Online Duurzaamheidsfestival groot succes

Posted by on Jan 20, 2021 in festival, Netwerk, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief, webinar | 0 comments

Het Online Duurzaamheid Festival https://festival.strohplatz.com was met bijna 170 deelnemers en circa 20 sprekers en een overvloed aan positieve reacties een overdonderend succes. Omdat alle sessies terug te zien zijn, komen er nu nog steeds extra deelnemers bij. Er waren gigantisch veel kruisbestuivingen tussen ecologische eilandjes. Mede doordat we nu nationale aandacht krijgen, verheugen we ons op nóg meer kruisbestuivingen bij de volgende editie over een (half)...

Read More

Uiterst geslaagd netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’

Posted by on Jan 20, 2021 in GEN-NL nieuws, Netwerk, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Door: Hans Nusink Op  9 en 10 januari was het online netwerkweekend met als thema “Wij en de Wereld’, Ecodorpen inspireren de Samenleving”. Gedwongen door de overheidsmaatregelen moesten we kiezen om elkaar niet life te zien, ook ging daar de  voorkeur van iedereen naar uit. Toch was een geslaagd weekend, met een sfeer van verbondenheid. Dit dankzij een spetterend zaterdagavond met samenzang en muziek én een ceremonie gewijd aan het thema en de inspirerende voorbeelden en verrijkende gesprekken rond het thema. De centrale vraag was  wat kunnen wij als Ecodorpen bijdragen om de wereld in een ander jasje te steken. Naar aanleiding van een negental pitches praten de bijna vijftig deelnemers in groepjes verder.  Inspirerend, verbonden en het leverde een hele reeks aanbevelingen en plannen op om GEN-NL nog meer op de kaart te zetten. Kort na het weekend zagen zo’n twintig ecodorpers en belangstellenden de film Blueprint. Een pracht voorbeeld wat ecodorpen betekenen in de samenleving op het gebied van biologische tuinbouw, watervoorziening, besluitvorming, ecologisch verantwoorde bouw. Dit werd scherp aangezet vanwege het met verve geschetste contrast met een imaginaire wereld in zeg het jaar 2050 waarin de medemenselijkheid ver te zoeken is. Maar hoe is de realiteit in Nederland? GEN-NL  groeit gestaag zo bleek uit het jaarverslag 2020. Die ecodorpen zijn aan het bouwen in 2021! We komen uit de fase van interne opbouw, gemeenschapsvorming, bouw van woningen enz.. Het weekend wil deze weg verstevigen en versnellen. Door de vele initiatieven die er al zijn te delen op dit weekend, stimuleren we elkaar en voorkomen dat andere ecodorpen het wiel weer moeten uitvinden. Voorbeelden die de revue passeerden zijn; gaan we ons als GEN-NL verbinden met Extinction Rebellion voor ons schip met ecodorpen en al verdronken is. En; gaan we een pleisterplaats bieden aan jongeren en ouderen. Mantelzorgvragers en degenen die dat gevenen. Pubers begeleiden op hun weg naar volwassen zijn. “It takes a village to raise a child” is een toepasselijke frase in deze. Verrijken we de buurt met een natuurschool, waar de kinderen de magie, de onzichtbare wereld van de natuur ontmoeten, zich verliezen in hun verwondering? Of toveren we een oud en verlaten verzorgingshuis om tot een levendig buurtcentrum met een biologische winkel, een plek voor een voedselcoöperatie, een ontmoetingscentrum voor jong en oud. Een geheel andere optie is mogelijk een ecologisch basisinkomen. Dé oplossing om actieve ecodopers de gelegenheid te geven zich voltijds te wijden aan hun roeping zonder dat zij buiten het dorp moeten werken voor het levensonderhoud van hun en hun eventuele naasten. Zo kunnen de uitgangspunten van GEN-NL op gebieden als een kleinschalige economie, ecologisch verantwoord bouwen en in verbondenheid met de natuur en elkaar leven versneld geconcretiseerd worden. Verbonden,...

Read More

GEN-NL op weg naar 2027

Posted by on Nov 4, 2020 in Netwerk, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Terugblik en vooruitblik Vanaf de start in 2013 heeft GEN-NL talloze bijeenkomsten georganiseerd: netwerkweekenden, festivals, landelijk symposium, gemeenschapstrainingen, jongerenuitwisselingen, online webinars. Van 7 leden zijn we gegroeid naar 45 initiatieven in heel  Nederland. Nu is het zeven jaar verder, tijd voor een vooruitblik.         Hoe gaan we verder, hoe kunnen we elkaar als ecodorpen helpen?  In september stuurden we een vragenlijst over het gewenste toekomstig beleid. 28 mensen uit 22 ecodorpen hebben deze ingevuld. Op 26 oktober hielden we een online bijeenkomst over deze resultaten en een gesprek voor input en wensen. Er ontstonden talloze ideeën en plannen en commitment om hieraan bij te dragen. Resultaten van de vragenlijst en webinar Hier vind je de eerste resultaten van de vragenlijst en verslag van de bijeenkomst. Er volgt nog een bijeenkomst met verwante organisaties en met de vrijwilligers. Op het netwerkweekend in januari willen we de nieuwe toekomstplannen presenteren. Vragenlijst Wil je de vragenlijst alsnog invullen, klik...

Read More

Wettelijke beperkingen van ecodorpen

Posted by on Nov 4, 2020 in bouwen, Internationaal, Juridisch, Netwerk, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Wettelijke belemmeringen en successen van ecodorpen  GEN NL heeft als doel het oprichten en versterken van Ecocodorpen in Nederland. Vele goede initiatieven stuiten echter op administratieve en bureaucratische  obstakels bij pogingen een meer duurzame leefstijl te verwezenlijken. GEN-NL wil graag nieuwe en beginnende initiatieven ondersteunen met goede adviezen gebaseerd op degelijke ervaringen van verder in hun ontwikkeling zijnde initiatieven bij het oplossen van administratieve hobbels om te voorkomen dat initiatieven stranden. Bovendien willen we een overzicht bieden van alle bittere ervaringen van ecodorpers die geen kans zagen dilemma’s te overwinnen en een passende oplossing te vinden. Door middel van deze voorbeelden willen we de wezenlijke blokkades op een rij zetten die de ontwikkeling tot een waarlijk duurzaam Europa belemmeren. GEN Nl, GEN Europa en ECOLISE hebben de diepe wens invloed uit te oefenen op de regelgeving en wetten die die duurzame ontwikkeling tegen houden en welke ontwikkeling ondersteund wordt door de Europese bevolking. Bovendien willen die organisaties hun invloed aanwenden om de huidige belemmerende regelgeving en wetten te wijzigen zodat de ontwikkeling waar zij voor staan mogelijk wordt. Vanuit Ecolise is in Europa een groot onderzoek gestart naar de ervaringen van ecodorpen. In Nederland hebben 8 ecodorpen de vragenlijst ingevuld. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen, heb je dat nog niet gedaan, vul dan graag de vragenlijst alsnog...

Read More

Aardehuis Olst – The Game

Posted by on Nov 4, 2020 in bouwen, Educatie, Netwerk, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Bouw je eigen ecodorp en laat de lokale economie floreren. Zodra het groen langs de paden een paar rondes aan het groeien is, kun je van start om punten te verzamelen door als eerste 150 appels, peren, frambozen en bessen op te eten. Maar pas op, op één van de paden sluipt de Grote Gezapigheid rond – Laat je niet vangen! Een fascinerende combinatie van SimCity, PacMan en Pokémon, nu in de...

Read More