The challenge of intentional communities from Ralph Walde Emerson to today.

Posted by on Feb 28, 2020 in Nieuws | 0 comments

    Door: Gerrie Reijnders De middag werd geleid door Pim Blomaard van het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum aan de VU. Wat de middag bijzonder boeiend maakte, was dat er teruggeblikt werd naar de ervaring van 100 jaar intentional communities en de patronen van ontwikkeling die hierin optreden. Op 10 februari 2020 ‘s middags woonden we met een paar ecodorpers – Fred-Jan Twigt, Henri Mentink, Monique Wijn, Terra de Graaf, Marjorie en Gerrie Reijnders – een conferentie bij met bovenstaande titel in de VU te Amsterdam. Het eerste uur werd gevuld met een voordracht van Dan McKanan die de Emerson Leerstoel bekleedt aan de Harvard Divinity School In Boston USA. Hij schetste een geschiedenis vanaf 1840 (toen Emerson de eerste intentional community oprichtte) tot nu. Hierna werd kort het woord gegeven aan resp. een onderzoekster die graag in contact wil komen met communities en interessante dingen zei (Anne Goossensen), 2 ervaringsdeskundigen (van De Ark en de Camphill, die beide leven en werken met  mensen die zorg nodig hebben) en mede organisator Chris Doude van Troostwijk. De laatste hield later in het gesprek met de zaal een pleidooi voor ecologisch bewustzijn als belangrijke drijfveer voor hedendaagse communities. Terugkijkend lag vnl de nadruk op gemeenschappen die werken en wonen met mensen die op wat voor manier dan ook zorg nodig hebben. Waarbij werd vermeld dat momenteel mensen met een licht psychiatrische stoornis en kwetsbare jongeren, evenals vluchtelingen, vaak in de maatschappij opvang missen die ze wel nodig hebben. Johan Roose van De Ark vertelde een compassievol verhaal: gemeenschappen dienen tot transformatie en creëren een veilige plek waar een ieder in eigen kwetsbaarheid staat en er geen oordeel is. 3 vragen kunnen worden gesteld: Waarom ben je hier gekomen? Waarom blijf je hier? Wat is je droom voor deze gemeenschap? Ook is genoemd  dat, levend in een gemeenschap,  er een moment komt dat je je “demon” , je schaduw tegenkomt.  “De intentionele gemeenschap neemt de rol in van de persoon waar je het minst graag mee wilt leven”. Ecodorpen kwamen nauwelijks ter sprake, zijn nog niet zo bekend; tijdens gesprekken die we hadden was er wel veel interesse voor. Er werden zinvolle dingen gezegd over het leven in gemeenschappen en de urgentie ervan in onze tijd. Hieronder vindt je het uitgebreide verslag van de middag en hier de lecture van Dan McKanan....

Read More

Manifest Belastinghervorming voor de Circulaire Bouweconomie

Posted by on Feb 28, 2020 in bouwen, Juridisch, Nieuws | 0 comments

Door: Koen de Kruif “Klimaatdoelen zijn niet te behalen door alleen de energietransitie uit te voeren, de grondstoffentransitie speelt een essentiële rol in het behalen van die doelen”, zegt Frans Timmermans bij de Nationale Circulaire Economie Conferentie begin februari. Verschillende materialen zijn al schaars, maar om steeds maar nieuwe materialen te gebruiken, hebben we veel (fossiele) energie nodig en een groot geloof in de oneindigheid van de aarde. En beide hebben we niet. Een van de mogelijke oplossingen om de kwaliteiten van materialen beter te benutten is om de waarde ervan te verhogen. Dat kan bevorderd worden door een belastinghervorming. Daarom is op 20-02-2020 door ruim 70 bedrijven, organisaties en bouwers het ‘manifest belastinghervorming voor de circulaire bouweconomie’ gelanceerd. In dit manifest roepen zij de Nederlandse overheid op om belasting te verschuiven van werk naar grondstoffen gebruik. Dit manifest steunt het Nederland-brede beleid om voor 2030 het grondstofgebruik en CO2-emissies te halveren. In het huidige belastingsysteem is juist werk hoog belast. Het opwaarderen van secundaire materialen vraagt meer tijd en inzet dan nieuwe materialen te winnen. Ook zijn meestal de milieukosten niet meeberekend. Dat kan gaan om bijvoorbeeld het energiegebruik om de materialen te winnen. De bewoners van ecodorpen en ecologische leefgemeenschappen herkennen dit vast. Wij doen nu vaak veel moeite om met gebruikte materialen te werken. En dat doen we met liefde. Het belasten van primaire grondstoffen zal meer aandacht betekenen voor duurzaam bouwen en bouwen zonder beton en staal. Als je meetekent, met een eigen bedrijf of namens jouw initiatief dan kan dit een belangrijke discussie worden tijdens de volgende Tweede Kamer verkiezingen. De opstellers van het manifest willen toewerken naar minimaal 20000 ondertekenaars. Teken mee namens jouw initiatief.  ...

Read More

‘Rijk aan het Wad’ zoekt (moes)tuinierder en tuinvrijwilligers

Posted by on Feb 28, 2020 in Jobs, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

door: Hans Nusink Rijk aan het Wad zoekt een (moes)tuinierder die aan de slag wil met het rendabel maken van de moestuin en het voedselbos. Een vastomlijnd plan hebben we nog niet, wel ideeën, wij gaan heel graag in gesprek hierover en over de voorwaarden. Daarnaast zoeken wij tuinvrijwilligers die het leuk vinden om ‘s maandags mee te werken in de tuin. Er is al een actief vrijwilligersgroepje met kennis over het terrein. Rijk aan het Wad ligt op Wieringen. Op deze bijzondere plek aan het Wad, op het voormalige terrein van de vismeelfabriek heeft Michaël Schouwenaar volgens de principes van de Permacultuur het milieucentrum Michaëlshof opgericht en de basis gelegd voor een zelfvoorzienende woongemeenschap. Het terrein gaan wij nieuw leven in blazen onder de naam ‘Rijk aan het Wad’. Je voelt je rijk als je verblijft op deze plek, met de Waddenzee aan je voeten. Rijk aan het Wad maakt onderdeel uit van het buurtschap Vatrop, vlak bij Den Oever, een centraal punt voor fiets- en wandelroutes.   Vanuit de visie ‘inspiratieplek voor duurzaam leven en ondernemen’ willen we ook de voedselvoorziening tot uitvoer brengen. Het gehele terrein zal zoveel mogelijk benut worden voor kleinschalig voedselvoorziening. Het bos, de erfafscheidingen en windsingels, de siertuinen bestaan zoveel mogelijk uit eetbare gewassen voor mens en dier. We telen voedsel in de eigen moestuin en met respect voor de natuur, op basis van kringloopprincipes. Het produceren van voedsel is sociaal verbindend en economisch gedragen. Dat wil zeggen dat de bedrijfsvoering rendabel is en we de omgeving betrekken en laten mee profiteren. Op termijn willen we een kleinschalig restaurant zodat ter plekke geproefd kan worden van de opbrengst van de tuin van Rijk aan het Wad! Spreekt je dit aan? Meer informatie is te krijgen bij: Marja Pappot marja.pappot@xs4all.nl    ...

Read More

Designing Regenerative Cultures

Posted by on Feb 28, 2020 in Nieuws | 0 comments

door: Kyra Kuitert Duurzaamheid is geen doel, vindt de Duitse bioloog Daniel Christian Wahl. Volgens hem gaat het om de onderliggende patronen, die uiteindelijk zorgen voor menselijke en planetaire gezondheid. Zijn boek ‘Designing Regenerative Cultures’ draagt bij aan de discussie over wat nodig is om onze hele cultuur (bedrijven, economieën, technologieën, etc.) opnieuw te ontwerpen, zodat ze regeneratief wordt in plaats van destructief. Een regeneratieve menselijke cultuur is volgens hem namelijk de meest effectieve manier om een bloeiende toekomst voor de hele mensheid te creëren.   Onze (Westerse) cultuur draait vooral om geld, maar we hebben meer dan geld nodig om ons goed te voelen. Deelname aan bloeiende gemeenschappen laat individuen floreren en door samenwerking in de gemeenschap kunnen we welvaart creëren voor iedereen. ‘Designing Regenerative Cultures’ behandelt niet alleen het financiële systeem, maar ook landbouw, design, ecologie, economie, duurzaamheid, organisaties en de samenleving in het algemeen. Het boek biedt een uitgebreide analyse van wat er mis is met onze samenleving, organisaties, systemen, ideologieën en wereldbeeld. En het mooiste: het biedt ook inspiratie hoe dit recht te zetten. Daniel Wahl onderzoekt in zijn boek manieren waarop we de actuele crisissen kunnen herformuleren en begrijpen. Hij behandelt patronen van denken en geloven, maar bijvoorbeeld ook ons onderwijssysteem en gemeenschapsleven. Het boek onderzoekt ​​hoe we kunnen samenwerken bij het creëren van verschillende regeneratieve culturen, die zijn aangepast aan de biologische en culturele omstandigheden van de plek en hoe we voorwaarden kunnen scheppen die bevorderlijk zijn voor het leven. Al met al onderwerpen die voor ecodorpen en –projecten van groot belang zijn. Los van dit boek zijn er andere inspirerende en informatieve voorbeelden van over de hele wereld, die laten zien hoe gemeenschappen en regio’s kunnen beginnen met het creëren van economische structuren die het ontstaan ​​van regeneratieve cultuur vergemakkelijken. De website Global Transition to a New Economy brengt veel van deze initiatieven in kaart. Ze hebben allemaal een rode draad: het pad naar welvaart voor iedereen wordt mede gecreëerd door samenwerking. Het boek ‘Designing Regenerative Cultures’ is te bestellen via...

Read More

Ouderen / Elders in ecodorpen

Posted by on Feb 28, 2020 in Netwerk, Nieuws | 0 comments

Door: Kevin Visser In de Open Space werd over verschillende onderwerpen uitgewisseld. Een groepje ging over de rol van ouderen in gemeenschappen. Er had zich een groep van 4 á 5 mannen gevormd, de meesten tussen de leeftijd 55 en 65 jaar en een man van 38. Samen werd er gesproken over de rol van de oudere binnen de maatschappij/ leefgemeenschap.  Het beeld van de ouder wordende mens wordt door de huidige samenleving vormgegeven door stereotype gedachten zoals te duur voor de arbeidsmarkt, met pensioen gaan op je pensioengerechtigde leeftijd, niet meer hoeven te werken met als tijdsinvulling vrijwilligers werk, op de kleinkinderen passen, op vakantie gaan… Binnen de groep werd al vrij snel duidelijk dat hierdoor de mensen die met pensioen gaan/zijn te kort wordt gedaan. De mens heeft meer in zich dan wat de samenleving als beeld schetst en hier moet gebruik gemaakt van worden. Vanuit de groep waren we het er mee eens dat er een bewustzijn gecreëerd moet worden waarin men bewust is dat men elkaar nodig heeft, van elkaar kan leren, luisteren naar elkaar, in de tijdsgeest van elkaar kunnen kruipen en zo verbindingen kunnen leggen. Maar hoe kunnen jongeren en ouderen dan integreren met elkaar?? Ouderen kunnen werken vanuit de ‘loslatende wijsheid’ wat in het kort betekend dat ouderen niet vast blijven houden aan hun eigen systeem/wijsheid maar dit los weten te laten en hierdoor aan kunnen sluiten bij de tijdsgeest van de jongere mens. Hierdoor zal er verbinding optreden tussen beiden en zal een wederzijds respect groeien voor elkaar. Vanuit de stammencultuur is ook duidelijk te zien dat men elkaar nodig heeft, jong oud, man, vrouw, kind. Alles en iedereen heeft zijn eigen bijdrage in de gemeenschap en is daarom onmisbaar. Vandaar dat we het er met z’n alleen ook mee eens waren dat het goed zou zijn als we afkijken bij de stammencultuur, hun hiërarchie en manier van samenleven. Ook blijft het voor de groepsdynamiek belangrijk dat jong en oud naar zichzelf blijft kijken wat hun aandeel is in de groep en wat hierin te verbeteren valt. Door zelfreflectie en in communicatie met de ander blijven staan zorgt dat ego’s zullen oplossen en de waarde van de ander beter zichtbaar zal worden. Het was een mooie discussie, dank...

Read More

Ecodorpen netwerkweekend 13 – 15 januari 2020 in Stokershorst/InnEssence

Posted by on Feb 28, 2020 in Netwerk, Nieuws | 0 comments

door: Boudewijn Magnus Graag geef ik een algemene impressie van dit prachtige weekend. Als oudgediende, ik was voor 2000 al betrokken bij vereniging ecodorp – de moeder aller ecodorpinitiatieven zou ik zeggen – was ik na enkele jaren afwezigheid op de weekenden nieuwsgierig hoe het nu zou  voelen om weer eens in de oude vertrouwde ecodorpmiddens te vertoeven. Ik was in eerste instantie ook heel benieuwd naar de nieuwe plek die ze nu weer uit hun hoge hoed getoverd hadden, domein Stokershorst in Nederweert.   En ik moet zeggen dat ik op beide gebieden meer dan positief geraakt werd. De organisatie van het weekend was vertrouwd, net zoals in vroeger tijden. Wel of geen handdoeken meebrengen was wel wat verwarrend, maar laat dat onbelangrijke starthobbeltjes zijn. De ontvangst was hartelijk en goed gestructureerd , net zoals het hele weekend trouwens. Een belangrijke combinatie: hart en structuur. Registratie/administratie, ieder de eigen kamer toegewezen en een naambordje aangereikt. De geijkte potluck liep naar mijn aanvoelen ook helemaal vlekkeloos na al de jaren ervaring die ermee werd opgebouwd. En wederom was het de organisatoren gelukt om een geschikte winterlocatie te vinden, en dat weer voor een heel redelijke prijs. Weliswaar (nog) geen lid van het netwerk, maar daarover verder meer. De eerste avond een prachtige ceremonie, een cacao-ceremonie, die deed waar een ceremonie voor bedoeld is: de harten openen en richten op de gemeenschappelijke eenheid. En dat gevoel is mij door het hele weekend heen sterk bijgebleven. Een heel sterk punt voor zulke weekends, voor communityvorming überhaupt. De subtiele begeleiding van Monique, de positieve aanwezigheid van Henri als voorzitter, Hans die op de achtergrond goed mee ‘de touwtjes’ niet zozeer in de handen maar wel in de gaten hield…Martijn met zijn bewegingsoefeningen om ook het lijf erbij te houden… Een heel mooi voorbeeld hoe wij in de ecodorpwereld streven naar gelijkwaardigheid en naar het ontwikkelen van natuurlijk leiderschap, waarbij de individuele kwaliteiten mogen bovendrijven en elkaar versterken. Het doet veel deugd om zulke processen weet eens aan den lijve te mogen ondervinden. Allen daarom, lid van de inhoud, is het voor mij al een uitzonderlijk voorrecht om hier deel van te mogen uitmaken. Ik zou zeggen een must voor wie dit nog niet eerder meegemaakt heeft. Voor mij gaat het er uiteindelijk toch steeds in eerste instantie om, al is het vaak wat naar de achtergrond gedrukt, hoe we samen een gemeenschappelijk veld creëren om een gedeelde droom waar te laten zijn… Veel belangrijker dan welke bouwmaterialen je gebruikt, hoe te financieren etc. Alhoewel die zaken er natuurlijk ook bijhoren. Het gaat er om verder dan het kale huis, samen een thuis te creëren. En daar heb ik enorm van genoten, kan...

Read More