De bouw van het ecodorp Zuiderveld is begonnen

Posted by on Jul 6, 2020 in bouwen, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Na ruim drie jaar onderhandelen en overleggen is de bouw begonnen. Het ecodorp Zuiderveld krijgt vorm. De eerste heipaal is in de grond en we zien de contouren van de woningblokken al. In de afgelopen weken is het grootste deel van de woningen toegewezen. De nieuwe bewoners kunnen niet wachten op de opening van dit ‘urban ecovillage’ begin maart 2021. Het dorp wordt gebouwd door een bouwonderneming en we hebben samen met de woningcorporaties uiteindelijk besloten om 46 woningen en verschillende gemeenschappelijke voorzieningen te bouwen. Uiteraard is er een gemeenschapshuis, zowel voor de bewoners als voor de omwonenden, en een tuin van 7000 m2, met voedseltuinen, een kleine boomgaard en verschillende terrassen. De huizen worden na oplevering van binnen gestuct met leem met behulp van het huis van Compassie. Zij werken met mensen die maatschappelijk in een kwetsbare positie staan, zoals daklozen en ongedocumenteerde vreemdelingen. De nieuwe bewoners gaan met elkaar werken aan de gezamenlijke berging van bijna 200m2, die gebouwd wordt van restmaterialen. Een deel daarvan wordt een kas, waarvoor we onlangs de materialen konden krijgen via marktplaats. Het is zo mooi om gebruik te maken van beschikbare grondstoffen! Onze projectleider, Marian Aarts, weet heel veel van deze grondstoffen te regelen, en er zijn altijd wel mensen die deze materialen mee gaan oogsten. Straks geniet deze nieuwe  gemeenschap van de inzet in het bouwen aan het dorp. In het komende half jaar zullen de CLIPS trainers Paul en Monique helpen met het bouwen aan de gemeenschap. Suzanne Bos, de nieuwe voorzitter van de huurdersvereniging Zuiderveld verwelkomt jullie straks graag, in maart, bij de opening van het...

Read More

10 goed bewoonbare en betaalbare tijdelijke woningen te koop!

Posted by on Jul 6, 2020 in bouwen, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Dit zijn de woningen van Ecodorp Boekel waar de eerste tien ecodorpers al vier jaar in wonen. Ze hebben al in drie documentaires gespeeld, in die van Human, de VARA en de VPRO. Er staat een foto van de woningen in de voortgangsrapportage van de Crisis- en herstelwet. Wonen in een natuurgebied in Ecodorp Boekel Ecodorp Boekel is aangesloten bij een pilotgroep (Community of Practice) van het VCA Platform, een organisatie die wereldwijd gebieden die (nog) niet behoren bij een regulier natuurgebied, stimuleert om ecosysteemdiensten te herstellen en biodiversiteit te behouden op een manier die meetbaar is. Het gaat vooral om de gebieden waar we wonen en werken, zoals ons ecodorp. Het VCA Platform is nu ondergebracht bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, waar wij supporter van zijn. In het ecodorp bieden we ruimte voor vlinders, vogels, vleermuizen, wilde bijen en overige insecten. Urgentie van verlies aan biodiversiteit Het gaat namelijk héél, héél slecht met onze biodiversiteit. Sinds de jaren ’50 zijn 75% van alle dier- en plantensoorten al uitgestorven. De meest kwetsbare soorten, zoals de vlinders, zijn zelfs met 80% verminderd in soortenrijkdom. Ik noem het ONZE biodiversiteit omdat wij vergeten dat wij er een onderdeel van uitmaken. We spuiten gif over ons voedsel alsof het geen gevolgen heeft. We vervangen tuinen door parkeerplaatsen alsof het geen gevolgen heeft. Helaas heeft het grote gevolgen, het aantal insectensoorten is daardoor enorm verminderd en zij zijn de onderste laag van de voedselpiramide, alle andere soorten leven er direct en indirect van. De mens ook! Wat is het VCA Platform? VCA staat voor Verified Conservation Area: een gebied waarin het beheer met gerichte maatregelen (mede) zorgt voor behoud, herstel en duurzaam gebruik van natuurlijke ecosystemen, ons Natuurlijk Kapitaal. Deze gebieden worden opgenomen in het wereldwijd erkende VCA-Register....

Read More

Unieke fundering woningen Ecodorp Boekel

Posted by on Feb 28, 2020 in bouwen, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Door: Wim Gersteling Op de website van ecodorp Boekel zie je de lagen hoe de fundering is opgebouwd. Er komt vloerverwarming in beton van geopolymeer op glasschuim. Prefabmuren Dun Agro maakt van industriële hennep uit eigen kweek en kalk uit Noord-Frankrijk prefabmuren in hun werkplaats in Groningen. Vloerverwarming wordt verwarmd door warmte opgeslagen in de innovatieve Basaltaccu van CESAR. Het gebruikte Beton bevat Ramac Geopolymeer en bevat geen cement en bespaart daarmee 80% op CO2-uitstoot. Het wordt gemaakt met mineralen uit industrieel afval. Ramac Geopolymeer is ontwikkeld door SQAPE en geproduceerd door A. Jansen uit Son. Dit is het eerste bouwproject in Nederland met dit materiaal! PE-folie. Voor de productie is relatief weinig energie nodig, er worden geen chemicaliën of andere additieven toegevoegd en er komt geen water aan te pas. Glasschuim is afval uit de glasrecyclingindustrie. Het is gemaakt van glas met luchtbelletjes, isoleert heel goed, vergaat nooit en is waterdicht. Geocell is onze producent. Het installatiewerk wordt gedaan door Schlepers. Ze leggen op deze hoogte buizen voor: – aanvoer van drinkwater; – aanvoer van regenwater voor toiletten en wasmachines; – circulaire stroomkabels, ontworpen door Prysmian, de grootste kabelproducent ter wereld. De stroomkabels worden zoveel mogelijk gemaakt van afval en zo ontworpen dat ze gemakkelijk te hergebruiken zijn; – afvoer van grijs water naar de grijs water septic tank; – afvoer van zwart water naar de zwart water septic tank; – eventueel gelijkstroomkabels. Geotextiel is gemaakt van kunststof, doordat het niet blootgesteld wordt aan zonnestralen, vergaat het niet en kan na gebruik gerecycled worden....

Read More

‘Rijk aan het Wad’ zoekt (moes)tuinierder en tuinvrijwilligers

Posted by on Feb 28, 2020 in Jobs, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

door: Hans Nusink Rijk aan het Wad zoekt een (moes)tuinierder die aan de slag wil met het rendabel maken van de moestuin en het voedselbos. Een vastomlijnd plan hebben we nog niet, wel ideeën, wij gaan heel graag in gesprek hierover en over de voorwaarden. Daarnaast zoeken wij tuinvrijwilligers die het leuk vinden om ‘s maandags mee te werken in de tuin. Er is al een actief vrijwilligersgroepje met kennis over het terrein. Rijk aan het Wad ligt op Wieringen. Op deze bijzondere plek aan het Wad, op het voormalige terrein van de vismeelfabriek heeft Michaël Schouwenaar volgens de principes van de Permacultuur het milieucentrum Michaëlshof opgericht en de basis gelegd voor een zelfvoorzienende woongemeenschap. Het terrein gaan wij nieuw leven in blazen onder de naam ‘Rijk aan het Wad’. Je voelt je rijk als je verblijft op deze plek, met de Waddenzee aan je voeten. Rijk aan het Wad maakt onderdeel uit van het buurtschap Vatrop, vlak bij Den Oever, een centraal punt voor fiets- en wandelroutes.   Vanuit de visie ‘inspiratieplek voor duurzaam leven en ondernemen’ willen we ook de voedselvoorziening tot uitvoer brengen. Het gehele terrein zal zoveel mogelijk benut worden voor kleinschalig voedselvoorziening. Het bos, de erfafscheidingen en windsingels, de siertuinen bestaan zoveel mogelijk uit eetbare gewassen voor mens en dier. We telen voedsel in de eigen moestuin en met respect voor de natuur, op basis van kringloopprincipes. Het produceren van voedsel is sociaal verbindend en economisch gedragen. Dat wil zeggen dat de bedrijfsvoering rendabel is en we de omgeving betrekken en laten mee profiteren. Op termijn willen we een kleinschalig restaurant zodat ter plekke geproefd kan worden van de opbrengst van de tuin van Rijk aan het Wad! Spreekt je dit aan? Meer informatie is te krijgen bij: Marja Pappot marja.pappot@xs4all.nl    ...

Read More

Ecodorp Primeur voor Westerwolde

Posted by on Dec 19, 2019 in Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Door: Nati Visser Vrijdag 13 december hebben het bestuur van ecodorp Noordeland en, namens de eigenaren van het oude Avebeterrein in ter Apel, Fred Hofman de handtekeningen gezet onder het definitieve koopcontract waarmee de start van het ecodorp officieel kan beginnen. Dat kon na 4 jaar intensieve voorbereiding en samenwerking gebeuren omdat recentelijk het bestemmingsplan “Wonen Ecodorp” door de gemeente Westerwolde en de Raad van State goedgekeurd en onherroepelijk verklaard is. Dat deze bestemmingswijziging is toegekend aan een ecodorp is een primeur in Nederland en Europa en heeft heel veel inzet, creativiteit en omdenken gevraagd van gemeenteraad, eigenaar, de Noordelanders zelf en adviesbureau Roobeek uit Emmen waarbij de laatste en de gemeente ook nog voor de enorme uitdaging stonden totaal nieuwe concepten in bestaande wet- en regelgeving te moeten inpassen. Mede dankzij de experimentele status die het dorp al eerder van het Rijk had gekregen konden gelukkig oplossingen gevonden worden. Er heerst dan ook vooral veel dankbaarheid onder de ecodorpers die vrijdag deze mijlpaal vierden en benoemen dat een project als dit, op een terrein als dat van de oude Avebe, met prachtig cultureel erfgoed maar ook met grote uitdagingen op het gebied van vervuiling , asbest en veiligheid, alleen maar tot stand gebracht kon worden vanuit het gezamenlijk streven naar iets dat het persoonlijke en institutionele belang overstijgt om een antwoord te vinden op de klimatologische en zingevende uitdagingen van deze tijd. Van een groep geïnspireerde, deskundige maar nog groene dromers zijn de ecodorpers de afgelopen jaren uitgegroeid en zich nog steeds verder aan het ontwikkelen tot realistische managers, project-ontwikkelaren, deskundigen op het gebied van proces- organisatie- en stressmanagement, duurzame bouwers, economen en perma-culturisten die hopen een bron van inspiratie voor velen te kunnen worden en willen ze dat vooral doen vanuit een diepe verbinding met zichzelf, elkaar en moeder aarde waarvan ze niet meer willen nemen dan dat ze teruggeven kunnen. uit: ecodorpnoordeland.nl –...

Read More