Dansen-met-gemeente-2-klein

Bas Visser danst met de gemeente.

Stel je hebt je ecodorp dan wel anastasiadorp uitgewerkt en een stuk grond gevonden dan volgt de vraag: en nu? Je plan past niet binnen het bestemmingsplan, sterker nog je past binnen geen enkel hokje. Bas legt ons uit met welke wetgevingsdansen je met de gemeente kunt gaan doen om toch jouw droomdorp te realiseren.

Je droomdorp heeft een totaal andere kijk op wonen en leven dan de normen het toelaten. Volgens Bas moet je met de gemeente en nog beter met de wethouder om tafel gaan zitten. En laat de helft van je plannen binnen de bestaande bestemming passen en de andere helft van jezelf zijn. Bijvoorbeeld een bestemming agrarisch en dan kom jij aan met voedselnatuur, voor de helft agrarisch voor de andere helft natuur van jezelf. Nodig de wethouder uit voor een dans en zorg dat je leidt. Vertel hoe je gehele leefplaatje eruit ziet. Is de wethouder overtuigd van je dans (plan) dan nu de vraag hoe we het juridisch gaan kaderen.

Bas legt uit dat er verschillende mogelijkheden zijn:

  • Landgoederen:voor groepen mensen met geld die grote stukken grond willen opkopen bijvoorbeeld 10 hectare. Gemeente EN PROVINCIE EISEN Eerst aanleg van een bepaald percentage grond met natuur tussen de 30% en 50%. In ruil mag er dan een landhuis gebouwd worden met bijv. Drie wooneenheden.
  • Rood voor Rood: Er is veel leegstand in de agrarische sector, wanneer een varkenstal wordt gesloopt door de koper mag deze daarvoor in ruil een nieuwe woonplek creëren.
  • Knooperf: Sluit aan bij de vorige maar geldt wanneer er veel gebouwen op het erf staan. In ruil voor het slopen mogen er meerdere wooneenheden gebouwd worden bijvoorbeeld rond een pleintje.
  • Rood voor Groen: Wanneer jij op een stuk grond (bv industriegebied) veel natuur aanlegt en je laat de gemeente zien dat je veel tijd en moeite er in steekt kan je op basis van deze wet aanspraak maken op een wooneenheid.
  • Bijzondere Projectstatus (experimentele status), twee voorbeelden
  • De CHW, Crisis Herstel Wet, hier kun je gebruik van maken wanneer je een innovatief project hebt, waarbij veel normen van wonen, bouwen, milieu en natuur buiten spel kunnen worden gezet,
  • Nieuwe omgevingswet als pilot met mogelijkheid overschrijding vele normen.

Dit heet de “relatieve gebiedsgerichte normstelling”, dat betekent dat van elke geldende norm op het gebied van omgeving, milieu, bouw, geluid, etc kan met deze wet van worden afgeweken. Het is wel op basis van verevening. Dat is wanneer je op het ene punt wil afwijken moet je dat op een ander punt iets extra s terug doen. Ik wil aanpassingen doen in het bouwbesluit, daar staat tegenover dat ik helemaal off grid ga wonen in een natuur gebied en zo op ga in dit gebied. Dus geeft wat terug aan de natuur kant.

Je moet natuurlijk altijd blijven voldoen aan een bepaalde randvoorwaarden als veiligheid van een bouwconstructie. Belangrijk bij dit soortwetgeving is te kijken wat de bedoeling is achter de wet. Aan het einde van de heldere presentatie geeft Bas ons nog een tip mee: Zorg dat je de werkelijke intentie van je project goed op papier hebt staan probeer dit zuiver te omschrijven en systematisch uit te werken. Deze intenties komen vroeg of laat terug in een vergunning of bestemming.