Verslag Ecodorpen netwerkweekend 11/13 juni in Ter Apel

Posted by on Oct 15, 2021 in GEN-NL nieuws, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

door: Wim Gersteling We zijn in deze 16e editie naar Ecodorp Land van Aine gegaan. Het Thema was: “samen overvloed en vrijheid ervaren”. Langs de vier dimensies van ons ecodorp-gedachtengoed: ecologie, sociaal, economie en cultuur zijn er veel workshops gegeven. Bijvoorbeeld sanitatie, voedselbos, off grid energie. Ook konden mensen zelf een workshop aanbieden, bv. Neurografica. Op zaterdagmiddag was er een ruilmarkt, waar we van de verschillende ecodorp initiatieven in Nederland alle mogelijke specialiteiten, folders en goede gesprekken hebben uitgewisseld.   De avond was goed gevuld met  een ritueel, waarbij het vuur een belangrijke rol vervulde. Ook muziek, zang en dans werd er goed in verwerkt. Er werd een nachtwake gehouden om het terrein in te wijden. Zondag hebben we over verschillende onderwerpen die GEN-NL bezig houden workshops gehouden. en in de middag klussen voor het ecodorp gedaan. Het was weer een geslaagd verbindend weekend waar we elkaar weer in levende lijven konden...

Read More

Stem op Ecodorp Boekel en op alle ecodorpen

Posted by on Oct 15, 2021 in bouwen, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Slechts één op de tien ecodorpinitiatieven wordt gerealiseerd, blijkt uit onderzoek. Het Nederlandse Ecodorpennetwerk GEN-NL wil de kansen van initiatieven verbeteren. Ecodorp Boekel zit in de top 3 van de Cobouw Duurzaamheid Award! Er is alleen nog maar één stemronde waarbij ze heel ons netwerk nodig hebben. Stem op Ecodorp Boekel, stem op een betere kans voor ecodorpen. In de presentatie aan de jury van Cobouw heeft Ad Vlems verteld dat ecodorpen kunnen bijdragen aan de transitie van de bouwsector. Elk ecodorp en duurzaam wooninitiatief heeft de ambitie om biobased en circulair te bouwen. Dat zijn momenteel 77 initiatieven die ingeschreven zijn bij GEN-NL. Veel van die initiatieven willen ook innovatieve bouwmaterialen uittesten. Ze kunnen dienen als een showroom en een proeftuin. Dat is heel belangrijk omdat het bouwmagazine Cobouw weet dat de bouwsector snel moet verduurzamen. Via Cobouw willen duurzame bouwers meehelpen aan het realiseren van de initiatieven en Cobouw kan voor publiciteit zorgen voor elk van die initiatieven. Misschien kunnen ze zelfs op die manier bijdragen aan het krijgen van financiering. Het Rabobank Innovatieteam heeft al aangegeven dat ze woongemeenschappen zoals ecodorpen willen financieren.   Dus registreer je voor de Cobouw website en stem op Ecodorp Boekel!...

Read More

XR-Klimaatrebellie in Den Haag

Posted by on Oct 15, 2021 in Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Door: Pepijn Verbrugge Ik, Pepijn schreef de onderstaande boodschap naar aanleiding van de Klimaatrebellie in Den Haag, 11-18 oktober 2021. In deze week van Rebellie is er onder andere ruimte voor geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid (zoals een grote blokkade bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat), symbolische acties (zoals een stille tocht voor klimaatslachtoffers) en feestjes (zoals de Discobedience-dansparade). Lees meer. De crisis is NU. Klimaatrechtvaardigheid is het strijdpunt van onze tijd. De wereld staat in de fik. Mensen sterven op dit moment aan de gevolgen van de klimaatcrisis. De natuur wordt op grote schaal verwoest. We zitten midden in de zesde massa-extinctie waarbij soorten massaal uitsterven, in een ongekend tempo. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de toekomst van het leven op Aarde! Tegelijkertijd draagt het Mondiale Zuiden het minst bij aan het veroorzaken van de klimaatcrisis, maar worden ze het hardst geraakt door de gevolgen (zoals droogte, extreem noodweer, overstromingen, voedseltekorten). Inheemse volkeren zijn tevens slachtoffer van de grootschalige extractie van grondstoffen en het vernietigen van regenwouden. In solidariteit met gemarginaliseerde groepen, toekomstige generaties en bedreigde natuur (waar wij onderdeel van uitmaken) verzet ik me met Extinction Rebellion Nederland tegen het giftige systeem dat deze onrecht heeft gecreëerd en met man-en-macht in stand probeert te houden. Het uitbuiten van mens en natuur (=mens) wordt veroorzaakt door een doorgedraaid kapitalistisch economisch systeem, neo-liberalistische politiek en koloniaal denken. Deze week zeggen we fysiek, met onze lichamen, ‘NEE!’ tegen onrechtvaardig beleid en een overheid die haar burgers niet langer beschermd tegen de gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Onze boodschap: BREEK MET HET SYSTEEM! KOM IN OPSTAND VOOR HET LEVEN! GEEN GELUL, NU NAAR NUL!...

Read More

Jongeren op weg naar volwassenheid

Posted by on Jan 21, 2021 in jongeren, netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’, 9 januari 2021 Jongeren op weg naar volwassenheid. Ralph Nelissen, Vlierhof, Keeken, Duitsland Jonge mensen begeleiden waarom willen we dat graag? We denken dat daar behoefte aan is. De jeugd is de toekomst dat is een oude zegswijze die nog steeds opgang doet. Er zit zoveel potentieel in jonge mensen (mannen en vrouwen) maar hebben niet geleerd hoe ze hun kracht in de wereld kunnen zetten, dat ze daarin gehoord worden. Als ik naar mezelf kijk ben ik helemaal uitgeput door het schoolsysteem. En dat was niet wat ik wilde. Op Vlierhof willen we dat ze zichzelf kunnen zijn, waardoor ze hun eigen potentieel kunnen ontwikkelen. Het gaat ons om het nieuwe leiderschap. Over seksuele ontwikkeling wat vaak niet op school wordt verteld. Dat je je eigen kracht kan inzetten voor je leven, dat je je eigen keuzes kan maken, dat je het kan dragen. Het gaat over traumawerk, het innerlijk kind-werk. Dat je naar het kleine kind in jezelf durft te gaan. Wat minder vanzelfsprekend is dat jongeren levenslessen leren in het huidige onderwijs of dat nu op school is of in de gezinssituatie die hen kunnen vormen tot bewuste en stevig in hun schoenen staande personen. Hier is duidelijk nog veel werk in te verzetten en een ecodorp is een plek die deze mogelijkheid kan bieden. De inspiratie kon Ralph voelen stromen alsmede het grote belang om met jongeren te werken in deze samenleving. Momenteel onderzoeken we op de Vlierhof hoe we dit vorm kunnen geven. Aspecten die hierbij spelen zijn: leiderschap vanuit het hart de verschillen en overeenkomsten tussen vrouwen en mannen de rol van meerdere rolmodellen voor jongeren, naast de ouders, o.a. door mentoren, leraren, sporttrainers de invloed van trauma’s bij volwassenen in de omgeving van jongeren. Tot slot laat Ralph een mooi liedje horen. In de breakoutroom werd het begrip leiderschap onderzocht. Welke plek heeft deze in Ecodorpen en ook m.b.t. het begeleiden van jongeren. Vanuit deze vraag moet het leiderschap binnen ecogemeenschappen zich ontwikkelen. Bij Vlierhof zijn we ook bezig met een nieuwe organisatie. Welke plek neem jij in, in de organisatie? Mag de plek van de leider ook ingevuld worden en mag je daar ook voor gaan staan? Maar ook als ecodorp: wat willen jullie? Ook ecologisch leiderschap? Dan kunnen we ook veel van elkaar leren. Dan vormen we een soort front waarin jonge mensen zich ook kunnen ontwikkelen in hun potentieel. En kunnen we kijken of er in ecodorpen mentoren zijn die dat willen gaan oppakken. We kunnen dan elke maand hier een jonge man of vrouw hebben zitten, die mee helpt en goede begeleiding krijgt. Zeker als we als ecodorp een visie over leiderschap hebben,...

Read More

Energie-factsheets en spel bij Land van Aine

Posted by on Jan 21, 2021 in bouwen, netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’ Energie-factsheets en spel. Fedde Jorritsma, Land van Aine voorheen Noordeland, Ter Apel  Fedde vertelt over het proces waar we in zitten met het Land van Aine. Wat we allemaal kennen in onze initiatieven dan is het een hele kunst om met een groep de wensen en de realiteit en de consequenties van die wensen bij elkaar te brengen. Zo hebben we met onze procesbegeleider een soort ontwikkelkader gemaakt met daaraan gekoppeld ‘fact-sheets’ waarvan de eerste over water en sanitatie gaat. Wij gaan nog met andere thema’s aan de slag; energie (stroom en warmte) ruimtelijke inrichting (grondverzet en waterhuishouding) en sanering en veiligheid. Fedde laat een kleine presentatie zien waarin deze ontwikkelkaders staan aangegeven. Dit moet leiden tot een uitvoeringsplan, cashflow en financieringsbehoefte of bronnen. Voor die voorzieningen komt dan naar voren dat er meer informatie nodig is bijv. over de uitgangspunten van de woningen, waar zij aan moeten voldoen qua nutsvoorzieningen; er moeten cijfers bij komen, het geld dat op tafel moet komen, en er zullen compromissen gesloten moeten worden. Bijvoorbeeld met energie komen we met koken op biopropaan. En dat er een 6 Ampère, 230 volt elektriciteitsvoorziening in de woning aangebracht wordt. Dat er regenwateropvang van B-kwaliteit 2000 liter per persoon voor een woning komt. Als men dat anders wil, dan kan dat, omdat we verschillende factsheets daarover maken. Ecodorpen zouden zo de mogelijkheden, kostprijs en rendement van diverse systemen inzichtelijk krijgen zodat ze de optimale keuzes kunnen maken voor hun ecodorp. Ook willen we kijken of we het in een spelvorm kunnen presenteren....

Read More

Ecologisch basisinkomen

Posted by on Jan 21, 2021 in netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Webinar ‘Wij en de Wereld’, 9 januari 2021 Ecologisch basisinkomen. Ad Vlems, Ecodorp Boekel en en Jack Cox, Vlindereconomie Ad: Ecodorp Boekel wil een Vital Zone worden waarbij de mensen gezond oud kunnen worden., Een van de zes pijlers is zinnig werk en inkomen. Vooral dat inkomen bleek bij het meehelpen bij de bouw aardig wat stress op te leveren, omdat men ook werk voor hun inkomen erbij moesten doen. Ecodorpers zijn pioniers die een nieuw pad aan het banen zijn en het zou erg welkom zijn als je daarbij niet ook nog voor je inkomen moet zorgen. Ik kreeg op een keer het boekje Vlindereconomie onder ogen en de schrijver Jack Cox wilde er met mij over praten. We hebben toen met negen ecodorpers een gesprek met hem georganiseerd en we vonden het heel interessant. Hierdoor hebben we hem hier uitgenodigd. Jack Cox komt uit de financiële wereld en besefte dat de economische groei die elk jaar plaats vindt onze ecologische voetafdruk ook doet groeien. En dat dit vroeg of laat niet meer haalbaar/corrigeerbaar is. Door deze 2 elementen met elkaar in verbinding te brengen komt hij tot het idee. Als je mensen met een levensstijl met een lage ecologische voetafdruk een basisinkomen geeft zodat ze hun energie en tijd kunnen blijven gebruiken om de idealen van een lage voetafdruk sneller te kunnen realiseren, uitbreiden en overbrengen aan anderen zonder tijd en energie te verliezen aan het vergaren van een bestaansinkomen. Dat is haalbaar en gaat de overheid veel geld besparen op milieu- en gezondheidsgebied. Om een representatieve doelgroep als pilot te nemen lijkt het hem het beste idee om bij ecodorpers te starten. Jack geeft zijn presentatie. Hij vertelt dat we eigenlijk leven als een rups die transformeert naar een vlinder en vraagt zich af hoe wij ook die transitie zouden kunnen doen. Zijn achtergrond is de financiële wereld, maar niemand was daar bereid om te kijken naar de kern van het systeem. De kern ervan is niet duurzaam. We hebben enorme schulden opgebouwd en om die terug te kunnen betalen moeten we jaarlijks 3% groeien. Dat betekent dat we elke 24 jaar voor een verdubbeling van de economie moeten zorgen. Terwijl we nu al wereldwijd een ecologische voetafdruk van 1,6 planeten hebben. Hoe kunnen we dan bedrijven en burgers vragen om duurzaam te opereren, als we aan de andere kant van de medaille het geldstelsel niet op een duurzame manier aanpakken? Dat is de basis geweest voor mijn boek Vlindereconomie. Als de hele wereld onze Nederlandse levensstijl erop na hield, dan zou er bijna 3,5 planeet nodig zijn. Alles in de natuur zorgt altijd voor de volgende generatie. Voor ons is dat natuurlijk ook de opdracht....

Read More