GEN-WE(st Europa), een nieuw netwerk

Posted by on Oct 15, 2021 in GEN-NL nieuws, Internationaal, Netwerk, Nieuws, nieuwsarchief, WeSeen-project | 0 comments

Door: Nicoline van de Ven Donderdag 7 oktober zijn Monique Wijn, Koen de Kruif en ik namens GEN-NL naar Karma ling, een boeddhistisch centrum in Frankrijk gereden. Om 2 volle dagen te werken aan een regionaal netwerk GEN-WE(st europa). Een netwerk met Oasis (Frankrijk), Belgeco (België), Samenhuizen (België), Habitat & Participation (België). We krijgen hierbij hulp van Angel Matilla en Armin Olunczek van GEN-EU. Vrijdag vertelde wij wat GEN-NL te bieden heeft en hebben wij geluisterd naar wat de andere organisaties ontwikkeld hebben. Later in het programma hebben we gekeken naar wat we samen willen en kunnen doen/ontwikkelen. We hebben samen gedroomd over hoe wij GEN-WE zien. We droomde van:  een gezamenlijke website, een youth exchange program binnen het netwerk, het delen van de Clips Training, om samen te werken aan projecten met SDG doelen, om elkaar uit te nodigen bij events, een nieuwsbrief te maken, een lobby in bij de EU aangezien Brussel in Belgie ligt en Straatsburg in Frankrijk de plaatsen waar de EU vergaderd. delen van onderzoeken en over nog veel meer We dromen lekker verder maar gaan ook stappen zetten. Een groepje is bezig een website te maken weer een ander groepje gaat de nieuwsbrief verzorgen. Niet alle op alle dromen word onmiddellijk actie ondernomen dromen mogen soms nog even rijpen of zijn aan het wachten op de juiste mensen om actie te ondernemen. We gaan uitzoeken welke plek GEN-WE inneemt ten opzichte van GEN-EU en de nationale organisaties. Ook hebben wij onszelf de vraag gesteld wat is een ecodorp en waarom zien we voornamelijk witte mensen in ecodorpen? Naast het denkwerk, vragen stellen, luisteren en netwerken hebben we ook genoten van de speciale plek waar wij waren. Karma Ling een boeddhistisch centrum in de zuid Franse bergen. In de ochtend en avond kon wie wilde deelnemen aan een meditatie. Tegelijk met ons was er het netwerk weekend van Oasis aan de gang. Daar hebben wij in de avond bij aangesloten. Op vrijdagavond hebben wij ons voorgesteld, op zaterdagavond was er een open podium waar verschillende mensen ons entertainde daarna was er tijd om samen te volksdansen. Het was heel fijn om zo samen met andere te dansen en opnieuw te ervaren hoe open ecodorpers zijn en dat taal geen barrière is voor echt contact. Met een goed gevoel zijn wij huiswaarts gekeerd. Nu gaat ons werk verder want dromen vragen om actie als we het realiteit willen laten worden.  ...

Read More

Communities for Future

Posted by on Jan 21, 2021 in Internationaal, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Communities for Future is een nieuw, geïntegreerd Europa-breed programma om lokale gemeenschap gestuurde reacties op het klimaat en ecologische noodsituaties te inspireren, versterken en mogelijk te maken. De lancering is op 29 september vorig jaar geweest: https://www.ecolise.eu/save-the-date-launch-of-communities-for-future/. De CfF zal het potentieel van gemeenschappen onderzoeken om lokale economieën nieuw leven in te blazen terwijl we uit de pandemie komen op een manier die rekening houdt met de toenemende klimaat- en ecologische crises en de dringende behoefte aan diepere maatschappelijke transformatie. Het erkent dat er niet één oplossing is die voor iedereen geschikt is. Het lokaal betrekken van burgers en het overbruggen van kloven, het creëren van interactie tussen platteland en stad, jong en oud, Noord en Zuid en Oost en West Europa, vormen een essentieel onderdeel van de missie. De CfF wil bijdragen aan de toezeggingen ten aanzien van de Klimaatovereenkomst van Parijs, de Europese Green Deal en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), door inspirerende communities samen te brengen met leden van het Europees Parlement, evenals vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Europese Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s, vertegenwoordigers van nationale, regionale en lokale overheden, vertegenwoordigers van door de gemeenschap geleide initiatieven en andere ngo’s. Communities for Future waardeert en stelt gemeenschappen en burgers centraal. Daarom participeert GEN-NL in de Nederlandse tak van...

Read More

Wettelijke beperkingen van ecodorpen

Posted by on Nov 4, 2020 in bouwen, Internationaal, Juridisch, Netwerk, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Wettelijke belemmeringen en successen van ecodorpen  GEN NL heeft als doel het oprichten en versterken van Ecocodorpen in Nederland. Vele goede initiatieven stuiten echter op administratieve en bureaucratische  obstakels bij pogingen een meer duurzame leefstijl te verwezenlijken. GEN-NL wil graag nieuwe en beginnende initiatieven ondersteunen met goede adviezen gebaseerd op degelijke ervaringen van verder in hun ontwikkeling zijnde initiatieven bij het oplossen van administratieve hobbels om te voorkomen dat initiatieven stranden. Bovendien willen we een overzicht bieden van alle bittere ervaringen van ecodorpers die geen kans zagen dilemma’s te overwinnen en een passende oplossing te vinden. Door middel van deze voorbeelden willen we de wezenlijke blokkades op een rij zetten die de ontwikkeling tot een waarlijk duurzaam Europa belemmeren. GEN Nl, GEN Europa en ECOLISE hebben de diepe wens invloed uit te oefenen op de regelgeving en wetten die die duurzame ontwikkeling tegen houden en welke ontwikkeling ondersteund wordt door de Europese bevolking. Bovendien willen die organisaties hun invloed aanwenden om de huidige belemmerende regelgeving en wetten te wijzigen zodat de ontwikkeling waar zij voor staan mogelijk wordt. Vanuit Ecolise is in Europa een groot onderzoek gestart naar de ervaringen van ecodorpen. In Nederland hebben 8 ecodorpen de vragenlijst ingevuld. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen, heb je dat nog niet gedaan, vul dan graag de vragenlijst alsnog...

Read More

GEN-NL wordt lid van Communities for Future!

Posted by on Nov 4, 2020 in Internationaal, Netwerk, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Misschien heb je wel ooit van Ecolise gehoord. Dat is een Europese organisatie die de kennis van ecodorpen, Transition Towns en Permacultuur wil delen en verspreiden. Ecolise wil die kennis en ervaring delen met lokale gemeenschappen om in actie te komen voor een gezonde, eerlijke en duurzame wereld. Ad Vlems, voorzitter van Ecodorp Boekel, zit namens GEN NL (en zijn eigen ecodorp) in het Ecolise-project Communities for Future (CfF). Bij de lancering van het project waren 130 Europeanen bij elkaar gezoomd, waaronder enkele EU commissarissen. De EU-mensen waren vooral geïnteresseerd omdat de CfF kan helpen om de European Green Deal bottom up te realiseren en vooral ook Climate Impact kan bereiken. De lancering was een inspirerende en hoopgevende bijeenkomst. Of de Communities for Future veel gaat betekenen voor startende ecodorpen en andere duurzame wooninitiatieven zal de toekomst ons leren. Als het aan Ad ligt wel. Lees hier meer over de CfF:...

Read More

Corona beïnvloedt de jongerenprojecten

Posted by on Nov 4, 2020 in ESC, Internationaal, jongeren, Nieuws, Youth Exchanges | 0 comments

door Petra Schepens Ook bij de ErasmusPlus projecten (Youth Exchanges en  European Solitarity Corps) hebben de coronamaatregelen ervoor gezorgd dat bijna alle projecten zijn afgelast of uitgesteld. Jammer, en voor velen een teleurstelling. Juist in deze tijd zien we een toename in de behoefte om je blik te verruimen, in de breedste zin van het woord. Jongeren voelen, zien, verlangen naar een ander soort samenleving …. en willen daar actief een steentje aan bijdragen. Een uitwisseling is vaak een eerste stap tot verandering, geeft inzicht en bekrachtig eigen keuzes. Je bent voor een kortere of langere periode ondergedompeld in een Ecodorp in Europa, waar belangrijke levensthema’s deel uitmaken van het programma, waar je wordt omgeven door betrokkenen en gelijkgestemden. We zien jongeren terugkomen en voelen/zien de impact die het heeft, waardoor er vaak een verandering van de levenskoers ontstaan of bevestiging van eigen keuzes. Het ESC-project van Nature Community afgelopen zomer (juli en augustus), mocht wel doorgaan. Jongeren uit 7 Europese landen (Rusland, Turkije, Nederland, Finland, Griekenland, Tsjechische Republiek en  Duitsland) kwamen bij elkaar in deze SummerCamp. Ze hielpen het Ecodorp bij o.a. de renovaties van gebouwen, voorbereiden van kleine evenementen, veganistisch koken, tuinwerk, compost toiletten, buiten douches en keukens bouwen. De jongeren dompelden zich onder in het leven van het Ecodorp. Melissa, Ciska en Bram werden uitgezonden vanuit Nederland. We hopen dat vele projecten weer kunnen worden opgepakt in 2021, velen staan in de wacht om weer opgepakt te worden. Ook zo het Youth Exchange project georganiseerd in eigenland, in Ecodorp Bergen, in augustus. Contactpersonen voor deze projecten zijn: Ciska, Pepijn, Jennifer en Petra. Mocht je vragen, interesse of ideeën hebben, we horen ze graag! Stuur een mailtje naar...

Read More