Natuur- en gezondheidscentrum Aya, Breda

Posted by on Jan 21, 2021 in netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’ Ronald van den Boogaard, Natuur– en gezondheidscentrum Aya, Breda Aya staat voor hartsverbinding en belofte. Het project, de visie en missie komen uit ons hart. Het gaat om een ecodorp, zang, natuur en educatie. We willen dat doen met grote groepen mensen, voedselbos, mensen die eenzaam zijn opvangen, multicultureel, zoveel mogelijk in de natuur, circulair en zelfvoorzienend leven. We hebben een mooi team samengesteld, maar kunnen nog veel meer mensen gebruiken. We zijn op zoek naar mensen met verschillende achtergrond en talenten om samen Aya verder te ontwikkelen. Het terrein dat we op het oog hebben is ongeveer 10 hectare en we willen het verder ontwikkelen in organische vormen, daarmee experimenteren en teruggaan naar onze natuur. Op de plattegrond staat een vijver en een plek voor wonen in natuurlijk vormgegeven woningen. We hebben land gevonden ten zuiden van Tilburg net onder Riel in de gemeente Goirle. De gemeente staat positief tegenover onze plannen. We willen graag evenementen organiseren om samen te vieren, te dansen en te chanten. Zie voor meer informatie onze website: www.aya-nature.one  Voor de powerpoint zie: AyA Presentatie...

Read More

Restaurant, voedselcoop en school in gemeenschap Babylon

Posted by on Jan 21, 2021 in netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Tijdens het netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’ presenteert woonwerkgemeenschap Babylon hun werk:   Regine, Woon- en werkgemeenschap Babylon, Restaurant, Voedselcoöperatie en School   Babylon, in 2014 gestart als vereniging, is nog steeds in wording. Intussen is er een oudbouw waar we voorzieningen in hebben gecreëerd, zoals een voedselcoöperatie met producten uit de naast omgeving en een restaurant. We zitten in een bosrijke omgeving met veel mensen die hier gebruik van kunnen maken. Babylon heeft 4 kernwaarden: bewustwording, aandacht en zorg voor elkaar, voorzieningen en duurzaamheid. De initiatiefneemster heeft van de gemeente Nijmegen een pluim gekregen. Er zijn inmiddels verschillende werkkringen, er is een moestuin aangelegd en er zijn ook plannen voor een voedselbos. We zijn begonnen met voorzieningen in de oudbouw zonder dat we weten of we hier lang mee door kunnen gaan. Vroeger was er in de oudbouw een bejaardencentrum. Het restaurant hiervan is nu het restaurant van Babylon en trok in het begin veel bejaarden. Intussen is het uitgegroeid en worden er maaltijden voor alle leeftijden met de nodige variatie geserveerd, films vertoond, debatavonden gehouden en wat dies meer zij. Door de corona is er nu alleen nog een afhaalbuffet. Vrijwilligers kunnen elkaar nog treffen binnen het gebouw. Ondertussen zijn we met een groepje aan het bekijken hoe we een nieuw restaurant vorm kunnen geven. We willen meer een wijkcentrum gaan worden. De voedselcoöperatie zit nu in een ruimte wat vroeger een winkeltje was. De bedoeling is dat het geen winkel meer, maar een voorraadkast voor alle leden wordt. Er zijn kaarsen, honing en zuivel uit de buurt en groentepakketten. En  mensen maken bijvoorbeeld eigen kruiden en deodorant. Scholen kunnen op bezoek komen om bijvoorbeeld brood te leren bakken. Zo leren zij meer, op een andere wijze wat het leven inhoudt. Meditatie, creativiteit, bewegen en natuurbeleving zijn onderdeel van het lespakket. Het gaat hier om kinderen op het niveau van de lagere school. Uitbreiding naar middelbare school niveau wordt onderzocht. Zo staat de woon-werkgemeenschap midden in de maatschappij en is een podium en voorbeeldfunctie voor een duurzame samenleving. Regine laat een tekening zien van een gebouw waarbij men zoveel mogelijk samenwerkt en er recht gedaan wordt aan de kernwaarden van Babylon en alle voorzieningen samen onderdak hebben. Uit hun verhaal kwam duidelijk naar voren dat ze met meerdere partijen te maken hebben en dat het heel lastig is om concrete afspraken te maken met o.a. de gemeente en de eigenaar van de grond een projectontwikkelaar. Ze zijn benieuwd of er binnen het ecodorpennetwerk ervaringsdeskundigen zijn waarmee ze ervaringen kunnen uitwisselen. Voor de powerpoint zie: powerpoint_WWB_Babylon.pptx Voor een overzichtsbeeld van Woon- en Werkgemeenschap Babylon zie: Babylon – Woon- en werkgemeenschap Zie ook:  Learning Community Vovie    ...

Read More

Buitenschool in Ecodorp Bergen

Posted by on Jan 21, 2021 in Educatie, Kinder Rubriek, netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Tijdens het netwerkweekend Wij en de Wereld presenteert Rascha Wisse haar werk op de Buitenschool in Bergen. Rascha Wisse, Ecodorp Bergen over de Buitenschool Rascha Wisse vertelt dat ze al vier jaar buiten les geeft aan kinderen van 9.00 tot 12.00 uur weer of geen weer. Daar zijn goede kleren voor. De lessen gaan het hele jaar door. Zo maken de kinderen kennis met de jaarcyclus van de natuur. Het gaat om voelen en ervaringen opdoen en dingen in kaart brengen. Hierdoor komen de leerlingen erachter dat er meer is tussen hemel en aarde dan het tastbare en het leven niet alleen bestaat uit ui en wortelen. Ze toont een tekening van de kwaliteit van de zon in onderlinge samenwerking met een kristal in de grond. Zo komt de onzichtbare wereld in beeld en de magie daarvan. Dit is prachtig om met kinderen samen te beleven. De volgende tekening die Rascha toont is van het astrologische teken waterman, een symbool van twee schalen die de informatie uit de kosmos opvangen en verbinden. Een doel is ook dat de kinderen een veelheid aan  ervaringen opdoen. De ene boomstam heeft een heel andere vorm dan de andere bijvoorbeeld. Zo blijkt dat elke boomstam zijn eigenheid heeft. Kinderen blijven soms achter in hun eigen concentratie. Rascha wordt blij als ze een kind of wat kwijt is, ergens in verwondering achtergebleven en nog helemaal in hun ervaring en/of onderzoek bezig zijn. Voor meer informatie zie: Learning Community Vovie Voorbeelden van andere soortgelijke onderwijsvormen zijn: IBBO Dolomiet: spirituele basisschool gelinkt aan Woon- en Werkgemeenschap Babylon IBBO staat voor “Ik Ben Bewust Onderwijs”. Je kunt ook informatie vinden op http://www.woonwerkbabylon.nl en http://www.ibbo.eu   GAIA Scholen Gaia in School – World We Want Design Education    GAIA education in Estland, officieel door de EU erkend: https://www.gaiaeducation.org/face-to-face/gaia-youth/estonia/   In deze facebook groep kun je andere verhalen en tips vinden van mensen die hun eigen school starten. Start je eigen school   Awareness through the body Link: https://www.awarenessthroughthebody.nl/...

Read More

Mantelzorgwoningen in Boekel

Posted by on Jan 21, 2021 in bouwen, netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Tijdens het netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’ presenteerde Ronald Haselzet van Ecodorp Boekel hun mantelzorgwoningen.   Ronald Hazelzet geeft een presentatie over mantelzorgwoningen en laat zien dat er in elke cirkel twee mantelzorgwoningen gebouwd worden. Oorspronkelijk waren er meer woningen gepland maar dat was niet te realiseren volgens het bestemmingsplan. Deze woningen tellen echter niet mee in het plan zodat men meer woningen dan oorspronkelijk kon realiseren. Binnen ecodorp Boekel wordt er van je verwacht dat je een aantal uren per week meewerkt, maar voor de aanvragers van mantelzorgwoningen geldt dat het mee werken naar vermogen is. Mantelzorg past binnen het concept van het Ecodorp vanwege de onderlinge zorg. Je kunt je aanmelden met een mantelzorg vraag bijv. als ouder met kind maar ook alleen als mantelzorgvrager. Dan komt je er alleen te wonen. Volgens de WMO moet er een sociale relatie zijn. Daarin is voorzien als je een kennismakingstraject hebt van een half jaar. De relatie is dan ontstaan door bijvoorbeeld mee te vergaderen en mee te werken. Het mantelzorg project past in het nastreven van de blue zones concept waarin mensen 100 jaar kunnen worden. Het realiseren van dit soort zones wordt gestimuleerd onder andere door het waterschap. Ecodorp Boekel een partner met deze organisatie. Ook de gemeente steunt van harte dit project. We zijn daarnaast heel blij met onze partner Achmea verzekeringen, die investeert in preventie en gezondheid. Zij steunen ook ons mantelzorg concept. Boekel heeft inmiddels veel samenwerkingspartners. Dit zijn drie voorbeelden. Voor een overzichtsbeeld van Ecodorp Boekel zie: https://www.ecodorpboekel.nl/...

Read More

Artists in Residence

Posted by on Jan 21, 2021 in bouwen, netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Tijdens het netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’ vertelt Ad Vlems over het project in Boekel. Artists in Residence – Ad Vlems van Ecodorp Boekel Ad Vlems vertelt over de doelen die nagestreefd worden en allemaal met elkaar verbonden zijn, het is belangrijk dat als je wat doet dit een positief effect heeft op de andere doelen. Een voorbeeld is het artist investment, een plek waar een kunstenaar een paar maanden kan wonen. Er worden alleen kunstenaars gevraagd die kunnen bijdragen aan een betere wereld, door oplossingen te bedenken die positief bijdragen aan het geheel. Het referentiekader zijn de 17 VN doelen voor een duurzame wereld wereld in 2030. Bijvoorbeeld door het afval van voedingsindustrie te gebruiken om nieuwe kleding van te maken. Binnen Ecodorp Boekel kan men inspiratie opdoen omdat er allerlei samenwerkingsverbanden zijn met andere bedrijven. De kennis die hierdoor ontstaat willen we delen in ons kennis- en informatiecentrum. Hier kan men ook dingen ontwerpen en uittesten. Een ander plan is een filmstudio voor informatiemateriaal. De opgedane kennis willen we graag delen en we hebben inmiddels al twee subsidies gekregen voor dit project. Eén voor de opstart en onderhoud en een tweede om kunstenaars uit het buitenland naar Boekel te halen. Dit vanuit een internationaal samenwerkingsverband. Voor de powerpoint zie: 9-1-2021 SDG AiR Boekel aan GEN NL.pptx Voor een kunsthistorische visie zie: https://www.ecodorpboekel.nl/van-vroege-kunstgeschiedenis-tot-kunstenplan-ecodorp-boekel/...

Read More

Samenwerking met asielzoekers

Posted by on Jan 21, 2021 in netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Tijdens het netwerkweekend Wij en de Wereld presenteert Mara Andriessen van Ecodorp Zuiderveld over hun samenwerking met asielzoekers. Mara Andriessen van Ecodorp Zuiderveld  Mara Andriessen vertelt over samenwerking met het huis van compassie. Vandaar uit heeft het ecodorp contact kunnen zoeken met asielzoekers en subsidies aangevraagd. Uit ervaring weet ze dat er veel eenzaamheid is onder de asielzoekers en ze vindt het daarom super om een samenwerking en verbinding te creëren met een ecodorp. Laatst was er een euromeeting over dit onderwerp en werd het thema ‘diversiteit‘ besproken. Een ecodorp is veelal wit en vanuit dat oogpunt is samenwerking ook gewenst. Het Huis van Compassie heeft een soort team om klussen op basis van vrijwilligheid te doen. Zo doen asielzoekers ervaring op en verbinden zich met Nederlanders en de Nederlandse maatschappij. Zo kan er wederzijds een diepere relatie ontstaan. Het is jammer dat er minder contact is dan wenselijk, door de coronamaatregelen. Een multiculturele samenleving creëren in een ecodorp is best een uitdaging, want mensen komen uit verschillende landen met verschillende culturen en hebben daarom vaak verschillende normen en waarden. Via het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) kan je met asielzoekers samenwerken. Dit kost wel € 5,- per uur per persoon, en als je dan grote projecten hebt kunnen de kosten snel oplopen. Alle gemeenten willen wel samenwerken en subsidies geven als een ecodorp bezig wil zijn met integratie van asielzoekers, omdat de nood erg hoog...

Read More