Persoonlijk verslag van het Global Ecovillage Network (GEN-NL)  januari 2022

Posted by on Feb 15, 2022 in GEN-NL nieuws, Netwerk, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Eleonora van Tuyll, EcoBosch Opnieuw was het een zeer inspirerende ervaring. Dit keer waren we te gast op de Vlierhof, een eco initiatief dat ruim 20 jr geleden is begonnen. Net over de grens bij Nijmegen in Duitsland. Ben en ik zijn er in het begin gaan kijken of het een plek was voor ons om te wonen en mee te doen. Om verschillende redenen was dat voor ons toen niet zo, maar later hebben we er wel Aardenwerkvakantie weken georganiseerd. Voor mij een bekende plek, bijzonder om daar weer eens te zijn en allerlei herinneringen en ervaringen kwamen weer boven. Voor mij was het wel de eerste keer dat ik in het mooie leemstuk gebouw heb geslapen, dat ik nog gezien heb toen het een grote stal/schuur was. Alle informatie die Ad Vlems deelde geeft me veel vertrouwen. De tijd is rijp! Hij sprak o.a. over VrijCoop; de grond wordt vrij gekocht en komt nooit meer in de speculatieve wereld. Collectief eigendom van het vastgoed, gefinancierd door een speciale bank. Met zelfbeheer van de woningen die erop komen.  Je betaalt een redelijke huur/contributie?, dat geld wordt weer geïnvesteerd om meer grond vrij te kopen. Je werkt dus via je maandelijkse bijdrage mee aan een betere en eerlijkere wereld!!! Je blijft als gemeenschap zelfregie behouden. De huizen zijn het bezit van de gemeenschap. Duitsland heeft inmiddels echt veel en sterk groeiend vermogen om zo grond voor gemeenschappen vrij te kunnen kopen. Daar ligt echt een grote kans die samenvalt met het echt anders willen gaan doen voor de toekomst met wonen en grondbeheer, die samenvalt met onze doelen. Hij legde uit dat Ecodorp Boekel twee verenigingen heeft als onderdeel van VrijCoop, een vastgoed vereniging (VaVer) en een bewonersvereniging (BeVer). Bepaald deel van de contributie/huur/ financiële bijdrage is voor onderhoud en een ander deel  wordt dus weer ingelegd voor nieuwe initiatieven zo kunnen ze ons bijvoorbeeld gaan helpen met financieren en wij gaan zo weer andere initiatieven helpen. Super blij word ik hiervan.   Het transitie inkomen is in ontwikkeling, Ad is in gesprek met verschillende instanties om een inkomen voor ecodorpen te genereren zodat ‘we’ onze energie kunnen inzetten op bouwen en ontwikkelen ipv geld verdienen. Het is een  soort basisinkomen waardoor je je vaste lasten en basisbehoeften zijn gedekt. Er wordt dan gevraagd dat je je 2 dagen minimaal inzet voor je Ecodorp gemeenschap. Er wordt nu gesproken over 800 euro en 200 ‘euro digitale lokale ‘munt’.  Greendeal: een samenkomen van innovatoren, banken, overheid en bouwbedrijven die Ad Vlems benoemde en waar hij mee in contact staat. (deel van is?) In maart gaat Ad Vlems als deel van de World Connectors (waar o.a. Herman Wijfels in zit) naar Parijs?...

Read More

GEN-WE(st Europa), een nieuw netwerk

Posted by on Oct 15, 2021 in GEN-NL nieuws, Internationaal, Netwerk, Nieuws, nieuwsarchief, WeSeen-project | 0 comments

Door: Nicoline van de Ven Donderdag 7 oktober zijn Monique Wijn, Koen de Kruif en ik namens GEN-NL naar Karma ling, een boeddhistisch centrum in Frankrijk gereden. Om 2 volle dagen te werken aan een regionaal netwerk GEN-WE(st europa). Een netwerk met Oasis (Frankrijk), Belgeco (België), Samenhuizen (België), Habitat & Participation (België). We krijgen hierbij hulp van Angel Matilla en Armin Olunczek van GEN-EU. Vrijdag vertelde wij wat GEN-NL te bieden heeft en hebben wij geluisterd naar wat de andere organisaties ontwikkeld hebben. Later in het programma hebben we gekeken naar wat we samen willen en kunnen doen/ontwikkelen. We hebben samen gedroomd over hoe wij GEN-WE zien. We droomde van:  een gezamenlijke website, een youth exchange program binnen het netwerk, het delen van de Clips Training, om samen te werken aan projecten met SDG doelen, om elkaar uit te nodigen bij events, een nieuwsbrief te maken, een lobby in bij de EU aangezien Brussel in Belgie ligt en Straatsburg in Frankrijk de plaatsen waar de EU vergaderd. delen van onderzoeken en over nog veel meer We dromen lekker verder maar gaan ook stappen zetten. Een groepje is bezig een website te maken weer een ander groepje gaat de nieuwsbrief verzorgen. Niet alle op alle dromen word onmiddellijk actie ondernomen dromen mogen soms nog even rijpen of zijn aan het wachten op de juiste mensen om actie te ondernemen. We gaan uitzoeken welke plek GEN-WE inneemt ten opzichte van GEN-EU en de nationale organisaties. Ook hebben wij onszelf de vraag gesteld wat is een ecodorp en waarom zien we voornamelijk witte mensen in ecodorpen? Naast het denkwerk, vragen stellen, luisteren en netwerken hebben we ook genoten van de speciale plek waar wij waren. Karma Ling een boeddhistisch centrum in de zuid Franse bergen. In de ochtend en avond kon wie wilde deelnemen aan een meditatie. Tegelijk met ons was er het netwerk weekend van Oasis aan de gang. Daar hebben wij in de avond bij aangesloten. Op vrijdagavond hebben wij ons voorgesteld, op zaterdagavond was er een open podium waar verschillende mensen ons entertainde daarna was er tijd om samen te volksdansen. Het was heel fijn om zo samen met andere te dansen en opnieuw te ervaren hoe open ecodorpers zijn en dat taal geen barrière is voor echt contact. Met een goed gevoel zijn wij huiswaarts gekeerd. Nu gaat ons werk verder want dromen vragen om actie als we het realiteit willen laten worden.  ...

Read More

Online Duurzaamheidsfestival groot succes

Posted by on Jan 20, 2021 in festival, Netwerk, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief, webinar | 0 comments

Het Online Duurzaamheid Festival https://festival.strohplatz.com was met bijna 170 deelnemers en circa 20 sprekers en een overvloed aan positieve reacties een overdonderend succes. Omdat alle sessies terug te zien zijn, komen er nu nog steeds extra deelnemers bij. Er waren gigantisch veel kruisbestuivingen tussen ecologische eilandjes. Mede doordat we nu nationale aandacht krijgen, verheugen we ons op nóg meer kruisbestuivingen bij de volgende editie over een (half)...

Read More

Uiterst geslaagd netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’

Posted by on Jan 20, 2021 in GEN-NL nieuws, Netwerk, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Door: Hans Nusink Op  9 en 10 januari was het online netwerkweekend met als thema “Wij en de Wereld’, Ecodorpen inspireren de Samenleving”. Gedwongen door de overheidsmaatregelen moesten we kiezen om elkaar niet life te zien, ook ging daar de  voorkeur van iedereen naar uit. Toch was een geslaagd weekend, met een sfeer van verbondenheid. Dit dankzij een spetterend zaterdagavond met samenzang en muziek én een ceremonie gewijd aan het thema en de inspirerende voorbeelden en verrijkende gesprekken rond het thema. De centrale vraag was  wat kunnen wij als Ecodorpen bijdragen om de wereld in een ander jasje te steken. Naar aanleiding van een negental pitches praten de bijna vijftig deelnemers in groepjes verder.  Inspirerend, verbonden en het leverde een hele reeks aanbevelingen en plannen op om GEN-NL nog meer op de kaart te zetten. Kort na het weekend zagen zo’n twintig ecodorpers en belangstellenden de film Blueprint. Een pracht voorbeeld wat ecodorpen betekenen in de samenleving op het gebied van biologische tuinbouw, watervoorziening, besluitvorming, ecologisch verantwoorde bouw. Dit werd scherp aangezet vanwege het met verve geschetste contrast met een imaginaire wereld in zeg het jaar 2050 waarin de medemenselijkheid ver te zoeken is. Maar hoe is de realiteit in Nederland? GEN-NL  groeit gestaag zo bleek uit het jaarverslag 2020. Die ecodorpen zijn aan het bouwen in 2021! We komen uit de fase van interne opbouw, gemeenschapsvorming, bouw van woningen enz.. Het weekend wil deze weg verstevigen en versnellen. Door de vele initiatieven die er al zijn te delen op dit weekend, stimuleren we elkaar en voorkomen dat andere ecodorpen het wiel weer moeten uitvinden. Voorbeelden die de revue passeerden zijn; gaan we ons als GEN-NL verbinden met Extinction Rebellion voor ons schip met ecodorpen en al verdronken is. En; gaan we een pleisterplaats bieden aan jongeren en ouderen. Mantelzorgvragers en degenen die dat gevenen. Pubers begeleiden op hun weg naar volwassen zijn. “It takes a village to raise a child” is een toepasselijke frase in deze. Verrijken we de buurt met een natuurschool, waar de kinderen de magie, de onzichtbare wereld van de natuur ontmoeten, zich verliezen in hun verwondering? Of toveren we een oud en verlaten verzorgingshuis om tot een levendig buurtcentrum met een biologische winkel, een plek voor een voedselcoöperatie, een ontmoetingscentrum voor jong en oud. Een geheel andere optie is mogelijk een ecologisch basisinkomen. Dé oplossing om actieve ecodopers de gelegenheid te geven zich voltijds te wijden aan hun roeping zonder dat zij buiten het dorp moeten werken voor het levensonderhoud van hun en hun eventuele naasten. Zo kunnen de uitgangspunten van GEN-NL op gebieden als een kleinschalige economie, ecologisch verantwoord bouwen en in verbondenheid met de natuur en elkaar leven versneld geconcretiseerd worden. Verbonden,...

Read More

GEN-NL op weg naar 2027

Posted by on Nov 4, 2020 in Netwerk, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Terugblik en vooruitblik Vanaf de start in 2013 heeft GEN-NL talloze bijeenkomsten georganiseerd: netwerkweekenden, festivals, landelijk symposium, gemeenschapstrainingen, jongerenuitwisselingen, online webinars. Van 7 leden zijn we gegroeid naar 45 initiatieven in heel  Nederland. Nu is het zeven jaar verder, tijd voor een vooruitblik.         Hoe gaan we verder, hoe kunnen we elkaar als ecodorpen helpen?  In september stuurden we een vragenlijst over het gewenste toekomstig beleid. 28 mensen uit 22 ecodorpen hebben deze ingevuld. Op 26 oktober hielden we een online bijeenkomst over deze resultaten en een gesprek voor input en wensen. Er ontstonden talloze ideeën en plannen en commitment om hieraan bij te dragen. Resultaten van de vragenlijst en webinar Hier vind je de eerste resultaten van de vragenlijst en verslag van de bijeenkomst. Er volgt nog een bijeenkomst met verwante organisaties en met de vrijwilligers. Op het netwerkweekend in januari willen we de nieuwe toekomstplannen presenteren. Vragenlijst Wil je de vragenlijst alsnog invullen, klik...

Read More

Wettelijke beperkingen van ecodorpen

Posted by on Nov 4, 2020 in bouwen, Internationaal, Juridisch, Netwerk, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Wettelijke belemmeringen en successen van ecodorpen  GEN NL heeft als doel het oprichten en versterken van Ecocodorpen in Nederland. Vele goede initiatieven stuiten echter op administratieve en bureaucratische  obstakels bij pogingen een meer duurzame leefstijl te verwezenlijken. GEN-NL wil graag nieuwe en beginnende initiatieven ondersteunen met goede adviezen gebaseerd op degelijke ervaringen van verder in hun ontwikkeling zijnde initiatieven bij het oplossen van administratieve hobbels om te voorkomen dat initiatieven stranden. Bovendien willen we een overzicht bieden van alle bittere ervaringen van ecodorpers die geen kans zagen dilemma’s te overwinnen en een passende oplossing te vinden. Door middel van deze voorbeelden willen we de wezenlijke blokkades op een rij zetten die de ontwikkeling tot een waarlijk duurzaam Europa belemmeren. GEN Nl, GEN Europa en ECOLISE hebben de diepe wens invloed uit te oefenen op de regelgeving en wetten die die duurzame ontwikkeling tegen houden en welke ontwikkeling ondersteund wordt door de Europese bevolking. Bovendien willen die organisaties hun invloed aanwenden om de huidige belemmerende regelgeving en wetten te wijzigen zodat de ontwikkeling waar zij voor staan mogelijk wordt. Vanuit Ecolise is in Europa een groot onderzoek gestart naar de ervaringen van ecodorpen. In Nederland hebben 8 ecodorpen de vragenlijst ingevuld. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen, heb je dat nog niet gedaan, vul dan graag de vragenlijst alsnog...

Read More