XR-Klimaatrebellie in Den Haag

Posted by on Oct 15, 2021 in Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Door: Pepijn Verbrugge Ik, Pepijn schreef de onderstaande boodschap naar aanleiding van de Klimaatrebellie in Den Haag, 11-18 oktober 2021. In deze week van Rebellie is er onder andere ruimte voor geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid (zoals een grote blokkade bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat), symbolische acties (zoals een stille tocht voor klimaatslachtoffers) en feestjes (zoals de Discobedience-dansparade). Lees meer. De crisis is NU. Klimaatrechtvaardigheid is het strijdpunt van onze tijd. De wereld staat in de fik. Mensen sterven op dit moment aan de gevolgen van de klimaatcrisis. De natuur wordt op grote schaal verwoest. We zitten midden in de zesde massa-extinctie waarbij soorten massaal uitsterven, in een ongekend tempo. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de toekomst van het leven op Aarde! Tegelijkertijd draagt het Mondiale Zuiden het minst bij aan het veroorzaken van de klimaatcrisis, maar worden ze het hardst geraakt door de gevolgen (zoals droogte, extreem noodweer, overstromingen, voedseltekorten). Inheemse volkeren zijn tevens slachtoffer van de grootschalige extractie van grondstoffen en het vernietigen van regenwouden. In solidariteit met gemarginaliseerde groepen, toekomstige generaties en bedreigde natuur (waar wij onderdeel van uitmaken) verzet ik me met Extinction Rebellion Nederland tegen het giftige systeem dat deze onrecht heeft gecreëerd en met man-en-macht in stand probeert te houden. Het uitbuiten van mens en natuur (=mens) wordt veroorzaakt door een doorgedraaid kapitalistisch economisch systeem, neo-liberalistische politiek en koloniaal denken. Deze week zeggen we fysiek, met onze lichamen, ‘NEE!’ tegen onrechtvaardig beleid en een overheid die haar burgers niet langer beschermd tegen de gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Onze boodschap: BREEK MET HET SYSTEEM! KOM IN OPSTAND VOOR HET LEVEN! GEEN GELUL, NU NAAR NUL!...

Read More

Jongeren op weg naar volwassenheid

Posted by on Jan 21, 2021 in jongeren, netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’, 9 januari 2021 Jongeren op weg naar volwassenheid. Ralph Nelissen, Vlierhof, Keeken, Duitsland Jonge mensen begeleiden waarom willen we dat graag? We denken dat daar behoefte aan is. De jeugd is de toekomst dat is een oude zegswijze die nog steeds opgang doet. Er zit zoveel potentieel in jonge mensen (mannen en vrouwen) maar hebben niet geleerd hoe ze hun kracht in de wereld kunnen zetten, dat ze daarin gehoord worden. Als ik naar mezelf kijk ben ik helemaal uitgeput door het schoolsysteem. En dat was niet wat ik wilde. Op Vlierhof willen we dat ze zichzelf kunnen zijn, waardoor ze hun eigen potentieel kunnen ontwikkelen. Het gaat ons om het nieuwe leiderschap. Over seksuele ontwikkeling wat vaak niet op school wordt verteld. Dat je je eigen kracht kan inzetten voor je leven, dat je je eigen keuzes kan maken, dat je het kan dragen. Het gaat over traumawerk, het innerlijk kind-werk. Dat je naar het kleine kind in jezelf durft te gaan. Wat minder vanzelfsprekend is dat jongeren levenslessen leren in het huidige onderwijs of dat nu op school is of in de gezinssituatie die hen kunnen vormen tot bewuste en stevig in hun schoenen staande personen. Hier is duidelijk nog veel werk in te verzetten en een ecodorp is een plek die deze mogelijkheid kan bieden. De inspiratie kon Ralph voelen stromen alsmede het grote belang om met jongeren te werken in deze samenleving. Momenteel onderzoeken we op de Vlierhof hoe we dit vorm kunnen geven. Aspecten die hierbij spelen zijn: leiderschap vanuit het hart de verschillen en overeenkomsten tussen vrouwen en mannen de rol van meerdere rolmodellen voor jongeren, naast de ouders, o.a. door mentoren, leraren, sporttrainers de invloed van trauma’s bij volwassenen in de omgeving van jongeren. Tot slot laat Ralph een mooi liedje horen. In de breakoutroom werd het begrip leiderschap onderzocht. Welke plek heeft deze in Ecodorpen en ook m.b.t. het begeleiden van jongeren. Vanuit deze vraag moet het leiderschap binnen ecogemeenschappen zich ontwikkelen. Bij Vlierhof zijn we ook bezig met een nieuwe organisatie. Welke plek neem jij in, in de organisatie? Mag de plek van de leider ook ingevuld worden en mag je daar ook voor gaan staan? Maar ook als ecodorp: wat willen jullie? Ook ecologisch leiderschap? Dan kunnen we ook veel van elkaar leren. Dan vormen we een soort front waarin jonge mensen zich ook kunnen ontwikkelen in hun potentieel. En kunnen we kijken of er in ecodorpen mentoren zijn die dat willen gaan oppakken. We kunnen dan elke maand hier een jonge man of vrouw hebben zitten, die mee helpt en goede begeleiding krijgt. Zeker als we als ecodorp een visie over leiderschap hebben,...

Read More

Energie-factsheets en spel bij Land van Aine

Posted by on Jan 21, 2021 in bouwen, netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’ Energie-factsheets en spel. Fedde Jorritsma, Land van Aine voorheen Noordeland, Ter Apel  Fedde vertelt over het proces waar we in zitten met het Land van Aine. Wat we allemaal kennen in onze initiatieven dan is het een hele kunst om met een groep de wensen en de realiteit en de consequenties van die wensen bij elkaar te brengen. Zo hebben we met onze procesbegeleider een soort ontwikkelkader gemaakt met daaraan gekoppeld ‘fact-sheets’ waarvan de eerste over water en sanitatie gaat. Wij gaan nog met andere thema’s aan de slag; energie (stroom en warmte) ruimtelijke inrichting (grondverzet en waterhuishouding) en sanering en veiligheid. Fedde laat een kleine presentatie zien waarin deze ontwikkelkaders staan aangegeven. Dit moet leiden tot een uitvoeringsplan, cashflow en financieringsbehoefte of bronnen. Voor die voorzieningen komt dan naar voren dat er meer informatie nodig is bijv. over de uitgangspunten van de woningen, waar zij aan moeten voldoen qua nutsvoorzieningen; er moeten cijfers bij komen, het geld dat op tafel moet komen, en er zullen compromissen gesloten moeten worden. Bijvoorbeeld met energie komen we met koken op biopropaan. En dat er een 6 Ampère, 230 volt elektriciteitsvoorziening in de woning aangebracht wordt. Dat er regenwateropvang van B-kwaliteit 2000 liter per persoon voor een woning komt. Als men dat anders wil, dan kan dat, omdat we verschillende factsheets daarover maken. Ecodorpen zouden zo de mogelijkheden, kostprijs en rendement van diverse systemen inzichtelijk krijgen zodat ze de optimale keuzes kunnen maken voor hun ecodorp. Ook willen we kijken of we het in een spelvorm kunnen presenteren....

Read More

Ecologisch basisinkomen

Posted by on Jan 21, 2021 in netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Webinar ‘Wij en de Wereld’, 9 januari 2021 Ecologisch basisinkomen. Ad Vlems, Ecodorp Boekel en en Jack Cox, Vlindereconomie Ad: Ecodorp Boekel wil een Vital Zone worden waarbij de mensen gezond oud kunnen worden., Een van de zes pijlers is zinnig werk en inkomen. Vooral dat inkomen bleek bij het meehelpen bij de bouw aardig wat stress op te leveren, omdat men ook werk voor hun inkomen erbij moesten doen. Ecodorpers zijn pioniers die een nieuw pad aan het banen zijn en het zou erg welkom zijn als je daarbij niet ook nog voor je inkomen moet zorgen. Ik kreeg op een keer het boekje Vlindereconomie onder ogen en de schrijver Jack Cox wilde er met mij over praten. We hebben toen met negen ecodorpers een gesprek met hem georganiseerd en we vonden het heel interessant. Hierdoor hebben we hem hier uitgenodigd. Jack Cox komt uit de financiële wereld en besefte dat de economische groei die elk jaar plaats vindt onze ecologische voetafdruk ook doet groeien. En dat dit vroeg of laat niet meer haalbaar/corrigeerbaar is. Door deze 2 elementen met elkaar in verbinding te brengen komt hij tot het idee. Als je mensen met een levensstijl met een lage ecologische voetafdruk een basisinkomen geeft zodat ze hun energie en tijd kunnen blijven gebruiken om de idealen van een lage voetafdruk sneller te kunnen realiseren, uitbreiden en overbrengen aan anderen zonder tijd en energie te verliezen aan het vergaren van een bestaansinkomen. Dat is haalbaar en gaat de overheid veel geld besparen op milieu- en gezondheidsgebied. Om een representatieve doelgroep als pilot te nemen lijkt het hem het beste idee om bij ecodorpers te starten. Jack geeft zijn presentatie. Hij vertelt dat we eigenlijk leven als een rups die transformeert naar een vlinder en vraagt zich af hoe wij ook die transitie zouden kunnen doen. Zijn achtergrond is de financiële wereld, maar niemand was daar bereid om te kijken naar de kern van het systeem. De kern ervan is niet duurzaam. We hebben enorme schulden opgebouwd en om die terug te kunnen betalen moeten we jaarlijks 3% groeien. Dat betekent dat we elke 24 jaar voor een verdubbeling van de economie moeten zorgen. Terwijl we nu al wereldwijd een ecologische voetafdruk van 1,6 planeten hebben. Hoe kunnen we dan bedrijven en burgers vragen om duurzaam te opereren, als we aan de andere kant van de medaille het geldstelsel niet op een duurzame manier aanpakken? Dat is de basis geweest voor mijn boek Vlindereconomie. Als de hele wereld onze Nederlandse levensstijl erop na hield, dan zou er bijna 3,5 planeet nodig zijn. Alles in de natuur zorgt altijd voor de volgende generatie. Voor ons is dat natuurlijk ook de opdracht....

Read More

Extinction Rebellion

Posted by on Jan 21, 2021 in netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’: Extinction Rebelion, Paul Hendriksen, Aardehuis Olst Paul faciliteerde het gesprek over hoe we de ecodorpen-beweging en de klimaatbeweging meer met elkaar kunnen verbinden. Er zijn namelijk veel overkoepelende doelen en tactieken. Binnen Extinction Rebellion is bijvoorbeeld ook ruimte voor het uiten van emoties van verdriet, rouw en boosheid rondom de klimaatcrisis. Ook werkt de beweging, net als ecodorpen, aan het creëren van een regeneratieve cultuur. Daarnaast biedt het verbinden van ecodorpen met de klimaatbeweging de kans om zichtbaarder te worden als GEN-NL. Ecodorpen hebben vaak ruimte om groepen zoals Extention Rebellion  te faciliteren. Zo kunnen de twee groepen elkaar op een fysieke manier ontmoeten en ideeën vermengen. Bijvoorbeeld, ecodorpen kunnen een activisme retraite weekend of week houden. Hier kan GEN-NL in helpen in de organisatie. Zo kunnen de activisten ook regenereren en ondersteund voelen. Tenslotte hebben mensen over de hele wereld de behoefte om verbinding te ervaren met de natuur en elkaar. Uit de brainstorm zijn de volgende ideeën naar voren gekomen. We zouden als GEN-NL partner of mede-organisator kunnen worden van klimaatprotesten (met de landelijke Klimaatmars als laagdrempelig voorbeeld). We zouden een manifest kunnen schrijven met onze eigen doelen en politieke eisen. Bijvoorbeeld rondom de vraag; Welke prikkels en welk beleid hebben wij nodig om meer ecodorpen te kunnen realiseren? En waarom is dit zo urgent? Hoe maken we ecodorpen meer activistisch? Hoe kunnen we GEN gebruiken als retraite oord voor de strijders van het licht? Tot slot kunnen we activiteiten en workshops faciliteren in ecodorpen die bijdragen aan regeneratie van activisten en aardebeschermers. Binnenkort gaan we verder nadenken over de invulling hiervan!...

Read More

Natuur- en gezondheidscentrum Aya, Breda

Posted by on Jan 21, 2021 in netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’ Ronald van den Boogaard, Natuur– en gezondheidscentrum Aya, Breda Aya staat voor hartsverbinding en belofte. Het project, de visie en missie komen uit ons hart. Het gaat om een ecodorp, zang, natuur en educatie. We willen dat doen met grote groepen mensen, voedselbos, mensen die eenzaam zijn opvangen, multicultureel, zoveel mogelijk in de natuur, circulair en zelfvoorzienend leven. We hebben een mooi team samengesteld, maar kunnen nog veel meer mensen gebruiken. We zijn op zoek naar mensen met verschillende achtergrond en talenten om samen Aya verder te ontwikkelen. Het terrein dat we op het oog hebben is ongeveer 10 hectare en we willen het verder ontwikkelen in organische vormen, daarmee experimenteren en teruggaan naar onze natuur. Op de plattegrond staat een vijver en een plek voor wonen in natuurlijk vormgegeven woningen. We hebben land gevonden ten zuiden van Tilburg net onder Riel in de gemeente Goirle. De gemeente staat positief tegenover onze plannen. We willen graag evenementen organiseren om samen te vieren, te dansen en te chanten. Zie voor meer informatie onze website: www.aya-nature.one  Voor de powerpoint zie: AyA Presentatie...

Read More