GO NUTS: verslag webinar 28 oktober 2021

Posted by on Nov 5, 2021 in Beleid, bouwen, GEN-NL nieuws, Nieuws, nieuwsarchief, webinar | 0 comments

Op 28 oktober was de webinar Go Nuts. Een zelf-/samenvoorzienende gemeenschap creëren? Onafhankelijk worden wat betreft water, sanitatie, energie? Hoe doe je dat en wat zijn wettelijke kansen en beperkingen? Ferdi Hummelink van Olst Aardehuizen en Fedde Jorritsma van Land van Aine gaven een presentatie. Hier zijn de presentaties te downloaden. GO NUTS Presentatie: Energie GO NUTS Presentatie: Water en Sanitatie De webinar is opgenomen en achteraf te bekijken op You Tube. Opname GO NUTS Aanleiding en achtergrond Begin september 2021 had GEN-NL een gesprek met Monique Arnolds van het ministerie van Binnenlandse zaken. Het gesprek ging over regelgeving waar ecodorpen tegen aan lopen, zowel bij de bouw, zoals bij de certificering van de BENG, de certificering van materiaal, mag je tijdens de bouw gebruik maken van vrijwilligers, als ook bij de aanleg van NUTS: hoe zit het met energiecollectief en het opzetten van een collectief smart grid? Hoe zit het met gebruik van regenwater, wat mag wel en niet rondom off grit sanitatie? De inventarisatie waar ecodorpen tegenaan lopen lees je hier. Brondocument Wettelijke Uitdagingen Ferdi en Fedde deelden hun kennis en ervaring op het gebied van water, energie en sanitatie. Er volgde een boeiende uitwisseling met andere ecodorpenexperts. Een van de concrete kansen lijkt samenwerking rondom peakshaving. Samen gaan praten met Enexis is een vervolgstap, over het opzetten van een Europees pilotproject voor ecodorpen, bv in het opzetten van een smartgrid. Iets dat tot nu toe niet is toegestaan aan burgerinitiatieven.. Er zijn afspraken gemaakt voor vervolgstappen. O.a. zijn er 2 expertgroepen opgericht. Follow up met Expertgroepen...

Read More

Webinar 27 mei 2021: Achmea wil alle ecodorpen verzekeren!

Posted by on Mar 16, 2021 in Agenda, Financieel, Juridisch, Uncategorized, webinar | 0 comments

Een jaar geleden organiseerde Achmea een bijeenkomst over de Toekomst van het Wonen. Ad Vlems, initiatiefnemer van Ecodorp Boekel was aanwezig en bood aan om een artikel over ecodorpen toe te voegen aan het rapport. In gesprek met vijf medewerkers van verschillende organisaties en afdelingen van Achmea (Centraal Beheer, Zilveren Kruis), bleek dat er binnen Achmea veel interesse was in de vernieuwingen die een ecodorp brengt. Centraal Beheer was vooral geïnteresseerd in het klimaatbestendig bouwen en het bouwen met innovatieve materialen. De circulaire kabel die bij Ecodorp Boekel uitgetest zou worden, zou misschien nog geen certificering hebben als hij gelegd zou worden en dat zou voor een reguliere verzekeringsmaatschappij een probleem kunnen zijn. Centraal Beheer zag dat de nieuwe kabel nodig was om de Circulaire Economie door te kunnen laten gaan, dus ze namen het risico voor lief. Het Zilveren Kruis had toevallig net hun focus gelegd op het promoten van gezond leven en was vooral geïnteresseerd in de gezonde levenswijze van ecodorpen; gezond eten, voldoende beweging, gezonde woonomgeving en werken aan een groter doel dan eigen belang. Dat zijn allemaal kenmerken van een Blue Zone, in Nederland Vital Zone genoemd. Een paar gesprekken later gaf Achmea aan dat ze Ecodorp Boekel als Icoonproject willen benoemen, omdat we zo bewust omgaan met de effecten van klimaatverandering en een gezonde leefomgeving. Ook wilden ze graag de Sustainable Development Goals ondersteunen, samen met ons. Een paar weken geleden is de directievoorzitter van Achmea Schade naar Boekel gekomen om het samenwerkingscontract met Ecodorp Boekel te tekenen met het doel om door krachten van partijen te bundelen, samen een bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Achmea is een coöperatieve vereniging met 10 miljoen klanten. Achmea is niet beursgenoteerd en heeft geen winstoogmerk. De klanten zijn de grootste aandeelhouders van de coöperatie (64%), de Rabobank bezit 30% van de aandelen. Er is ook een samenwerking met andere coöperatieve verzekeringsmaatschappijen in Europa, en Achmea heeft aangegeven dat ze ook willen dat Ecodorp Boekel bekend wordt bij hun. Dat kan weleens belangrijk worden voor andere Europese ecodorpen. Verzekeringen afsluiten als je gebruik maakt van andere dan reguliere bouwmaterialen, is moeilijker te doen en een verzekering is belangrijk voor financiering. Achmea heeft aangegeven dat ze alle ecodorpen van Nederland wil verzekeren! Een eerste gesprek met Ecowijk Breda Brundtland is al gepland. Als je zelf een initiatief hebt, hoef je niet meteen contact te maken, maar hou in het achterhoofd dat Achmea je wil verzekeren. En als het zover is, stuur dan een mailtje naar Ecodorp Boekel en je krijgt contact met onze vaste contactpersoon van Achmea. Het eerste project dat Achmea met Ecodorp Boekel uitvoert, is de gezondheid en klimaatbestendigheid van...

Read More

15 november 2020: Online workshop ‘Recht van Spreken’

Posted by on Jan 21, 2021 in CLIPS, Educatie, Nieuws, nieuwsarchief, webinar | 0 comments

Door Cynthia van Schendel Op zondagmiddag 15 november organiseerde GEN.NL een online webinar Recht van Spreken. Aanwezig waren mensen van verschillende ecodorp initiatieven: The Green Tribe, Zuiderveld, Strohplatz, EMN, CVEG, de Zwerm, EcoBosch, Noordeland en Klein Oers Ecodorpen kennen een ontwikkelingsgeschiedenis: pioniers nemen initiatief, anderen sluiten zich aan. Er komt een kerngroep die een visie formuleert en plannen maakt. Belangstellenden sluiten zich aan, nieuwe leden komen en gaan. In deze workshop verkenden we de balans tussen het bewaken van wat al gerealiseerd is door initiatiefnemers en oprichters versus openstaan voor ideeën van nieuwe mensen: Gezonde gemeenschappen staan open voor nieuwe leden en weten tegelijkertijd hun dromen en idealen stevig te verankeren. Trainer Birgitta Schomaker, sociaal & organisatiepsycholoog, procesbegeleider & coach. Zij werkt o.a. met activisten en vluchtelingen op het snijvlak van sociale rechtvaardigheid, gemeenschapsvorming en groepsprocessen. Ook is zij een verspreider van Deep Democracy. Dit is ontstaan vanuit de proces-georiënteerde psychologie. De wortels van procesgeoriënteerde psychologie zijn gelegen in Jungiaanse psychologie, Taoïsme en kwantumfysica. Ecologische interesse in de natuurlijke omgeving wordt in Deep Democracy verenigd met psychologische gerichtheid op het individu en sociologisch begrip van de historische context. Juist door de integratie van deze verschillende perspectieven, zijn de concepten en methodiek van Mindell heel geschikt voor het versterken van ecodorpen. Brigitta haalt thema’s aan als: Je welkom voelen, een plek hebben/ erbij horen, je gezien en gehoord voelen. Dat is een universele behoefte. Bisschop TuTu: Ubuntu betekent: Ik ben, omdat wij zijn! Het gaat om het grotere geheel, het WIJ. En tegelijkertijd gaat het om, wat is dan MIJN plek binnen dit geheel? Voor Ecodorpen is Deep Democracy belangrijk. Om vandaag succesvol te zijn en morgen te overleven. Gevoelens mogen er zijn. Het gaat om relaties dus: Volg het proces, niet alleen de oplossing (procesgericht versus doelgericht). Laten we onze verschillen vieren ( Bisschop Tutu). We kunnen het oneens zijn met elkaar en nog steeds van elkaar houden (James Baldwin) Harmonie is prachtig, maar bewustzijn is krachtig! Dat geeft groei. Vermijd discussie (gelijk/ versus ongelijk). Spreek vanuit je ervaring. Heb compassie met jezelf en de ander. Luister met oprechte aandacht naar de ander en durf vanuit je hart te spreken. De wijsheid van de minderheid uitnodigen/ waarderen. Persoonlijk leiderschap: Arnold Mindell moedigt alle dorpsbewoners aan leiderschap te nemen. Zelf en als groep. Je zet soms een stap naar voren en soms doe je even een stap terug. Brigitta geeft ook de tip om als je zelf veel aan het woord bent, een snelle denker en een snelle reageerder bent, om dan eens af te wachten, stil te zijn. Ben je afwachtend en durf je niet zo goed het woord te nemen, probeer het eens wel te doen. Tijdens de...

Read More

Online Duurzaamheidsfestival groot succes

Posted by on Jan 20, 2021 in festival, Netwerk, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief, webinar | 0 comments

Het Online Duurzaamheid Festival https://festival.strohplatz.com was met bijna 170 deelnemers en circa 20 sprekers en een overvloed aan positieve reacties een overdonderend succes. Omdat alle sessies terug te zien zijn, komen er nu nog steeds extra deelnemers bij. Er waren gigantisch veel kruisbestuivingen tussen ecologische eilandjes. Mede doordat we nu nationale aandacht krijgen, verheugen we ons op nóg meer kruisbestuivingen bij de volgende editie over een (half)...

Read More