Bob de Wit bij Ecodorp Land van Aine

Posted by on Feb 25, 2022 in Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Zaterdag 19 februari is Bob de Wit bij ons op bezoek geweest. In zijn verhaal ging hij in op de verschillende ontwikkelingen in macht en bestuur die we in de geschiedenis al hebben meegemaakt: het feodale tijdperk, de omwenteling naar arbeiders, de industriële revolutie, en nu het digitale tijdperk. Er is nu en macht ontstaan bij de grootste bedrijven in de wereld die nu meer macht hebben dan afzonderlijke landen. Dit is een ontwikkeling die we voor de toekomst niet moeten willen, zo opperde hij. We moeten weer onderzoeken waar de economie in zijn oorsprong voor bedoeld is: het verhandelen van goederen en diensten waar we in de directe omgeving behoefte aan hebben om zo tot een onafhankelijke samenvoorzienende regio te komen. In zijn 8 onderdelen van een regionale samenleving schets hij dat het belang en welzijn van de mensen weer centraal komen te liggen en niet de aandeelhouders van bedrijven. Hij behandelde de democratisering van ondernemingen, de lokale economie, waarbij we weer lokaal gaan kopen en het geld veel langer blijft circuleren in de regio. Ook het geldverkeer zou in een lokale munt kunnen plaatsvinden en lokale bankrekeningen met digitaal geld. Zo wordt veel duidelijker dat we voor elkaar aan het werk zijn en elkaar kennen. Hij noemde als voorbeeld in Zwitserland de WIR. Ook zou internet veel regionaler en in publieke handen moeten komen. Hij noemde ThreeFold als voorbeeld van zo’n peer-to-peer internet. Energie is ook regionaal op te wekken waarbij hij noemde dat aardwarmte de beste en goedkoopste optie voor decentrale productie zou zijn naast zonne- en windenergie. Ook bij het onderwerp gezondheid noemde hij een veranderende ontwikkeling die veel meer gericht wordt op het voorkomen van ziekten i.p.v. het behandelen van ziekten en dat als verdien-model te zien. Hij noemde in verband hiermee dat ook de voedselvoorziening geheel gericht wordt op gezonde gewassen zonder bestrijdingsmiddelen. En de relatie van de mens met de natuur hersteld moet worden. De voedselproductie in samenwerking met de afnemers noemde hij als belangrijke ontwikkeling. Ook het opzetten van voedselbossen, waar natuur gecombineerd wordt met vruchtopbrengst is een mooi voorbeeld van een nieuwe aanpak van de voedselproductie. De manier van van leven en wonen kan veel socialer en economisch voordeliger als we weer meer in grotere familieverbanden gaan samenleven. De woningnood en hoge huurprijzen stimuleert deze ontwikkeling. Veel meer delen van allerlei benodigdheden voor het huishouden en vervoer kunnen zo gemakkelijk gedeeld worden. Ons ecodorp is daar een verregaand voorbeeld van. In het onderwijs zal de nadruk ook veel meer op de persoonlijke ontwikkeling gericht worden i.p.v. het klaarstomen voor het bedrijfsleven. De talenten en interesses van kinderen vormen het uitgangspunt net als het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Samenwerking met ouders...

Read More

De Crisis Voorbij

Posted by on Feb 25, 2022 in In de media, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Het Levende Dorp; Andre en Bob. Hier zitten we in onze nieuwe mobiele off grid studio waarmee we door Nederland gaan toeren om jouw toekomstdroom voor een leukere, mooiere en gezondere wereld waar te maken. Elke week ontvangen we een dromer/pionier in onze studio die ons zijn of haar visie komt vertellen. Tijdens de uitzending onderzoeken we hoe deze visie werkelijkheid kan worden. Aan het eind van de uitzending zullen we de droom/visie tot haalbaar project gedestileerd hebben zodat deze op ons digitale platform gedeeld kan worden. Dan ligt de bal bij jullie, ons publiek, want alleen met vereende krachten kunnen we de wereld dat zetje geven wat het juist nu zo hard nodig heeft. Wil je ons helpen dit tot een groot succes te brengen zodat we samen vele projecten kunnen opstarten, volg ons dan en deel ons verhaal. Op 21 maart zal onze feestelijke eerste uitzending zijn. Heb je een droom die bijdraagt aan een mooiere leukere wereld of wil je ons helpen met techniek of video-editing, meld je dan aan via info@decrisisvoorbij.nu Warme groet en hopelijk tot ziens. Andre en Bob, De Crisis Voorbij P.s. aan de website wordt gewerkt…later meer Steun ons project en doneer via https://whydonate.nl/fundraising/Decrisisvoorbij/nl/ Bekijk de uitgebreide video op https://www.youtube.com/watch?v=qE4uX2GvF0E Op Facebook kun je ons volgen via...

Read More

Een transitie-inkomen voor elke ecodorper?

Posted by on Feb 15, 2022 in Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Ecodorpers zijn transitiepioniers. Zij kunnen helpen om de wereld de transitie te laten maken naar een duurzame samenleving door een proeftuin te zijn, een educatiecentrum en een showroom. Wat elk ecodorpinitiatief nodig heeft, zijn mensen die zich volledig kunnen inzetten om het ecodorp te kunnen realiseren, want maar één ecodorp op tien initiatieven wordt gerealiseerd. The odds are against us… De leden van Ecodorp Boekel hebben ervaren hoe moeilijk het is om tegelijk een eigen inkomen te genereren en minstens twee dagen in de week te werken aan de ontwikkeling van het ecodorp. Dat viel niet mee en bracht een hoop stress. Terwijl het maatschappelijk belang van ecodorpen heel groot is. Gelukkig kwam er een oplossing in zicht. Achtergrond van het transitie-inkomen Het boek Vlindereconomie behandelt eerst de negatieve impact van de economie. Als een rups die nooit genoeg heeft, bleef de economie maar vreten, vreten, vreten om te kunnen groeien, groeien, groeien. De schrijver Jack Cox, econoom, belegger en docent bij het Centrum Meervoudige Waardecreatie bij de HAN zag dat de economie zou moeten transformeren naar een vlindereconomie die veel minder negatieve impact heeft en juist een positief effect heeft. Daarom nam hij contact op met Ecodorp Boekel. Hij zag de intrinsieke behoefte bij ecodorpers om te leven binnen de grenzen van wat de Aarde kan dragen zonder dat het ten koste gaan van andere mensen en toekomstige generaties. De leden van Ecodorp Boekel besloten om meteen GEN-NL erbij te betrekken om ook andere ecodorp-initiatieven in Nederland te helpen. Het verschil tussen basisinkomen en transitie-inkomen Basisinkomen is onvoorwaardelijk. Je kunt in principe op de bank blijven liggen, aan jezelf werken, gaan schilderen, wandelen, vrienden bezoeken en een boek lezen. Je kunt ervoor kiezen om te werken aan een duurzame wereld, maar dat hoef je niet. Want basisinkomen is onvoorwaardelijk. Transitie inkomen is voorwaardelijk. Het is alleen voor mensen die minstens twee dagen per week werken aan de transitie naar een duurzame samenleving. Mensen die het einde van de wereld op zich af zien komen en schreeuwend erop af willen rennen om het te lijf te gaan. Transitie inkomen is voor superhelden met impact! Wie gaat dat betalen? Toekomstige generaties zouden het graag willen betalen, maar de meesten zijn helaas nog niet geboren. Gelukkig zijn er volwassen mensen (zoals de Worldconnectors) en overheden (zoals de EU) die het belang van deze Communities for Future zien. Zij gaan ons helpen om dat geld te vinden, zodat wij hun kunnen met de transitie naar een duurzame samenleving. Wij gaan hun helpen om ons te helpen, zodat wij hun kunnen helpen, door onze impact helder te krijgen. Impact aantonen met de MAEX Social Handprint De MAEX Social Handprint helpt ecodorpinitiatieven om aan...

Read More

Boekbespreking Society 4.0

Posted by on Feb 15, 2022 in Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

In het nieuwe boek Society 4.0 schetst Bob de Wit een beeld van een wereld die op een kruispunt staat: er moeten beslissingen vallen die de toekomst van onze samenleving bepalen. Blijven we kiezen voor de bestaande, gevestigde machtsstructuren? Of brengen we de motivatie en de moed op om als burgers zélf het beste van het mondiale en lokale te combineren? De Wit begint zijn boek met een analyse van de historische ontwikkeling van de menselijke samenleving en komt tot de conclusie dat “de samenleving in transitie is. We hebben de industriële samenleving achter ons gelaten. Die gaf de meeste burgers de afgelopen 75 jaar democratie, welvaart en vrede.” Maatschappelijke revolutie De vraag is: waar nu heen? De Wit gaat in tegen het populaire idee dat de wereld aan het begin staat van de vierde industriële revolutie. In plaats daarvan stelt hij dat we feitelijk een maatschappelijke revolutie tegemoet gaan. Digitale technologieën voegen namelijk niet alleen een nieuw niveau van industrialisatie toe aan de samenleving. Ze veranderen ook de aard van de samenleving zelf. Vernieuwing van bestuur De Wit loopt vervolgens aan de hand van acht kernpunten de mogelijkheden voor onze toekomstige samenleving af. Daartoe behoort de heroverweging van concepten als de natiestaat en de huidige verdeling van welvaart. Enerzijds schetst hij de zogenaamde ‘elite reset society’, waarin een machtsstructuur met ‘verdeel en heers’ controle over de massa probeert te behouden. Anderzijds schuift hij een ‘glocal citizens society’ naar voren, waarin gezamenlijke besluitvorming centraal staat, mogelijk gemaakt door te profiteren van de ‘wisdom of the crowd’. Deze vernieuwing van het bestuur kan tot stand komen door mensen aan te sporen om er zelf als ‘eerzame burger’ aan deel te nemen. Society 4.0 wil geen somber en onheilspellend beeld van onze toekomst schetsen. In plaats daarvan is het boek een inspirerende oproep tot actie, gericht op de ontwikkeling van aantrekkelijke toekomstperspectieven voor onze samenleving. Het boek nodigt de lezer bovendien uit om mee te discussiëren. De Wit spreekt dan ook de hoop uit dat zijn boek “slechts het begin is. Het begin van een reeks interacties, met als uiteindelijk doel een betere toekomst voor iedereen.” https://www.nyenrode.nl/nieuws/n/society-4.0-vitale-hoopvolle-toekomst Bestel...

Read More

Persoonlijk verslag van het Global Ecovillage Network (GEN-NL)  januari 2022

Posted by on Feb 15, 2022 in GEN-NL nieuws, Netwerk, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Eleonora van Tuyll, EcoBosch Opnieuw was het een zeer inspirerende ervaring. Dit keer waren we te gast op de Vlierhof, een eco initiatief dat ruim 20 jr geleden is begonnen. Net over de grens bij Nijmegen in Duitsland. Ben en ik zijn er in het begin gaan kijken of het een plek was voor ons om te wonen en mee te doen. Om verschillende redenen was dat voor ons toen niet zo, maar later hebben we er wel Aardenwerkvakantie weken georganiseerd. Voor mij een bekende plek, bijzonder om daar weer eens te zijn en allerlei herinneringen en ervaringen kwamen weer boven. Voor mij was het wel de eerste keer dat ik in het mooie leemstuk gebouw heb geslapen, dat ik nog gezien heb toen het een grote stal/schuur was. Alle informatie die Ad Vlems deelde geeft me veel vertrouwen. De tijd is rijp! Hij sprak o.a. over VrijCoop; de grond wordt vrij gekocht en komt nooit meer in de speculatieve wereld. Collectief eigendom van het vastgoed, gefinancierd door een speciale bank. Met zelfbeheer van de woningen die erop komen.  Je betaalt een redelijke huur/contributie?, dat geld wordt weer geïnvesteerd om meer grond vrij te kopen. Je werkt dus via je maandelijkse bijdrage mee aan een betere en eerlijkere wereld!!! Je blijft als gemeenschap zelfregie behouden. De huizen zijn het bezit van de gemeenschap. Duitsland heeft inmiddels echt veel en sterk groeiend vermogen om zo grond voor gemeenschappen vrij te kunnen kopen. Daar ligt echt een grote kans die samenvalt met het echt anders willen gaan doen voor de toekomst met wonen en grondbeheer, die samenvalt met onze doelen. Hij legde uit dat Ecodorp Boekel twee verenigingen heeft als onderdeel van VrijCoop, een vastgoed vereniging (VaVer) en een bewonersvereniging (BeVer). Bepaald deel van de contributie/huur/ financiële bijdrage is voor onderhoud en een ander deel  wordt dus weer ingelegd voor nieuwe initiatieven zo kunnen ze ons bijvoorbeeld gaan helpen met financieren en wij gaan zo weer andere initiatieven helpen. Super blij word ik hiervan.   Het transitie inkomen is in ontwikkeling, Ad is in gesprek met verschillende instanties om een inkomen voor ecodorpen te genereren zodat ‘we’ onze energie kunnen inzetten op bouwen en ontwikkelen ipv geld verdienen. Het is een  soort basisinkomen waardoor je je vaste lasten en basisbehoeften zijn gedekt. Er wordt dan gevraagd dat je je 2 dagen minimaal inzet voor je Ecodorp gemeenschap. Er wordt nu gesproken over 800 euro en 200 ‘euro digitale lokale ‘munt’.  Greendeal: een samenkomen van innovatoren, banken, overheid en bouwbedrijven die Ad Vlems benoemde en waar hij mee in contact staat. (deel van is?) In maart gaat Ad Vlems als deel van de World Connectors (waar o.a. Herman Wijfels in zit) naar Parijs?...

Read More

Gaia YES: Transitie naar duurzaam holistisch onderwijs

Posted by on Jan 4, 2022 in EDE, Educatie, GEN-NL nieuws, Nieuws, nieuwsarchief, Uncategorized | 0 comments

GAIA YES is een internationaal samenwerkingsproject van vijf organisaties, waaronder GAIA Education, waarin kennis en ervaring uitgewisseld wordt en open source tools en lesmateriaal beschikbaar gesteld wordt voor het voortgezet onderwijs in Europa. Laat je inspireren door meer dan 50 korte prikkelde verhalen die duurzame issues uit de praktijk belichten en ontdek hoe jij en wellicht jouw gehele organisatie deze essentiële educatie voor de toekomst op kunnen pakken. Naast de verhalen bied het project leersuggesties voor jongeren tussen 14 en 19 jaar, gerangschikt binnen 24 duurzame thema’s in ecologische, economische, culturele en sociale dimensies. Een docentengids geeft je handvatten voor het in gang zetten van de transformatie binnen jouw eigen organisatie. Meer info: http://esd.college/ GAIA YES wordt financieel ondersteund door Erasmus+ van de Europese...

Read More