Communities for Future

Posted by on Jan 21, 2021 in Internationaal, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Communities for Future is een nieuw, geïntegreerd Europa-breed programma om lokale gemeenschap gestuurde reacties op het klimaat en ecologische noodsituaties te inspireren, versterken en mogelijk te maken. De lancering is op 29 september vorig jaar geweest: https://www.ecolise.eu/save-the-date-launch-of-communities-for-future/. De CfF zal het potentieel van gemeenschappen onderzoeken om lokale economieën nieuw leven in te blazen terwijl we uit de pandemie komen op een manier die rekening houdt met de toenemende klimaat- en ecologische crises en de dringende behoefte aan diepere maatschappelijke transformatie. Het erkent dat er niet één oplossing is die voor iedereen geschikt is. Het lokaal betrekken van burgers en het overbruggen van kloven, het creëren van interactie tussen platteland en stad, jong en oud, Noord en Zuid en Oost en West Europa, vormen een essentieel onderdeel van de missie. De CfF wil bijdragen aan de toezeggingen ten aanzien van de Klimaatovereenkomst van Parijs, de Europese Green Deal en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), door inspirerende communities samen te brengen met leden van het Europees Parlement, evenals vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Europese Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s, vertegenwoordigers van nationale, regionale en lokale overheden, vertegenwoordigers van door de gemeenschap geleide initiatieven en andere ngo’s. Communities for Future waardeert en stelt gemeenschappen en burgers centraal. Daarom participeert GEN-NL in de Nederlandse tak van...

Read More

Wettelijke beperkingen van ecodorpen

Posted by on Nov 4, 2020 in bouwen, Internationaal, Juridisch, Netwerk, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Wettelijke belemmeringen en successen van ecodorpen  GEN NL heeft als doel het oprichten en versterken van Ecocodorpen in Nederland. Vele goede initiatieven stuiten echter op administratieve en bureaucratische  obstakels bij pogingen een meer duurzame leefstijl te verwezenlijken. GEN-NL wil graag nieuwe en beginnende initiatieven ondersteunen met goede adviezen gebaseerd op degelijke ervaringen van verder in hun ontwikkeling zijnde initiatieven bij het oplossen van administratieve hobbels om te voorkomen dat initiatieven stranden. Bovendien willen we een overzicht bieden van alle bittere ervaringen van ecodorpers die geen kans zagen dilemma’s te overwinnen en een passende oplossing te vinden. Door middel van deze voorbeelden willen we de wezenlijke blokkades op een rij zetten die de ontwikkeling tot een waarlijk duurzaam Europa belemmeren. GEN Nl, GEN Europa en ECOLISE hebben de diepe wens invloed uit te oefenen op de regelgeving en wetten die die duurzame ontwikkeling tegen houden en welke ontwikkeling ondersteund wordt door de Europese bevolking. Bovendien willen die organisaties hun invloed aanwenden om de huidige belemmerende regelgeving en wetten te wijzigen zodat de ontwikkeling waar zij voor staan mogelijk wordt. Vanuit Ecolise is in Europa een groot onderzoek gestart naar de ervaringen van ecodorpen. In Nederland hebben 8 ecodorpen de vragenlijst ingevuld. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen, heb je dat nog niet gedaan, vul dan graag de vragenlijst alsnog...

Read More

GEN-NL wordt lid van Communities for Future!

Posted by on Nov 4, 2020 in Internationaal, Netwerk, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Misschien heb je wel ooit van Ecolise gehoord. Dat is een Europese organisatie die de kennis van ecodorpen, Transition Towns en Permacultuur wil delen en verspreiden. Ecolise wil die kennis en ervaring delen met lokale gemeenschappen om in actie te komen voor een gezonde, eerlijke en duurzame wereld. Ad Vlems, voorzitter van Ecodorp Boekel, zit namens GEN NL (en zijn eigen ecodorp) in het Ecolise-project Communities for Future (CfF). Bij de lancering van het project waren 130 Europeanen bij elkaar gezoomd, waaronder enkele EU commissarissen. De EU-mensen waren vooral geïnteresseerd omdat de CfF kan helpen om de European Green Deal bottom up te realiseren en vooral ook Climate Impact kan bereiken. De lancering was een inspirerende en hoopgevende bijeenkomst. Of de Communities for Future veel gaat betekenen voor startende ecodorpen en andere duurzame wooninitiatieven zal de toekomst ons leren. Als het aan Ad ligt wel. Lees hier meer over de CfF:...

Read More

Corona beïnvloedt de jongerenprojecten

Posted by on Nov 4, 2020 in ESC, Internationaal, jongeren, Nieuws, Youth Exchanges | 0 comments

door Petra Schepens Ook bij de ErasmusPlus projecten (Youth Exchanges en  European Solitarity Corps) hebben de coronamaatregelen ervoor gezorgd dat bijna alle projecten zijn afgelast of uitgesteld. Jammer, en voor velen een teleurstelling. Juist in deze tijd zien we een toename in de behoefte om je blik te verruimen, in de breedste zin van het woord. Jongeren voelen, zien, verlangen naar een ander soort samenleving …. en willen daar actief een steentje aan bijdragen. Een uitwisseling is vaak een eerste stap tot verandering, geeft inzicht en bekrachtig eigen keuzes. Je bent voor een kortere of langere periode ondergedompeld in een Ecodorp in Europa, waar belangrijke levensthema’s deel uitmaken van het programma, waar je wordt omgeven door betrokkenen en gelijkgestemden. We zien jongeren terugkomen en voelen/zien de impact die het heeft, waardoor er vaak een verandering van de levenskoers ontstaan of bevestiging van eigen keuzes. Het ESC-project van Nature Community afgelopen zomer (juli en augustus), mocht wel doorgaan. Jongeren uit 7 Europese landen (Rusland, Turkije, Nederland, Finland, Griekenland, Tsjechische Republiek en  Duitsland) kwamen bij elkaar in deze SummerCamp. Ze hielpen het Ecodorp bij o.a. de renovaties van gebouwen, voorbereiden van kleine evenementen, veganistisch koken, tuinwerk, compost toiletten, buiten douches en keukens bouwen. De jongeren dompelden zich onder in het leven van het Ecodorp. Melissa, Ciska en Bram werden uitgezonden vanuit Nederland. We hopen dat vele projecten weer kunnen worden opgepakt in 2021, velen staan in de wacht om weer opgepakt te worden. Ook zo het Youth Exchange project georganiseerd in eigenland, in Ecodorp Bergen, in augustus. Contactpersonen voor deze projecten zijn: Ciska, Pepijn, Jennifer en Petra. Mocht je vragen, interesse of ideeën hebben, we horen ze graag! Stuur een mailtje naar...

Read More

Erasmus+ aanvragen voor Jongerenuitwisselingen

Posted by on Feb 28, 2020 in ESC, Internationaal, Nieuws, Youth Exchanges | 0 comments

Door: Ciska Stuivenberg en Petra Schepens De deadline voor aanvragen van Erasmus+ projecten is weer gepasseerd; 11 februari 2020. Dat betekent dat er weer vele duizenden projecten zijn aangevraagd met het verzoek tot ondersteuning door subsidies. Er is dan ook geld beschikbaar gesteld via de Europese Unie voor de Erasmus+ projecten. Deze projecten richten zich op jongeren die hun wereld blik willen verruimen en internationale ervaringen willen opdoen in en met verschillende culturen. Steeds meer ecodorpen in Europa zijn actief met aanvragen voor projecten. Enerzijds om jongeren uit Europa een kans te geven om kennis te maken met hun ecodorp en hun projecten en anderzijds om ondersteuning te krijgen in de voortgang van hun ecodorp en hun projecten. Een culturele uitwisseling tussen jongeren en ecodorpen, met thema’s van deze tijd. De ervaringen tot nu toe opgedaan door jongeren die hebben meegedaan met een Erasmus+ project zijn zeer positief tot aan levensveranderende inzichten. Ook GEN-NL doet mee aan deze Erasmus+ projecten. Als zendende en organisatorische organisatie kunnen we gevraagd worden om jongeren uit te zenden naar projecten in Europa. Hieronder volgt een overzicht. Ecodorp Bergen heeft dit jaar zelf een aanvraag ingediend voor een jongerenuitwisseling van 31 juli tot 9 augustus 2020. Vooral al deze projecten zoeken we jongeren, die zo’n ervaring willen mee maken. Dus geef je op of neem contact op voor meer informatie. Meer info: www.erasmusplus.nl en voor vragen: ciska@gen-nl.nl of petra@gen-nl.nl Aankomende projecten (de meeste moeten nog goedgekeurd worden door ErasmusPlus): Youth Exchange in Ecodorp Bergen (Nederland). Thema: duurzaamheid, voeding , door en voor jongeren / Van 31-07 tot 09-08-2020. Klik hier voor het Infopack. We zoeken hiervoor nog enkele jongeren, neem gerust contact op voor meer informatie. ciska@gen-nl.nl Youth Exchange in Ecodorp Sieben Linden (Duitsland).  Thema: duurzaamheid  / van 20-08 tot 29-08-2020. Klik hier voor het Infopack. We zoeken hiervoor enkele jongeren, neem gerust contact op voor meer informatie. ciska@gen-nl.nl Youth Exchange in Anada Gaorii (Denemarken). Thema: duurzaamheid en  spirituality / van 20-06 tot 28-06-2020. Klik hier voor het Infopack. We zoeken hiervoor enkele jongeren, neem contact op voor meer informatie. ciska@gen-nl.nl Youth Exchange in Polen. Thema: detoxen van social media en andere digital devices. Datum 01-08-2020 t/m 10-08-2020 Info: Doel van de Youth Exchange is om jongeren enerzijds bewust te maken van (toxisch) gedrag omtrent het gebruik van social media en andere digital devices en hoe dit om te vormen tot iets positiefs. Anderzijds het bewust maken van jongeren van hun eigen (kern)waarden en hoe deze de basis kunnen zijn voor het geven van richting in hun leven. We zoeken hiervoor enkele jongeren, neem contact op voor meer informatie. breuer.bram@gmail.com ESC project voor the European Ecovillage Gathering 2020 Thema: meehelpen en meedoen aan het opzetten van...

Read More