Communities for Future is een nieuw, geïntegreerd Europa-breed programma om lokale gemeenschap gestuurde reacties op het klimaat en ecologische noodsituaties te inspireren, versterken en mogelijk te maken.
De lancering is op 29 september vorig jaar geweest: https://www.ecolise.eu/save-the-date-launch-of-communities-for-future/.

De CfF zal het potentieel van gemeenschappen onderzoeken om lokale economieën nieuw leven in te blazen terwijl we uit de pandemie komen op een manier die rekening houdt met de toenemende klimaat- en ecologische crises en de dringende behoefte aan diepere maatschappelijke transformatie.

Het erkent dat er niet één oplossing is die voor iedereen geschikt is. Het lokaal betrekken van burgers en het overbruggen van kloven, het creëren van interactie tussen platteland en stad, jong en oud, Noord en Zuid en Oost en West Europa, vormen een essentieel onderdeel van de missie.

De CfF wil bijdragen aan de toezeggingen ten aanzien van de Klimaatovereenkomst van Parijs, de Europese Green Deal en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), door inspirerende communities samen te brengen met leden van het Europees Parlement, evenals vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Europese Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s, vertegenwoordigers van nationale, regionale en lokale overheden, vertegenwoordigers van door de gemeenschap geleide initiatieven en andere ngo’s.

Communities for Future waardeert en stelt gemeenschappen en burgers centraal. Daarom participeert GEN-NL in de Nederlandse tak van CfF.