In Nederland komen dagelijks vijf boerderijen leeg. De verwachting is dat dit in de komende jaren nog zal toenemen. Tevens zijn er vele mensen die op een andere manier willen wonen, werken, sociale contacten onderhouden en een duurzame levensstijl ambiëren. Een en ander zou gecombineerd moeten kunnen worden, dacht Pieter Parmentier.

Met het vorderen van de leeftijd ging hij op zoek naar een meer levensloop bestendige manier waarop men elkaar zou kunnen versterken en ondersteunen. Dit vond hij in de vorm van erfdelen, een pilot waar hij en zijn vrouw mee in ontwikkeling zijn. Voor zichzelf maar ook als bron van informatie en inspiratie voor anderen. De belangstelling voor Erfdelen is enorm. Niet alleen ouderen, maar ook veel alleenstaanden, starters en mensen die graag kleiner, maar wel buiten willen wonen. “Maar hoe kun je het mensen gemakkelijker maken om zoiets te beginnen”, vroeg Pieter Parmentier zich af. Door mensen bij elkaar te brengen en door onderzoek wat er wel en niet mogelijk is. Erfdelen organiseert informatie avonden, waar gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten en waar een stuk bewustwording wordt gecreëerd. Want wat vindt men nu echt belangrijk? En wat kun je nu tegen komen als je samen woont met anderen op een erf? En vooral het in kaart brengen van de behoeftes en het informeren over het voortschrijdend inzicht met betrekking tot de financiële mogelijkheden en regelgeving vanuit de provincie en gemeente. Het is bijvoorbeeld bekend dat er veel boerderijen leeg staan, maar hoe vindt men deze dan? Erfdelen wil derhalve een register realiseren: Register vrijstaande agrarische bebouwing. Erfdelen heeft hiervoor contact met onderzoekers in Wageningen en Noord Holland. En hoe vertaal je je ambities naar de gemeente op een manier waarop de kans op een positieve respons optimaal is?

Inmiddels blijkt dat de tijd rijp is voor projecten als dit. De overheid staat er meer dan open voor en is welwillender om naar de mogelijkheden te kijken. Met name de provincie Overijssel heeft zich zeer betrokken getoond en heeft bijvoorbeeld een serie bijeenkomsten gefinancierd, “De woonkeuken” genaamd. Tevens heeft de provincie Overijssel een wedstrijd uitgeschreven om initiatieven te ontwikkelen voor de leegstaande boerderijen in Overijssel. http://www.jijenoverijssel.nl/5402/buitenkansen-win-de-sleutel-van-deze-boerderij-voor-twee-jaar
Erfdelen kenmerkt zich door de volgende kernwoorden: Sociaal, duurzaam, kleinschalig en goed voor het platteland. Aspecten waarin de provincie zich prima kan vinden.

In de volgende linken is meer gedetailleerde informatie te vinden.

https://www.erfdelen.nl

https://www.facebook.com/groups/1030824300381748

https://www.facebook.com/groups/793835257297866

Geschreven door Sandra Zwerver