Doorbraak voor ecodorp Noordeland

Posted by on Jul 2, 2019 in Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, Uncategorized | 0 comments

“Wonen, landbouw, recreatie en kleinschalige bedrijvigheid in een Ecodorp”   Na jaren overleg met een erg meewerkende verkopende partij, een “out of the box” denkende gemeente en een soepel en creatief denkend adviesbureau is het zover. Het concept bestemmingsplanwijziging voor de bestemming “Wonen Ecodorp”  is door de gemeenteraad van Westerwolde goedgekeurd en ligt nu ter inzage tot 12 juli voor zienswijzen, bezwaren etc. Je kunt het vinden op de website van de gemeente Westerwolde. Link: https://www.westerwolde.nl/ontwerpbestemmingsplan-ecodorp-noordeland   Als alles goed gaat en eventuele zienswijzen snel behandeld kunnen worden komt er 6 november een definitief raadsbesluit en wordt het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard.   Dat zou dan voor het eerst in Nederland en Europa zijn dat  een officiele bestemming “ Wonen Ecodorp” bestuurlijk en rechtsgeldig vorm krijgt en hopelijk schept dat precedenten! Theoretisch zou dus dan zelfs de gemeente kunnen gaan handhaven op onze ecologisch verantwoorde uitwerkingen. Is dat niet grappig?   Dat het zover heeft kunnen komen heeft volgens ons vooral te maken met dat op voorhand door ons is gekeken naar enthousiasme en meewerking van gemeenten en de bereidheid een voor de overheden lastig terrein met uitdagingen aan te gaan pakken zodat er een win-win situatie voor alle partijen kan ontstaan.  En natuurlijk ook met heel veel geduld, doorzettingsvermogen en vooral de moed niet opgeven!   We hopen dat veel gemeenten gaan volgen!   Hartegroet van alle Noordelanders...

Read More

4 nieuwe kringen binnen GEN-NL – kring 4: Cultuur, Zingeving en Bewust-zijn

Posted by on Jul 2, 2019 in Netwerk, Nieuws | 0 comments

Tijdens het ecodorpenweekend hebben wij, Anton, Yvonne en Sity, samen met mensen die aan kwamen schuiven, het stukje spiritualiteit uitgewerkt. We hebben de titel Spiritualiteit aangevuld met: cultuur, zingeving en bewust-zijn. De benaming bewust-zijn vinden we eigenlijk toegankelijker dan spiritualiteit. Om in een groep/ecodorp te kunnen wonen is het volgens ons belangrijk dat je zelfkennis hebt en kunt reflecteren op je zelf. Open communicatie is van wezenlijk belang waarbij je kijkt naar je innerlijke integriteit. Wat zijn je motieven om iets voor elkaar te krijgen? Is het van belang voor de groep of voor je persoonlijke belang? Eerlijk zijn hierin naar jezelf (zonder oordeel) helpt je om verder te komen in het gezamenlijke proces. Ben je in staat om je persoonlijke belang, je persoonlijke standpunt (iets) los te laten ten dienste van het gemeenschappelijke belang? Onder bewust-zijn verstaan we ook contact maken met de dieren, planten, elementalen en energiën van de plek.  Bewust-zijn, is ook bewust (be)leven. Dans, zang, creativiteit, muziek en theater spelen een rol om bewust te zijn van je lichaam en je gevoel. Ook  beeldende kunst en ambacht zijn manieren om dit tot uiting te brengen bijvoorbeeld in het bouwen van huizen met aandacht en respect voor de plek en het materiaal. Dit alles komt, volgens ons, voort uit het bewust-zijn van het feit dat we in principe één zijn, we zijn allen gemaakt van dezelfde levens-stof. Eenheidsbewustzijn. In een groep die samen wil wonen en werken is het van belang dat er zorgvuldig met elkaar omgegaan wordt, oprechte aandacht voor elkaar en afstemming op individu,  groep en omgeving. We ontdekten in dit gesprek dat het stukje bewust-zijn eigenlijk op alle andere pijlers van een ecodorp van toepassing is! Dat we er samen iets moois van mogen...

Read More

4 nieuwe kringen binnen GEN-NL – kring 3: Nieuwe Economie

Posted by on Jul 2, 2019 in Netwerk, Nieuws | 0 comments

Nieuwe economie: Klein is het nieuwe groot. De herinrichting van de economie is nodig omdat de huidige economie van dienst is geweest voor het grootschalige opgezette industriële tijdperk. Daarbij heeft geld (onbedoeld)  ook een industrieel karakter gekregen in het huidige bank en beurs systeem. De maatschappij is echter op weg naar het meer op lokale schaal werken. De mens is op zoek naar meer verbinding met elkaar en de natuur. Daar hoort een economie bij waar niet meer in grond, arbeid en kapitaal gehandeld wordt. Lokaal georiënteerd geld ziet er ook anders uit en kan gaan over ruilen of over waarden die niet in geld uit te drukken zijn. In plaats van “Kosten gaan voor de baten uit” zullen we eerder spreken over “Relaties gaan voor de baten uit”. Waar we nu spreken over de economie van vraag en aanbod zullen we toegaan bewegen naar zaken doen in liefde en vertrouwen. Klinkt misschien als een mooie droom. We kunnen vandaag echter gewoon beginnen.    Economie Vrijkopen grond, financiering, bestemming, grondorganisatievorm Fondsenplan: crowdfunding – community based Economie gebaseerd op relaties Subsidies LETS- lokaal geld  Schenkgeld (gift-economie) Bomen toe-eigenen (bv. baby geboorteboom)  Congoma (reclaim the seeds) Terre de Liens, Kleinschalige ambachten...

Read More

4 nieuwe kringen binnen GEN-NL – Kring 2: Sociale Dimensie

Posted by on Jul 2, 2019 in Netwerk, Nieuws | 0 comments

Het gaat hierbij over onderlinge relaties en persoonlijke ontwikkeling In een intentionele groep is het belangrijk voldoende aandacht te besteden aan onderlinge relaties. Dat kan door sharing, door conflict bemiddeling, besluitvorming, leuke dingen doen, protocol voor toelating nieuwe leden, ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Dat laatste is de verantwoordelijkheid van elk individu. Methodes die daarbij gebruikt worden zijn bijvoorbeeld Non Violent Communication, dragon dreaming, deep democracy, way of councel, forum, heart circle, sociocratie, restorative circles, fishbowl, etc. Ook werd geopperd om titels van relevante literatuur, video’s, Youtube films etc. te delen.   Iedere gemeenschap gaat op haar eigen manier met het sociale onderwerp om. Het idee werd geboren om met afgevaardigden van de verschillende initiatieven te delen hoe ieder dat doet en daar een dag voor bij elkaar te komen om ervaringen te delen.    Belangstelling? Meld je aan dan aan via info@gen-nl.nl en gaan we bekijken wanneer en waar we dat kunnen...

Read More

4 nieuwe kringen binnen GEN-NL – Kring 1: Ecologie

Posted by on Jul 2, 2019 in Netwerk, Nieuws | 0 comments

Bouwen en voedsel waren de thema’s die aan de orde kwamen tijdens de brainstormsessie op het Ecodorpen netwerkweekend in Ecodorp Bergen.  Een mooi bedrijf dat zich bezig houdt met stro-leem bouw is Strawblockssystems  in Gelselaar bij Lochem. Zie: http://www.strawblockssystems.nl. Thomas Pijnenborgh (thomaspynenborg@riseup.net) heeft info. over herbruikbare bouwmaterialen. Hij is ook bezig met opzetten van een online info systeem. Wiki genaamd, zelfdragend, iedereen heeft toegang en kan dingen toevoegen. Ook veel info. op solutionlibrary, Gaia-education en Ecovillage.org. Het is breder dan alleen bouwmaterialen.   Onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens de workshop:  *Voedselbossen en Agroforestry en de verschillen daartussen. Bouwie en Hans * Permacultuur. (o.a. Hans Nusink is hiermee bezig) * Locale energievoorziening en de mogelijkheid binnen Agroferstry om daar een bijdrage aan te geven. * Kennis van Wilde planten en als voedsel. (o.a. Monique Wijn is hiermee bezig) * Afval/hergebruik/kringloop * Water gebruik/huishouding/afvalwater verwerking * Bodem * Transport * Zaden/delen van/behouden (o.a. Monique Wijn is hiermee bezig) * Meewerkdagen om elkaar te helpen.   Er is behoefte aan een overzicht van wie waarmee bezig is, of kennis heeft van de verschillende onderwerpen binnen ons netwerk. Het bovengenoemde Wiki systeem kan daarbij een rol spelen.En: een dringende oproep aan contactpersonen voor de verschillende onderwerpen. Met de mogelijkheid om THEMA-dagen of weekenden te organiseren. ...

Read More

De informatiekring is vol plannen

Posted by on Jul 2, 2019 in Nieuws | 0 comments

Ook de informatiekring kwam bijeen tijdens het weekend in Bergen. Niet alleen is voor het Living Village festival de nieuwe algemene folder afgerond en gedrukt, ook werd besloten de website te gaan uitbreiden met een interactieve WIKI, zodat we nog meer van elkaars successen en lessen kunnen leren. Elk ecodorp krijgt een pagina, ook deskundigen binnen het netwerk zullen te vinden zijn (smoelenboek) en op onderwerp kunnen we straks zoeken, van voedselbos tot ecologische bouwmaterialen, van rechtsvormen en bestemmingsplannen tot gemeenschapstechnieken als sociocratie en dragon dreaming. Een aantal mensen komen de kring versterken, Thomas Pynenborg, Chay Schepen, Marin en Wieke Bout. Wil je ook meehelpen, welkom! Neem dan contact op met...

Read More