Boekbespreking Society 4.0

Posted by on Feb 15, 2022 in Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

In het nieuwe boek Society 4.0 schetst Bob de Wit een beeld van een wereld die op een kruispunt staat: er moeten beslissingen vallen die de toekomst van onze samenleving bepalen. Blijven we kiezen voor de bestaande, gevestigde machtsstructuren? Of brengen we de motivatie en de moed op om als burgers zélf het beste van het mondiale en lokale te combineren? De Wit begint zijn boek met een analyse van de historische ontwikkeling van de menselijke samenleving en komt tot de conclusie dat “de samenleving in transitie is. We hebben de industriële samenleving achter ons gelaten. Die gaf de meeste burgers de afgelopen 75 jaar democratie, welvaart en vrede.” Maatschappelijke revolutie De vraag is: waar nu heen? De Wit gaat in tegen het populaire idee dat de wereld aan het begin staat van de vierde industriële revolutie. In plaats daarvan stelt hij dat we feitelijk een maatschappelijke revolutie tegemoet gaan. Digitale technologieën voegen namelijk niet alleen een nieuw niveau van industrialisatie toe aan de samenleving. Ze veranderen ook de aard van de samenleving zelf. Vernieuwing van bestuur De Wit loopt vervolgens aan de hand van acht kernpunten de mogelijkheden voor onze toekomstige samenleving af. Daartoe behoort de heroverweging van concepten als de natiestaat en de huidige verdeling van welvaart. Enerzijds schetst hij de zogenaamde ‘elite reset society’, waarin een machtsstructuur met ‘verdeel en heers’ controle over de massa probeert te behouden. Anderzijds schuift hij een ‘glocal citizens society’ naar voren, waarin gezamenlijke besluitvorming centraal staat, mogelijk gemaakt door te profiteren van de ‘wisdom of the crowd’. Deze vernieuwing van het bestuur kan tot stand komen door mensen aan te sporen om er zelf als ‘eerzame burger’ aan deel te nemen. Society 4.0 wil geen somber en onheilspellend beeld van onze toekomst schetsen. In plaats daarvan is het boek een inspirerende oproep tot actie, gericht op de ontwikkeling van aantrekkelijke toekomstperspectieven voor onze samenleving. Het boek nodigt de lezer bovendien uit om mee te discussiëren. De Wit spreekt dan ook de hoop uit dat zijn boek “slechts het begin is. Het begin van een reeks interacties, met als uiteindelijk doel een betere toekomst voor iedereen.” https://www.nyenrode.nl/nieuws/n/society-4.0-vitale-hoopvolle-toekomst Bestel...

Read More

Persoonlijk verslag van het Global Ecovillage Network (GEN-NL)  januari 2022

Posted by on Feb 15, 2022 in GEN-NL nieuws, Netwerk, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Eleonora van Tuyll, EcoBosch Opnieuw was het een zeer inspirerende ervaring. Dit keer waren we te gast op de Vlierhof, een eco initiatief dat ruim 20 jr geleden is begonnen. Net over de grens bij Nijmegen in Duitsland. Ben en ik zijn er in het begin gaan kijken of het een plek was voor ons om te wonen en mee te doen. Om verschillende redenen was dat voor ons toen niet zo, maar later hebben we er wel Aardenwerkvakantie weken georganiseerd. Voor mij een bekende plek, bijzonder om daar weer eens te zijn en allerlei herinneringen en ervaringen kwamen weer boven. Voor mij was het wel de eerste keer dat ik in het mooie leemstuk gebouw heb geslapen, dat ik nog gezien heb toen het een grote stal/schuur was. Alle informatie die Ad Vlems deelde geeft me veel vertrouwen. De tijd is rijp! Hij sprak o.a. over VrijCoop; de grond wordt vrij gekocht en komt nooit meer in de speculatieve wereld. Collectief eigendom van het vastgoed, gefinancierd door een speciale bank. Met zelfbeheer van de woningen die erop komen.  Je betaalt een redelijke huur/contributie?, dat geld wordt weer geïnvesteerd om meer grond vrij te kopen. Je werkt dus via je maandelijkse bijdrage mee aan een betere en eerlijkere wereld!!! Je blijft als gemeenschap zelfregie behouden. De huizen zijn het bezit van de gemeenschap. Duitsland heeft inmiddels echt veel en sterk groeiend vermogen om zo grond voor gemeenschappen vrij te kunnen kopen. Daar ligt echt een grote kans die samenvalt met het echt anders willen gaan doen voor de toekomst met wonen en grondbeheer, die samenvalt met onze doelen. Hij legde uit dat Ecodorp Boekel twee verenigingen heeft als onderdeel van VrijCoop, een vastgoed vereniging (VaVer) en een bewonersvereniging (BeVer). Bepaald deel van de contributie/huur/ financiële bijdrage is voor onderhoud en een ander deel  wordt dus weer ingelegd voor nieuwe initiatieven zo kunnen ze ons bijvoorbeeld gaan helpen met financieren en wij gaan zo weer andere initiatieven helpen. Super blij word ik hiervan.   Het transitie inkomen is in ontwikkeling, Ad is in gesprek met verschillende instanties om een inkomen voor ecodorpen te genereren zodat ‘we’ onze energie kunnen inzetten op bouwen en ontwikkelen ipv geld verdienen. Het is een  soort basisinkomen waardoor je je vaste lasten en basisbehoeften zijn gedekt. Er wordt dan gevraagd dat je je 2 dagen minimaal inzet voor je Ecodorp gemeenschap. Er wordt nu gesproken over 800 euro en 200 ‘euro digitale lokale ‘munt’.  Greendeal: een samenkomen van innovatoren, banken, overheid en bouwbedrijven die Ad Vlems benoemde en waar hij mee in contact staat. (deel van is?) In maart gaat Ad Vlems als deel van de World Connectors (waar o.a. Herman Wijfels in zit) naar Parijs?...

Read More

Gaia YES: Transitie naar duurzaam holistisch onderwijs

Posted by on Jan 4, 2022 in EDE, Educatie, GEN-NL nieuws, Nieuws, nieuwsarchief, Uncategorized | 0 comments

GAIA YES is een internationaal samenwerkingsproject van vijf organisaties, waaronder GAIA Education, waarin kennis en ervaring uitgewisseld wordt en open source tools en lesmateriaal beschikbaar gesteld wordt voor het voortgezet onderwijs in Europa. Laat je inspireren door meer dan 50 korte prikkelde verhalen die duurzame issues uit de praktijk belichten en ontdek hoe jij en wellicht jouw gehele organisatie deze essentiële educatie voor de toekomst op kunnen pakken. Naast de verhalen bied het project leersuggesties voor jongeren tussen 14 en 19 jaar, gerangschikt binnen 24 duurzame thema’s in ecologische, economische, culturele en sociale dimensies. Een docentengids geeft je handvatten voor het in gang zetten van de transformatie binnen jouw eigen organisatie. Meer info: http://esd.college/ GAIA YES wordt financieel ondersteund door Erasmus+ van de Europese...

Read More

EERLIJKE KLIMAATACTIE NU

Posted by on Nov 9, 2021 in Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Dat was een belangrijke leus, op 6 november: “Eerlijke klimaatactie”. Onder de ruim 40 000 deelnemers waren ook ecodorpers, verdeeld over verschillende politieke of actiegroepen. Ik zag zelf leden van Aardehuis Olst, Klein Oers, en Ecodorpen Gelderland.De klimaatcrisis raakt ons allemaal en de gevolgen zien we voortdurend. Als je weet waar je moet kijken. Het raakt echter de jongeren het meest. Gelukkig zijn de oplossingen er al en is het draagvlak groeiend. We hoeven niet te wachten op politieke actie en hebben niet heel veel aan Ruttes ‘Action, action, action’. Nederland bungelt in Europa onderaan de lijst qua duurzame energieproductie en er gaan nog steeds miljarden subsidie naar de fossiele sector. Het slechtste voorbeeld daarvan is de duurzame energiesubsidie om met hout elektriciteit op te wekken. Het kabinet wil ook nog een nieuw vliegveld openen, de snelwegen verbreden ten koste van natuur en is aarzelend met een CO2 belasting. Er is echte, eerlijke klimaatactie nodig. Ook de jongeren van nu hebben recht op een goed leven, met gebruik van de grondstoffen die de aarde ons jaarlijks geeft. Ecodorpen geven nu al aan dat het anders kan: bouwen met natuurlijke grondstoffen, wonen in energiepositieve woningen en gezond eten dat veel minderen energie en water kost. Die voorbeelden, onze acties, laten wij als initiatieven in het ecodorpennetwerk steeds meer zien. Door: Koen de...

Read More

GEN-NL Expertgroepen opgericht ‘Energie’ en ‘Water en Sanitatie’

Posted by on Nov 5, 2021 in bouwen, CLIPS, GEN-NL nieuws, Juridisch, Nieuws, nieuwsarchief, Uncategorized | 0 comments

Na afloop van de webinar zijn er 2 expertgroepen gevormd om als GEN-NL te lobbyen voor betere wetgeving: – Een Energiegroep die zich gaat bezig houden met energievraagstukken en gezamelijke projecten – Een Water- en Sanitatiewerkgroep die zich inzet voor meer ruimte voor zelfvoorzienende wateropvang en sanitatie. Zo hopen we onze kennis en krachten te bundelen. Wil jij graag mee werken in of heb jij een vraag aan een van de expertgroepen? Meld je dan aan voor een van deze expertgroepen. Voor de expertgroep Energie is Cynthia van Schendel de contactpersoon. Voor de expertgroep Water en sanitatie is Fedde Jorritsma de contactpersoon. Een expertgroep Ecobouw is in oprichting. Ook hiervoor kun je je vast opgeven. Als er voldoende animo is, gaan we hiermee aan de slag. Ik meld me aan voor een Expertgroep...

Read More

GO NUTS: verslag webinar 28 oktober 2021

Posted by on Nov 5, 2021 in Beleid, bouwen, GEN-NL nieuws, Nieuws, nieuwsarchief, webinar | 0 comments

Op 28 oktober was de webinar Go Nuts. Een zelf-/samenvoorzienende gemeenschap creëren? Onafhankelijk worden wat betreft water, sanitatie, energie? Hoe doe je dat en wat zijn wettelijke kansen en beperkingen? Ferdi Hummelink van Olst Aardehuizen en Fedde Jorritsma van Land van Aine gaven een presentatie. Hier zijn de presentaties te downloaden. GO NUTS Presentatie: Energie GO NUTS Presentatie: Water en Sanitatie De webinar is opgenomen en achteraf te bekijken op You Tube. Opname GO NUTS Aanleiding en achtergrond Begin september 2021 had GEN-NL een gesprek met Monique Arnolds van het ministerie van Binnenlandse zaken. Het gesprek ging over regelgeving waar ecodorpen tegen aan lopen, zowel bij de bouw, zoals bij de certificering van de BENG, de certificering van materiaal, mag je tijdens de bouw gebruik maken van vrijwilligers, als ook bij de aanleg van NUTS: hoe zit het met energiecollectief en het opzetten van een collectief smart grid? Hoe zit het met gebruik van regenwater, wat mag wel en niet rondom off grit sanitatie? De inventarisatie waar ecodorpen tegenaan lopen lees je hier. Brondocument Wettelijke Uitdagingen Ferdi en Fedde deelden hun kennis en ervaring op het gebied van water, energie en sanitatie. Er volgde een boeiende uitwisseling met andere ecodorpenexperts. Een van de concrete kansen lijkt samenwerking rondom peakshaving. Samen gaan praten met Enexis is een vervolgstap, over het opzetten van een Europees pilotproject voor ecodorpen, bv in het opzetten van een smartgrid. Iets dat tot nu toe niet is toegestaan aan burgerinitiatieven.. Er zijn afspraken gemaakt voor vervolgstappen. O.a. zijn er 2 expertgroepen opgericht. Follow up met Expertgroepen...

Read More