Persoonlijk verslag van het Global Ecovillage Network (GEN-NL)  januari 2022

Posted by on Feb 15, 2022 in GEN-NL nieuws, Netwerk, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Eleonora van Tuyll, EcoBosch Opnieuw was het een zeer inspirerende ervaring. Dit keer waren we te gast op de Vlierhof, een eco initiatief dat ruim 20 jr geleden is begonnen. Net over de grens bij Nijmegen in Duitsland. Ben en ik zijn er in het begin gaan kijken of het een plek was voor ons om te wonen en mee te doen. Om verschillende redenen was dat voor ons toen niet zo, maar later hebben we er wel Aardenwerkvakantie weken georganiseerd. Voor mij een bekende plek, bijzonder om daar weer eens te zijn en allerlei herinneringen en ervaringen kwamen weer boven. Voor mij was het wel de eerste keer dat ik in het mooie leemstuk gebouw heb geslapen, dat ik nog gezien heb toen het een grote stal/schuur was. Alle informatie die Ad Vlems deelde geeft me veel vertrouwen. De tijd is rijp! Hij sprak o.a. over VrijCoop; de grond wordt vrij gekocht en komt nooit meer in de speculatieve wereld. Collectief eigendom van het vastgoed, gefinancierd door een speciale bank. Met zelfbeheer van de woningen die erop komen.  Je betaalt een redelijke huur/contributie?, dat geld wordt weer geïnvesteerd om meer grond vrij te kopen. Je werkt dus via je maandelijkse bijdrage mee aan een betere en eerlijkere wereld!!! Je blijft als gemeenschap zelfregie behouden. De huizen zijn het bezit van de gemeenschap. Duitsland heeft inmiddels echt veel en sterk groeiend vermogen om zo grond voor gemeenschappen vrij te kunnen kopen. Daar ligt echt een grote kans die samenvalt met het echt anders willen gaan doen voor de toekomst met wonen en grondbeheer, die samenvalt met onze doelen. Hij legde uit dat Ecodorp Boekel twee verenigingen heeft als onderdeel van VrijCoop, een vastgoed vereniging (VaVer) en een bewonersvereniging (BeVer). Bepaald deel van de contributie/huur/ financiële bijdrage is voor onderhoud en een ander deel  wordt dus weer ingelegd voor nieuwe initiatieven zo kunnen ze ons bijvoorbeeld gaan helpen met financieren en wij gaan zo weer andere initiatieven helpen. Super blij word ik hiervan.   Het transitie inkomen is in ontwikkeling, Ad is in gesprek met verschillende instanties om een inkomen voor ecodorpen te genereren zodat ‘we’ onze energie kunnen inzetten op bouwen en ontwikkelen ipv geld verdienen. Het is een  soort basisinkomen waardoor je je vaste lasten en basisbehoeften zijn gedekt. Er wordt dan gevraagd dat je je 2 dagen minimaal inzet voor je Ecodorp gemeenschap. Er wordt nu gesproken over 800 euro en 200 ‘euro digitale lokale ‘munt’.  Greendeal: een samenkomen van innovatoren, banken, overheid en bouwbedrijven die Ad Vlems benoemde en waar hij mee in contact staat. (deel van is?) In maart gaat Ad Vlems als deel van de World Connectors (waar o.a. Herman Wijfels in zit) naar Parijs?...

Read More

Verslag Ecodorpen netwerkweekend 11/13 juni in Ter Apel

Posted by on Oct 15, 2021 in GEN-NL nieuws, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

door: Wim Gersteling We zijn in deze 16e editie naar Ecodorp Land van Aine gegaan. Het Thema was: “samen overvloed en vrijheid ervaren”. Langs de vier dimensies van ons ecodorp-gedachtengoed: ecologie, sociaal, economie en cultuur zijn er veel workshops gegeven. Bijvoorbeeld sanitatie, voedselbos, off grid energie. Ook konden mensen zelf een workshop aanbieden, bv. Neurografica. Op zaterdagmiddag was er een ruilmarkt, waar we van de verschillende ecodorp initiatieven in Nederland alle mogelijke specialiteiten, folders en goede gesprekken hebben uitgewisseld.   De avond was goed gevuld met  een ritueel, waarbij het vuur een belangrijke rol vervulde. Ook muziek, zang en dans werd er goed in verwerkt. Er werd een nachtwake gehouden om het terrein in te wijden. Zondag hebben we over verschillende onderwerpen die GEN-NL bezig houden workshops gehouden. en in de middag klussen voor het ecodorp gedaan. Het was weer een geslaagd verbindend weekend waar we elkaar weer in levende lijven konden...

Read More

Jongeren op weg naar volwassenheid

Posted by on Jan 21, 2021 in jongeren, netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’, 9 januari 2021 Jongeren op weg naar volwassenheid. Ralph Nelissen, Vlierhof, Keeken, Duitsland Jonge mensen begeleiden waarom willen we dat graag? We denken dat daar behoefte aan is. De jeugd is de toekomst dat is een oude zegswijze die nog steeds opgang doet. Er zit zoveel potentieel in jonge mensen (mannen en vrouwen) maar hebben niet geleerd hoe ze hun kracht in de wereld kunnen zetten, dat ze daarin gehoord worden. Als ik naar mezelf kijk ben ik helemaal uitgeput door het schoolsysteem. En dat was niet wat ik wilde. Op Vlierhof willen we dat ze zichzelf kunnen zijn, waardoor ze hun eigen potentieel kunnen ontwikkelen. Het gaat ons om het nieuwe leiderschap. Over seksuele ontwikkeling wat vaak niet op school wordt verteld. Dat je je eigen kracht kan inzetten voor je leven, dat je je eigen keuzes kan maken, dat je het kan dragen. Het gaat over traumawerk, het innerlijk kind-werk. Dat je naar het kleine kind in jezelf durft te gaan. Wat minder vanzelfsprekend is dat jongeren levenslessen leren in het huidige onderwijs of dat nu op school is of in de gezinssituatie die hen kunnen vormen tot bewuste en stevig in hun schoenen staande personen. Hier is duidelijk nog veel werk in te verzetten en een ecodorp is een plek die deze mogelijkheid kan bieden. De inspiratie kon Ralph voelen stromen alsmede het grote belang om met jongeren te werken in deze samenleving. Momenteel onderzoeken we op de Vlierhof hoe we dit vorm kunnen geven. Aspecten die hierbij spelen zijn: leiderschap vanuit het hart de verschillen en overeenkomsten tussen vrouwen en mannen de rol van meerdere rolmodellen voor jongeren, naast de ouders, o.a. door mentoren, leraren, sporttrainers de invloed van trauma’s bij volwassenen in de omgeving van jongeren. Tot slot laat Ralph een mooi liedje horen. In de breakoutroom werd het begrip leiderschap onderzocht. Welke plek heeft deze in Ecodorpen en ook m.b.t. het begeleiden van jongeren. Vanuit deze vraag moet het leiderschap binnen ecogemeenschappen zich ontwikkelen. Bij Vlierhof zijn we ook bezig met een nieuwe organisatie. Welke plek neem jij in, in de organisatie? Mag de plek van de leider ook ingevuld worden en mag je daar ook voor gaan staan? Maar ook als ecodorp: wat willen jullie? Ook ecologisch leiderschap? Dan kunnen we ook veel van elkaar leren. Dan vormen we een soort front waarin jonge mensen zich ook kunnen ontwikkelen in hun potentieel. En kunnen we kijken of er in ecodorpen mentoren zijn die dat willen gaan oppakken. We kunnen dan elke maand hier een jonge man of vrouw hebben zitten, die mee helpt en goede begeleiding krijgt. Zeker als we als ecodorp een visie over leiderschap hebben,...

Read More

Energie-factsheets en spel bij Land van Aine

Posted by on Jan 21, 2021 in bouwen, netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’ Energie-factsheets en spel. Fedde Jorritsma, Land van Aine voorheen Noordeland, Ter Apel  Fedde vertelt over het proces waar we in zitten met het Land van Aine. Wat we allemaal kennen in onze initiatieven dan is het een hele kunst om met een groep de wensen en de realiteit en de consequenties van die wensen bij elkaar te brengen. Zo hebben we met onze procesbegeleider een soort ontwikkelkader gemaakt met daaraan gekoppeld ‘fact-sheets’ waarvan de eerste over water en sanitatie gaat. Wij gaan nog met andere thema’s aan de slag; energie (stroom en warmte) ruimtelijke inrichting (grondverzet en waterhuishouding) en sanering en veiligheid. Fedde laat een kleine presentatie zien waarin deze ontwikkelkaders staan aangegeven. Dit moet leiden tot een uitvoeringsplan, cashflow en financieringsbehoefte of bronnen. Voor die voorzieningen komt dan naar voren dat er meer informatie nodig is bijv. over de uitgangspunten van de woningen, waar zij aan moeten voldoen qua nutsvoorzieningen; er moeten cijfers bij komen, het geld dat op tafel moet komen, en er zullen compromissen gesloten moeten worden. Bijvoorbeeld met energie komen we met koken op biopropaan. En dat er een 6 Ampère, 230 volt elektriciteitsvoorziening in de woning aangebracht wordt. Dat er regenwateropvang van B-kwaliteit 2000 liter per persoon voor een woning komt. Als men dat anders wil, dan kan dat, omdat we verschillende factsheets daarover maken. Ecodorpen zouden zo de mogelijkheden, kostprijs en rendement van diverse systemen inzichtelijk krijgen zodat ze de optimale keuzes kunnen maken voor hun ecodorp. Ook willen we kijken of we het in een spelvorm kunnen presenteren....

Read More

Ecologisch basisinkomen

Posted by on Jan 21, 2021 in netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Webinar ‘Wij en de Wereld’, 9 januari 2021 Ecologisch basisinkomen. Ad Vlems, Ecodorp Boekel en en Jack Cox, Vlindereconomie Ad: Ecodorp Boekel wil een Vital Zone worden waarbij de mensen gezond oud kunnen worden., Een van de zes pijlers is zinnig werk en inkomen. Vooral dat inkomen bleek bij het meehelpen bij de bouw aardig wat stress op te leveren, omdat men ook werk voor hun inkomen erbij moesten doen. Ecodorpers zijn pioniers die een nieuw pad aan het banen zijn en het zou erg welkom zijn als je daarbij niet ook nog voor je inkomen moet zorgen. Ik kreeg op een keer het boekje Vlindereconomie onder ogen en de schrijver Jack Cox wilde er met mij over praten. We hebben toen met negen ecodorpers een gesprek met hem georganiseerd en we vonden het heel interessant. Hierdoor hebben we hem hier uitgenodigd. Jack Cox komt uit de financiële wereld en besefte dat de economische groei die elk jaar plaats vindt onze ecologische voetafdruk ook doet groeien. En dat dit vroeg of laat niet meer haalbaar/corrigeerbaar is. Door deze 2 elementen met elkaar in verbinding te brengen komt hij tot het idee. Als je mensen met een levensstijl met een lage ecologische voetafdruk een basisinkomen geeft zodat ze hun energie en tijd kunnen blijven gebruiken om de idealen van een lage voetafdruk sneller te kunnen realiseren, uitbreiden en overbrengen aan anderen zonder tijd en energie te verliezen aan het vergaren van een bestaansinkomen. Dat is haalbaar en gaat de overheid veel geld besparen op milieu- en gezondheidsgebied. Om een representatieve doelgroep als pilot te nemen lijkt het hem het beste idee om bij ecodorpers te starten. Jack geeft zijn presentatie. Hij vertelt dat we eigenlijk leven als een rups die transformeert naar een vlinder en vraagt zich af hoe wij ook die transitie zouden kunnen doen. Zijn achtergrond is de financiële wereld, maar niemand was daar bereid om te kijken naar de kern van het systeem. De kern ervan is niet duurzaam. We hebben enorme schulden opgebouwd en om die terug te kunnen betalen moeten we jaarlijks 3% groeien. Dat betekent dat we elke 24 jaar voor een verdubbeling van de economie moeten zorgen. Terwijl we nu al wereldwijd een ecologische voetafdruk van 1,6 planeten hebben. Hoe kunnen we dan bedrijven en burgers vragen om duurzaam te opereren, als we aan de andere kant van de medaille het geldstelsel niet op een duurzame manier aanpakken? Dat is de basis geweest voor mijn boek Vlindereconomie. Als de hele wereld onze Nederlandse levensstijl erop na hield, dan zou er bijna 3,5 planeet nodig zijn. Alles in de natuur zorgt altijd voor de volgende generatie. Voor ons is dat natuurlijk ook de opdracht....

Read More

Extinction Rebellion

Posted by on Jan 21, 2021 in netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’: Extinction Rebelion, Paul Hendriksen, Aardehuis Olst Paul faciliteerde het gesprek over hoe we de ecodorpen-beweging en de klimaatbeweging meer met elkaar kunnen verbinden. Er zijn namelijk veel overkoepelende doelen en tactieken. Binnen Extinction Rebellion is bijvoorbeeld ook ruimte voor het uiten van emoties van verdriet, rouw en boosheid rondom de klimaatcrisis. Ook werkt de beweging, net als ecodorpen, aan het creëren van een regeneratieve cultuur. Daarnaast biedt het verbinden van ecodorpen met de klimaatbeweging de kans om zichtbaarder te worden als GEN-NL. Ecodorpen hebben vaak ruimte om groepen zoals Extention Rebellion  te faciliteren. Zo kunnen de twee groepen elkaar op een fysieke manier ontmoeten en ideeën vermengen. Bijvoorbeeld, ecodorpen kunnen een activisme retraite weekend of week houden. Hier kan GEN-NL in helpen in de organisatie. Zo kunnen de activisten ook regenereren en ondersteund voelen. Tenslotte hebben mensen over de hele wereld de behoefte om verbinding te ervaren met de natuur en elkaar. Uit de brainstorm zijn de volgende ideeën naar voren gekomen. We zouden als GEN-NL partner of mede-organisator kunnen worden van klimaatprotesten (met de landelijke Klimaatmars als laagdrempelig voorbeeld). We zouden een manifest kunnen schrijven met onze eigen doelen en politieke eisen. Bijvoorbeeld rondom de vraag; Welke prikkels en welk beleid hebben wij nodig om meer ecodorpen te kunnen realiseren? En waarom is dit zo urgent? Hoe maken we ecodorpen meer activistisch? Hoe kunnen we GEN gebruiken als retraite oord voor de strijders van het licht? Tot slot kunnen we activiteiten en workshops faciliteren in ecodorpen die bijdragen aan regeneratie van activisten en aardebeschermers. Binnenkort gaan we verder nadenken over de invulling hiervan!...

Read More