2020

30 september tot 4 oktober 2020 in Schweibenalp, Zwitserland.