De vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe (DWO) is een organisatie van huurders en kopers die in het project Veldzicht een duurzame, organische en energiezuinige woonwijk met kleine betaalbare woningen en gemeenschappelijke voorzieningen wil realiseren. De kopers van DWO hebben zich verenigd in ‘De Groene Morgen’ om 13 koopwoningen te realiseren op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dit betekent dat de leden de woningen zelf ontwikkelen en laten bouwen. De woningen worden zoveel mogelijk van natuurlijke materialen gebouwd die bij afbraak kunnen worden hergebruikt of gecomposteerd. De woningen voorzien op een duurzame manier in de eigen energiebehoefte (warmte en elektriciteit) en het terrein heeft een gemeenschappelijk waterbeheer. De leden van DWO (huurders en kopers) zorgen samen voor de tuin, de moestuin, het voedselbos en het gemeenschappelijk gebouw.

Dit project staat open voor iedereen met een milieuvriendelijke levensstijl. Bij het wonen ligt de nadruk op ecologie, gemeenschappelijke voorzieningen en gedeelde ruimte. Ook elektrische auto’s worden gedeeld.

De leden van DWO proberen hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken. Daarnaast stimuleert het project het gezamenlijk inkopen van lokale en duurzaam geproduceerde groenten, fruit, vlees en melkproducten. Het project heeft een landelijke voorbeeldfunctie en het dient ook om kennis en ervaring uit te wisselen met anderen die in deze manier van bouwen en wonen geïnteresseerd zijn.

Wil je meer weten over ‘Duurzaam Wonen Overbetuwe’? Of wil je informatie over de koopwoningen van ‘De Groene Morgen’? Op www.degroenemorgen.nl vind je de meest actuele informatie en kun je een formulier invullen om je aan te melden als geïnteresseerde voor koop. Om een evenwichtige leeftijdsopbouw te krijgen hanteren we leeftijdscategorieën. Op dit moment zijn er nog woningen in de leeftijdscategorie van 20 tot 60 jaar.