Webinar ‘Wij en de Wereld’, 9 januari 2021

Ecologisch basisinkomen. Ad Vlems, Ecodorp Boekel en en Jack Cox, Vlindereconomie

Ad: Ecodorp Boekel wil een Vital Zone worden waarbij de mensen gezond oud kunnen worden., Een van de zes pijlers is zinnig werk en inkomen. Vooral dat inkomen bleek bij het meehelpen bij de bouw aardig wat stress op te leveren, omdat men ook werk voor hun inkomen erbij moesten doen. Ecodorpers zijn pioniers die een nieuw pad aan het banen zijn en het zou erg welkom zijn als je daarbij niet ook nog voor je inkomen moet zorgen. Ik kreeg op een keer het boekje Vlindereconomie onder ogen en de schrijver Jack Cox wilde er met mij over praten. We hebben toen met negen ecodorpers een gesprek met hem georganiseerd en we vonden het heel interessant. Hierdoor hebben we hem hier uitgenodigd.

Jack Cox komt uit de financiële wereld en besefte dat de economische groei die elk jaar plaats vindt onze ecologische voetafdruk ook doet groeien. En dat dit vroeg of laat niet meer haalbaar/corrigeerbaar is. Door deze 2 elementen met elkaar in verbinding te brengen komt hij tot het idee. Als je mensen met een levensstijl met een lage ecologische voetafdruk een basisinkomen geeft zodat ze hun energie en tijd kunnen blijven gebruiken om de idealen van een lage voetafdruk sneller te kunnen realiseren, uitbreiden en overbrengen aan anderen zonder tijd en energie te verliezen aan het vergaren van een bestaansinkomen. Dat is haalbaar en gaat de overheid veel geld besparen op milieu- en gezondheidsgebied. Om een representatieve doelgroep als pilot te nemen lijkt het hem het beste idee om bij ecodorpers te starten.Â

Jack geeft zijn presentatie. Hij vertelt dat we eigenlijk leven als een rups die transformeert naar een vlinder en vraagt zich af hoe wij ook die transitie zouden kunnen doen.

Zijn achtergrond is de financiële wereld, maar niemand was daar bereid om te kijken naar de kern van het systeem. De kern ervan is niet duurzaam. We hebben enorme schulden opgebouwd en om die terug te kunnen betalen moeten we jaarlijks 3% groeien. Dat betekent dat we elke 24 jaar voor een verdubbeling van de economie moeten zorgen. Terwijl we nu al wereldwijd een ecologische voetafdruk van 1,6 planeten hebben. Hoe kunnen we dan bedrijven en burgers vragen om duurzaam te opereren, als we aan de andere kant van de medaille het geldstelsel niet op een duurzame manier aanpakken? Dat is de basis geweest voor mijn boek Vlindereconomie. Als de hele wereld onze Nederlandse levensstijl erop na hield, dan zou er bijna 3,5 planeet nodig zijn. Alles in de natuur zorgt altijd voor de volgende generatie. Voor ons is dat natuurlijk ook de opdracht. In de financiële wereld kijken we alleen naar schuld in verhouding tot ons bruto binnenlands product (bbp) en daar is het Verdrag van Maastricht voor opgesteld. Je kan schuld ook zien als de toekomst naar het heden halen en door dat te besteden groeit het bruto binnenlands product en dat gaat zo door alsof we een oneindige omgeving hebben, maar dat hebben we niet. We hebben maar één planeet waarop onze activiteiten plaats moeten vinden. Dat moeten we meenemen, met de manier waarop we naar ons financiële systeem kijken. Ik ben toen opzoek gegaan naar aanknopingspunten en vond toen de denkwijze van Kate Raworth met haar Donut-economie die rekening houdt met de planetaire buitengrens en de menselijke binnengrens, zodat iedereen op een gelijke manier mee kan doen. We zullen er naar toe moeten dat onze voetafdruk zover verlaagd wordt dat er geen overschrijding meer plaatsvindt en dat onze planeet onze manier van leven aankan. Daaruit volgt dat we een basisinkomen zouden moeten hebben gekoppeld aan de ecologische voetafdruk. Zo zorg je, dat de samenleving in balans komt. Het is misschien een nog te grote stap om heel Nederland een basisinkomen te geven. Maar we zouden kunnen proberen om bv. 400 geregistreerde bewoners van ecodorpen en initiatieven die verbonden zijn aan GEN-NL dat te geven. Dit idee deed het nodige stof opwaaien. Want er zijn natuurlijk gelukkig nog meer mensen die nooit in een ecodorp zullen gaan wonen en er ook een levensstijl op na houden om hun voetafdruk zo laag mogelijk te houden. Maar als die mensen ook lid worden van GEN-NL dan is het een haalbare kaart om via politieke partijen het ecologisch inkomen er door te krijgen voor de aanstaande verkiezingen. Want we hebben de aarde niet geërfd van onze ouders, maar wij lenen haar van onze kinderen volgens Chief Seattle.

De conclusie was niet te min dat het een goed initiatief is om met een basisinkomen te beginnen bij de milieu bewuste mens. Deze doelgroep geeft indirect heel wat terug aan de wereld!

Volgende stappen: Jack zit nu in de halve finale en pitcht voor juryMinister van Nieuwe economie. Als dat goed gaat, zit hij in de top 3 en mag hij op 25 januari een presentatie over het Ecologisch inkomen geven aan de grootste politieke partijen. Als Jack in de Top 3 zit, kunnen wij hem op 25 januari helpen door op hem te stemmen. Zo gebruiken we onze netwerken om dit bekend te maken.Meld je hier aanen noteer in je agenda.

Hier een overzicht van alle kandidaten: https://www.ministervandenieuweeconomie.nl/#kandidaten

Als je intussen meer wilt weten, lees dan het boek Vlinder economie, waarin Ecologische inkomen wordt uitgelegd. Daarna kun je contact opnemen met Ad Vlems, als je meer vragen hebt, tips wil geven of bij wil dragen.