Webinar 2: Watermanagement en bio-waste

Posted by on May 29, 2020 in Netwerk, Nieuws | 0 comments

Henk Eshuis – Ppauw – water, afvalwater en biowaste Mijn naam is Henk Eshuis en ik woon al ruim 4 jaar op mobiel ecodorp Ppauw in Wageningen. We zijn zo veel mogelijk mobiel omdat we tijdelijk op dit terrein zitten en daarnaast helemaal offgrid. We hebben een aantal manieren gevonden om met ons water, afvalwater en biowaste om te gaan. Sommige dingen werken goed, sommige niet en er kan altijd wel wat verbeterd worden! Ppauw is ook een uitstekende plek om dingen uit te proberen, bijvoorbeeld energie halen uit afvalwater. Joris Meijering – Aardehuizen Olst – drinkwater – afvalwater – installaties Joris Meijerink, samen met mijn vriendin en twee zoons sinds het begin bewoners van een Aardehuis te Olst. Tijdens de voorbereidingen en bouw ben ik voornamelijk bezig geweest met de technische vraagstukken: drinkwater, afvalwater, constructies en de installaties in de woningen. Als geohydroloog (van alles met grondwater) ben ik afgestudeerd aan de Technische Universiteit te Delft vandaar ook mijn interesse in de technische aspecten van onze Aardehuizen. De Vereniging Aardehuis Olst Nederland heeft zijn eigen drinkwatervoorziening voor de individuele huizen. Na het bestuderen en afwegen van verschillende alternatieven is ervoor gekozen om grondwater op te pompen. Na een minimale behandeling voldoet het opgepompte grondwater aan de eisen van drinkwaterbesluit. Sinds eind 2015 draait dit ons systeem en graag delen wij onze ervaringen met anderen. Fedde Jorritsma – biowaste en biomeiler In deze webinar gaan wij leren hoe we onze woning kunnen verbinden met de natuur en gaan we specifiek in op de lokale nutrienten kringlopen (‘afval’water, toiletsystemen en organische reststromen). Vragen die aanbod komen zijn: Hoe kan ik mijn afvalwater zuiveren? Wanneer heeft het de juiste kwaliteit om te lozen? Wat zijn de voor en nadelen van urine gescheiden toiletten? Hoe kan ik mijn grote en kleine boodschap weer gebruiken op het land?Zijn medicijnen een probleem? Wat is Terra Pretta? Hoe werkt een biomeiler (warmte winning uit compost) en is dit iets voor een Ecodorp? Wat zijn de voors- en tegens van composteren, vermi-compost en fermenteren? Wat zijn de vrijheden en beperkingen van de wet en regelgeving? Fedde Jorritsma, www.LocalWise.nl helpt ideeën te realiseren om ecologische  kringlopen (water, sanitair, energie, GFT en afval) lokaal te sluiten. Samen lokale overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, buurtinitiatieven of particulieren zoeken we naar een optimale samenwerking tussen mens, natuur en techniek (veelal low-tech). Onlangs is stichting Rondgang in het leven geroepen om de concepten in te bedden in de regelgeving en de betrokken keten partijen te transformen. Dit doen onder andere met ludieke projecten zoals www.broodjepoep.com Johan Bel – Waterfabriek – Mijn naam is Johan Bel, ik ben eigenaar van Mijn Waterfabriek. Wij leveren systemen voor circulair watergebruik waarmee woningen volledig zelfvoorzienend kunnen worden. Met de Drop2Drink unit...

Read More

Verslag GEN-NL jaaroverzicht en vooruitblik

Posted by on Feb 28, 2020 in Netwerk, Nieuws | 0 comments

Door: Koen de Kruif Tijdens het netwerkweekend in januari 2020 werd door alle kringen verslag gedaan van de activiteiten in 2019 en vooruitgekeken naar 2020. Deze informatie komt nog beschikbaar in het nog te publiceren jaarverslag 2019. Netwerkkring Weekenden. Twee weekenden, een bij hof van Moeder Aarde. Thema: ondernemen. Daarna bij Ecodorp Bergen. Met kamperen en buiten bij elkaar komen en eten. Thema: transitie. Festivals: Op het Living village festival organiseerden Jaïrus en Mieke het ecotransition area, met daarop workshops volgens de ecodorpen thema’s ( soc/econ/ecol/cult). Daarnaast was daar een GEN-tent met een ontmoetingsplek en het delen van ervaringen waar veel aanlopers waren. Op het Vibe of the earth festival had GEN-NL een stand met vooral informatie levering. Informatiekring Deze kring maakt drukwerk en de nieuwsbrief en zorgen voor de informatiestands voor de festivals. Ook maakten zij de plannen voor vernieuwing van website, maar daar is nu een vacature voor. Nieuwe tekstschrijvers zijn welkom. Daarnaast willen we een eigen platform, een Wikipedia ontwikkelen en dat moet op kundige wijze. Daar is meer platform kennis voor nodig. Informatiemateriaal is beschikbaar. LinkedIn en Facebook. Educatiekring Mieke is afgezwaaid. Daardoor is er veranderingen in werkwijze en taken. Nu is er vooral een jongerenuitwisseling en educatie. De kring willen we weer laten functioneren uit passie. Kennis van Mieke is nog niet volledig overgedragen. Die is nog wel nodig voor subsidieaanvragen en uitvoering van Youth Exchanges (via Ciska) en europese projecten EVS/ECS (via Petra) Taak is verzamelen, structuren en overdragen van kennis. Een van de activiteiten is het ondersteunen van de EDE-cursus. GAIA voert dat nu uit. Trainers vanuit GEN helpen mee met het organiseren van de EDE, vaak bij ecodorpen. GAIA education is gecertificeerd door GEN-europa. CLIPS trainers is als groep bij elkaar. Vanuit deze kerngroep van CLIPS trainers worden er steeds meer gewerkt aan de complexe gemeenschapsvorming in bestaande en zich ontwikkelende eco-gemeenschappen. Nu ook uitvoering aan CLIPS2, waar een aantal instrumenten voor bevordering gemeenschapsvorming worden ontwikkeld. Organisatiekring Financien Het principe van de jaarrekening en de begroting is dat alle uitgaven voor activiteiten door rechtstreekse inkomsten worden gedekt. Dat kan door activiteit bijdragen en door bijdragen van derden (subsidies of donaties). De algemene kosten, inclusief de coördinatievergoeding voor Monique worden gedekt door de ledenbijdragen. In een aantal activiteiten die gesubsidieerd zijn, is er ruimte om een vergoeding te geven aan de coördinator voor de activiteit. We werken aan een bedelbrief, waarin ledenbijdragen en mogelijke donaties worden voorgesteld. Er komt voor elk ecodorp initiatief een factuur en een mogelijkheid om per incasso te betalen. Definitie van ecodorpen Er is een aangepaste definitie van ons begrip van een ecodorp. Deze staat op onze website. We stellen voor om met aspirant members en met full...

Read More

Ouderen / Elders in ecodorpen

Posted by on Feb 28, 2020 in Netwerk, Nieuws | 0 comments

Door: Kevin Visser In de Open Space werd over verschillende onderwerpen uitgewisseld. Een groepje ging over de rol van ouderen in gemeenschappen. Er had zich een groep van 4 á 5 mannen gevormd, de meesten tussen de leeftijd 55 en 65 jaar en een man van 38. Samen werd er gesproken over de rol van de oudere binnen de maatschappij/ leefgemeenschap.  Het beeld van de ouder wordende mens wordt door de huidige samenleving vormgegeven door stereotype gedachten zoals te duur voor de arbeidsmarkt, met pensioen gaan op je pensioengerechtigde leeftijd, niet meer hoeven te werken met als tijdsinvulling vrijwilligers werk, op de kleinkinderen passen, op vakantie gaan… Binnen de groep werd al vrij snel duidelijk dat hierdoor de mensen die met pensioen gaan/zijn te kort wordt gedaan. De mens heeft meer in zich dan wat de samenleving als beeld schetst en hier moet gebruik gemaakt van worden. Vanuit de groep waren we het er mee eens dat er een bewustzijn gecreëerd moet worden waarin men bewust is dat men elkaar nodig heeft, van elkaar kan leren, luisteren naar elkaar, in de tijdsgeest van elkaar kunnen kruipen en zo verbindingen kunnen leggen. Maar hoe kunnen jongeren en ouderen dan integreren met elkaar?? Ouderen kunnen werken vanuit de ‘loslatende wijsheid’ wat in het kort betekend dat ouderen niet vast blijven houden aan hun eigen systeem/wijsheid maar dit los weten te laten en hierdoor aan kunnen sluiten bij de tijdsgeest van de jongere mens. Hierdoor zal er verbinding optreden tussen beiden en zal een wederzijds respect groeien voor elkaar. Vanuit de stammencultuur is ook duidelijk te zien dat men elkaar nodig heeft, jong oud, man, vrouw, kind. Alles en iedereen heeft zijn eigen bijdrage in de gemeenschap en is daarom onmisbaar. Vandaar dat we het er met z’n alleen ook mee eens waren dat het goed zou zijn als we afkijken bij de stammencultuur, hun hiërarchie en manier van samenleven. Ook blijft het voor de groepsdynamiek belangrijk dat jong en oud naar zichzelf blijft kijken wat hun aandeel is in de groep en wat hierin te verbeteren valt. Door zelfreflectie en in communicatie met de ander blijven staan zorgt dat ego’s zullen oplossen en de waarde van de ander beter zichtbaar zal worden. Het was een mooie discussie, dank...

Read More

Ecodorpen netwerkweekend 13 – 15 januari 2020 in Stokershorst/InnEssence

Posted by on Feb 28, 2020 in Netwerk, Nieuws | 0 comments

door: Boudewijn Magnus Graag geef ik een algemene impressie van dit prachtige weekend. Als oudgediende, ik was voor 2000 al betrokken bij vereniging ecodorp – de moeder aller ecodorpinitiatieven zou ik zeggen – was ik na enkele jaren afwezigheid op de weekenden nieuwsgierig hoe het nu zou  voelen om weer eens in de oude vertrouwde ecodorpmiddens te vertoeven. Ik was in eerste instantie ook heel benieuwd naar de nieuwe plek die ze nu weer uit hun hoge hoed getoverd hadden, domein Stokershorst in Nederweert.   En ik moet zeggen dat ik op beide gebieden meer dan positief geraakt werd. De organisatie van het weekend was vertrouwd, net zoals in vroeger tijden. Wel of geen handdoeken meebrengen was wel wat verwarrend, maar laat dat onbelangrijke starthobbeltjes zijn. De ontvangst was hartelijk en goed gestructureerd , net zoals het hele weekend trouwens. Een belangrijke combinatie: hart en structuur. Registratie/administratie, ieder de eigen kamer toegewezen en een naambordje aangereikt. De geijkte potluck liep naar mijn aanvoelen ook helemaal vlekkeloos na al de jaren ervaring die ermee werd opgebouwd. En wederom was het de organisatoren gelukt om een geschikte winterlocatie te vinden, en dat weer voor een heel redelijke prijs. Weliswaar (nog) geen lid van het netwerk, maar daarover verder meer. De eerste avond een prachtige ceremonie, een cacao-ceremonie, die deed waar een ceremonie voor bedoeld is: de harten openen en richten op de gemeenschappelijke eenheid. En dat gevoel is mij door het hele weekend heen sterk bijgebleven. Een heel sterk punt voor zulke weekends, voor communityvorming überhaupt. De subtiele begeleiding van Monique, de positieve aanwezigheid van Henri als voorzitter, Hans die op de achtergrond goed mee ‘de touwtjes’ niet zozeer in de handen maar wel in de gaten hield…Martijn met zijn bewegingsoefeningen om ook het lijf erbij te houden… Een heel mooi voorbeeld hoe wij in de ecodorpwereld streven naar gelijkwaardigheid en naar het ontwikkelen van natuurlijk leiderschap, waarbij de individuele kwaliteiten mogen bovendrijven en elkaar versterken. Het doet veel deugd om zulke processen weet eens aan den lijve te mogen ondervinden. Allen daarom, lid van de inhoud, is het voor mij al een uitzonderlijk voorrecht om hier deel van te mogen uitmaken. Ik zou zeggen een must voor wie dit nog niet eerder meegemaakt heeft. Voor mij gaat het er uiteindelijk toch steeds in eerste instantie om, al is het vaak wat naar de achtergrond gedrukt, hoe we samen een gemeenschappelijk veld creëren om een gedeelde droom waar te laten zijn… Veel belangrijker dan welke bouwmaterialen je gebruikt, hoe te financieren etc. Alhoewel die zaken er natuurlijk ook bijhoren. Het gaat er om verder dan het kale huis, samen een thuis te creëren. En daar heb ik enorm van genoten, kan...

Read More

Green Phoenix 2019

Posted by on Nov 6, 2019 in Internationaal, Netwerk, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Door: Monique Wijn Van 23-27 oktober was de Green Phoenix conferentie in Kassel. Green Phoenix functioneert als een denktank voor GEN-International. Er waren 50 deelnemers uit alle continenten: de meeste mensen kwamen uit Europa, maar ook uit Senegal, Kenia, Kameroen, Myanmar, Colombia, Palestina en Rusland. Heilhaus Community Gastheer was Community Heilhaus in Kassel. Heilhaus Community heeft als motto ‘Geboren worden – Leven – Sterven’. Als zorggemeenschap brengen ze dit letterlijk in de praktijk: er is een kraamafdeling voor bevallingen en een hospice voor ernstig zieken. Van de 120 bewoners is een groot deel beroepsmatig verbonden aan deze afdelingen. De huizen zijn geclusterd rond de chakra’s: elke unit heeft een eigen kleur, zichtbaar tot in de bloemborders rondom de huizen. Programma Na een ceremoniële opening werd geïnventariseerd welke thema’s aandacht vroegen. Thema’s als de klimaatcrisis, communities en activisten, de rol van jongere generaties en communities in transitie waren enkele onderwerpen. Samenvattend kwamen we tot 4 hoofdthema’s:     de huidige crisis, innerlijk en uiterlijk     Innerlijk werk, van waaruit handelen we?     Netwerk en gemeenschappen: de rol van GEN en die van communities     Actie om projecten op te zetten, concrete volgende stappen. Deze thema’s werden in een open space setting in workshops en gespreksgroepen verder uitgewerkt. Verhalen van ver De deelnemers uit de verre regio’s presenteerden de situatie in hun land en hun projecten. Hier waren schrijnende verhalen bij. De oorlog in Kameroen is natuurlijk heel duidelijk, er heerst totale willekeur, kinderen van 7 jaar lopen met geweren rond. Er zijn 51.000 vluchtelingen in kampen in Nigeria. De situatie lijkt hopeloos. Maar ook de situatie in Myanmar (voormalig Birma) is zorgwekkend.  Grote ontbossingen voor cash crop plantages van bananen en GMO-maïs, massale corruptie. Vergelijkbare verhalen uit Kenya (bloementeelt) en Senegal (overbevissing, hout en ivoorsmokkel, landjepik door Chinezen), met oprukkende verwoestijning tot gevolg. Prachtig ook te horen hoe ondanks deze enorme krachten deze mensen toch grote groepen mobiliseren te werken aan duurzame oplossingen. Ook in Palestina is de situatie moeilijk. Ayda verteld dat het een grote hulp is als bezoekers komen, dit geeft een bescherming tegen Israëlische intimidatie. Igor van de Forest Group in Rusland vertelt over zijn verscheurdheid over zijn eigen land: een prachtig geliefd land, en tegelijkertijd een invasie in de Oekraïne, corruptie en militarisatie. Een test van een raket in het verre noorden, met radioactieve uitstoot. En weer werden de monitors uitgezet en ontkend dat er straling was. Het is heel ontroerend om te merken dat in deze setting mensen open kunnen en durven spreken en hoe aangrijpend dit is en tegelijkertijd helend is. Velen zijn diep geraakt. Kosha als general manager van GEN-international bevestigd de verhalen en deelt haar grote bezorgdheid over wat...

Read More

Vacature binnen GEN-Europe – Managing Director

Posted by on Nov 6, 2019 in Internationaal, Netwerk, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Managing Director – Job Description  Hours: 60 hours per month Remuneration: EUR 15.20 gross per hour (flat organisation-wide rate, based on Spanish employment; freelance rates will vary based on country tax rates) Location: Arterra Bizimodu, Navarra, Spain, or remote – to be discussed with candidate Application deadline: 4th December 2019 Starting date: 1st February 2020 (flexible)   GEN Europe is seeking a Managing Director to lead our organisation during an exciting time of growth and transition. You’ll be an experienced, inspirational leader, able to motivate and manage a team, but also comfortable working within a horizontal and collaborative structure. You’ll share the values of our organisation and, ideally, be knowledgeable and familiar with the European Ecovillage movement and allied movements and organisations in the sphere of regenerative, community-led, participatory development, ecological transition and climate action. Working with us requires flexibility and adaptability, the ability to manage many and varied tasks within limited hours (so delegation is a must!), and a true passion and dedication to our vision. You’ll be able to see the big picture while not losing the details, and think outside the box to bring new ideas and solutions. As the main representative of the organisation, you’ll be comfortable with public speaking and networking to spread GEN Europe’s aims and message.  You’ll enjoy working in a relaxed, collegiate atmosphere with a friendly team while being able to hold the vision and oversee a broad, diverse and complex network organisation.  If you feel up to the challenge, please read carefully the responsibilities, experience and skills needed, and the employment procedures.  GEN Europe is committed to improving equality and diversity in our employment practices and all eligible applicants, regardless of age, race, gender, sexual orientation or disability, will be considered on merit.   Responsibilities Organisational oversight, strategy design and coordination Link to the council connecting strategy with mission and vision of the organization Ensure the follow up and implementation of Sociocracy and the organizational structure in collaboration with governance working group and council Financial oversight (special focus on identifying and supporting fundraising opportunities and project oversight) Reporting and accountability to GEN Europe Members and funders  PR & advocacy Represent GEN Europe and develop partnerships in international events and allied organisations Guide the development and implementation of GEN Europe’s political strategy (in collaboration with the Advocacy Working Group)   Staff coordination  Ongoing support and appraisal to staff & overview of strategy implementation Design and implementation of staff employment Development of new network activities Identify new potential areas of action such as projects, educational programs, events, … Relationships with GEN Network GEN Europe representation at GEN board and General Assembly Hold contacts and collaboration with other GEN regions’ representatives Member relationship Organize and...

Read More