Zorgen voor biodiversiteit wordt beloond

Ecodorp Boekel heeft meegedaan aan een pilotgroep van het VCA Platform, een organisatie die wereldwijd gebieden die (nog) niet behoren bij een regulier natuurgebied, stimuleert om ecosysteemdiensten te herstellen en biodiversiteit te behouden op een manier die meetbaar is. Het gaat vooral om de gebieden waar we wonen en werken, zoals een ecodorp.

Het gaat heel slecht met biodiversiteit, dat weet elke ecodorper wel. Ecodorpers hebben daarom zelf al behoefte om in balans te leven met de natuur. De meeste ecodorpinitiatieven staan niet te trappelen om lid te worden van een platform, we hebben niet die stempel nodig om te laten zien dat we het goed doen. Maar het meetbaar maken van een streven, kan wel helpen bij financiering. Ecodorp Boekel krijgt financiering van het Nationaal Groenfonds om de grond te kopen en om de innovatieve groenelementen te kunnen kopen (groendaken, watertanks, enz.). We krijgen dat omdat we lid zijn van het VCA Platform. Dat betekent dat we een biodiversiteitsplan hebben dat meetbaar is. We hebben 5 soorten dieren gekozen die het moeilijk hebben (vogels, vlinders, vleermuizen, wilde bijen en andere insecten). Toen hebben we gevraagd aan externe experts op elk gebied om twee soorten te kiezen die het moeilijk hebben en bij ons een goede woonomgeving zouden kunnen krijgen. We hebben ze ook gevraagd hoeveel individuen ze inschatten dat wij op onze 1,2ha ecodorp zouden kunnen hebben over 10 jaar. Dat doel staat in ons biodiversiteitsplan en elke twee jaar komt er een ecoloog van het VCA Platform (op onze kosten) om te controleren of we op schema zitten en zo niet, wat we kunnen doen om het te verbeteren. Om een voorbeeld te noemen, wij verwachten over tien jaar vijf vleermuizen van de soort Laatvlieger te hebben. Om het verblijven van vleermuizen te bevorderen, gaan we de buitenverlichting voorzien van amber ledlampjes, daar schrikken ze niet van. En de buitenverlichting werkt op bewegingssensoren, zodat ze de gehele nacht uit staan (of er moet iemand voorbij lopen of fietsen). En natuurlijk krijgen de Laatvliegers nestkastjes, die speciaal voor hun bedoeld zijn.

Duitse gemeenschapsbank beloont woongemeenschappen

De Duitse Gemeinschaftbank für Leihen und Schenken heeft al 90 woongemeenschappen gefinancierd. Ze financieren liever een woongemeenschap dan een individu omdat het risico dan lager is. Een lager risico wordt door de GLS Bank beloond met een lagere rente. De rente is zo laag, een Nederlandse bank die ons had willen financieren reageerde daarop: ‘Zo’n lage rente hadden wij in de verste verte niet kunnen halen’.

Het Nationaal Groenfonds en de GLS Bank werken samen om Ecodorp Boekel te financieren en de samenwerking verloopt zo goed, dat ze dat wel vaker willen doen!

Klimaatadaptieve woningen krijgen vaak subsidie (en ondersteuning) van het waterschap

Ik was laatst bij een bijeenkomst van het Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie en mocht iets vertellen over ons klimaatadaptieve ecodorp. Eén van de waterschappen die erbij was, zei: Goh, ik zou ook wel zo’n ecodorp in mijn regio willen! Waterschappen zijn namelijk heel goed op de hoogte van klimaatverandering, vaak beter nog dan het KNMI. De natste maand ooit gemeten, was juni 2016. Zo’n 110 boeren hebben ons waterschap toen aangeklaagd omdat ze niet snel genoeg het water weg kregen. De voorzitter van ons waterschap twitterde: ‘Het KNMI heeft deze extreme regenval wel voorspeld, maar pas in 2050!’

Waterschappen zijn momenteel op zoek naar goede voorbeelden van klimaatadaptatie en elk ecodorp voldoet daaraan. Vaak hebben ze subsidie voor aanpassingen. Wij krijgen straks € 75.000 van ons waterschap omdat we klimaatadaptieve maatregelen hebben getroffen bij onze 30 woningen. Ook willen ze graag meedenken en ze hebben ontzettend veel kennis, dus ga een keer naar het waterschap!

Wil je ondersteuning hierbij, kom dan eens kennismaken bij een infomiddag van Ecodorp Boekel, we willen je graag verder helpen.

Ad Vlems