Beleidsplannen 2021-2025

Posted by on Jan 21, 2021 in Beleid, GEN-NL nieuws, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief, Uncategorized | 0 comments

Op zondag 10 januari 2021 werd het nieuwe beleidsplan gepresenteerd. Hier vind je de link naar het hele document. Hoofdpunten hieruit zijn: GEN-NL wil meer zichtbaar worden het versterken van activiteiten op de vier dimensies van ecodorpen: ecologie, sociaal, economie en wereldbeeld. Zichtbaar worden Een van de hoofdthema’s voor de komende jaren is ‘Zichtbaar worden’. Was GEN-NL in de eerste jaren vooral gericht op het bouwen van een netwerk, elkaar ondersteunen en zorgen dat er daadwerkelijk ecodorpen in Nederland tot stand konden komen, willen we de komende jaren meer zichtbaar worden. In een van de breakout rooms werd hierover uitgebreid gesproken, lees hier wat de plannen zijn. Ecologische dimensie versterken Op het gebied van de ecologische dimensie is veel nodig. De klimaatverandering en biodiversiteitsverlies gaan onverminderd door. Zowel op het gebied van bouwen als van voedselproductie en regeneratie van natuur en landschap kunnen ecodorpen heel veel bijdragen. Lees hier de plannen van de breakout room. Sociale dimensie uitbreiden GEN-NL heeft geïnvesteerd in het ontwikkelen van trainingen voor gemeenschapsvorming, CLIPS. Toch is nog veel te doen op dit vlak. Allerlei plannen staan op stapel, lees hier meer daarover. De spirituele dimensie of Wereldbeeld Op het gebied van Wereldbeeld kan GEN-NL ook meer zichtbaar worden. De Earth Charter en het handvest over ecocide willen we actief ondersteunen. Ook innerlijke ontwikkeling wil GEN-NL bevorderen, een van de voorwaarden voor een gezonde gemeenschap. Lees meer over de plannen in de breakoutroom. Economische dimensie Ook op economisch gebied wil GEN-NL ecodorpen ondersteunen en stimuleren. Van ondersteuning voor lobby over financiering en regelgeving tot het onderzoeken van complementaire geldsystemen als schenkgeld, gifteconomie, lokale economie en...

Read More

Beleid 2021-2025: De spirituele of wereldbeeld dimensie

Posted by on Jan 21, 2021 in Beleid, GEN-NL nieuws, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Tijdens het netwerkweekend werd in een breakout room gebrainstormed hoe GEN-NL de spirituele of wereldbeeld dimensie zou kunnen vormgeven. Uit de brainstorm kwamen de volgende aanbevelingen. Spirituele dimensie en bewustwording Hugo Schönbeck: Ik ben begonnen met een overzicht te geven van GAIA-education over de vier dimensies Sociaal, Ecologisch, Economisch en Spiritueel waarvan de laatste bij dit vierluik Wereldbeeld genoemd wordt. Waar sta je als mens met elkaar t.o.v. de natuur. Maar waar komt de mens eigenlijk vandaan? Het heeft een spirituele dimensie maar ook een praktische. We hebben het gehad over de verbinding met die natuur en ook met elkaar. Oordeel je vanuit ego of vanuit eco? Kun je de ander respecteren ook in iemands pijn en naast de ander blijven in compassie? Er zijn verschillende ecodorpen vanuit spiritualiteit ontstaan, zoals Findhorn en Damanhur. Zij hebben mensen aangetrokken die juist die spiritualiteit omarmden. De meeste ecodorpen beginnen vanuit een ander beginpunt als ecologie en duurzaamheid. Dan is het vaak moeilijker om tot een gemeenschappelijke spirituele beleving te komen. In de breakout-room beweegt het gesprek zich tussen spiritualiteit, de betekenis en bewustwording. Wat is dat laatste?  Het eerste beweegt zich in het vlak van bespiegelingen en religie. Het tweede in de richting van geestelijke ruimte. Belangrijk is het besef wat wij, de wereld, de kosmos één zijn, verbonden. Dit  vindt men terug in het Ecodorpen Wereldbeeld. Deze visie past ook binnen, een wat je kunt noemen, een ecologisch, holistisch wereldbeeld en staat als zodanig tegenover een egocentrisch beeld. Op menselijk niveau vertaalt zich dat in onderling respect, elkaar willen zien in alle verscheidenheid, zelfreflectie en de behoefte iedereen te erkennen. Belangrijk binnen een ecodorp om op deze mentale basis te kunnen bouwen. Zowel intermenselijk als heel praktisch. Terry Patton heeft hierover wetenswaardige dingen geschreven. Dichter bij het ‘ecodorpenhuis’ zijn Findhorn en Damanhur, die vanuit een spirituele basis zijn ontstaan en gegroeid. We hebben afgesloten met een oefening om in stilte een paar minuten naar elkaar te kijken. Aanbeveling: De EDE cursus start op 9 juli 2021 en daarmee kun je een goede basis leggen voor de opbouw van je ecodorp. Zie: Terry Patten – Author. Teacher. (R)evolutionary | Co-creating a New Republic of the Heart. Claim Your Citizenship now....

Read More

16-18 april CLIPS training Gemeenschapsvorming

Posted by on Jan 21, 2021 in CLIPS, Educatie, GEN-NL nieuws, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Vanuit het Europese CLIPS-project voor gemeenschapsvorming organiseert GEN-NL een weekendtraining van 16 tot en met 18 april 2021. Doel van de training Het ondersteunen van ecodorpen in de gemeenschapsvorming en sociale dimensie, en Het mogelijk uitbreiden van de Nederlandse trainerspool. Tijdens het weekend zal gekeken worden of hier geschikte kandidaten voor zijn. Programma-opzet Tijdens het weekeinde maak je op een interactieve manier kennis met het Europese CLIPS-programma en -model. We presenteren de nieuwe Europese materialen (educatief CLIPS-spel en ander trainingsmateriaal). Aan de hand van door deelnemers zelf ingebrachte cases wordt de werking van CLIPS stap voor stap uitgelegd. Van deelnemers wordt tijdens het weekeinde een actieve rol verwacht in het op onderdelen zelf (leren) presenteren en toepassen van methodieken en technieken. Op basis van de training vindt met elke deelnemer een eindevaluatie plaats en wordt jouw mogelijke rol in de toepassing en verspreiding van het CLIPS-model besproken. Hoofdtrainers tijdens dit weekeinde zijn Paul Hendriksen (Aardehuizen Olst) en Monique Wijn (Ecodorp Land van Aine – voormalig ecodorp Noordeland)). Lokatie en kosten De training wordt gegeven op een locatie waar tevens gelegenheid voor overnachting is. De kosten worden deels betaald door de EU, waardoor we de eigen bijdrage van deelnemers kunnen beperken tot rond de 100 euro inclusief maaltijden en accommodatie. Aanmelding en selectie Er is maximaal plek voor 15 deelnemers. Bij de selectie wordt gekeken naar o.a. ecodorp ervaring, trainings-/coachings ervaring en kennis van een aantal belangrijke methoden en -technieken. Op basis van door jou aangeleverde gegevens wordt uit de aanmeldingen een selectie gemaakt. Als je kunt meedoen, ontvang je bericht en de aanmeldingsvoorwaarden. Klik op deze link voor het aanmeldformulier!  ...

Read More

Nieuwe leden GEN-NL

Posted by on Jan 20, 2021 in GEN-NL nieuws, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Woonwerkgemeenschap Babylon in Berg en Dal bij Nijmegen en Woon en leefgemeenschap Aya zijn nieuwe loten aan de GEN-NL-stam. Woonwerkgemeenschap Babylon De vereniging Babylon wil een levendige woon- en werkgemeenschap creëren op landgoed de Vijverhof in berg en Dal. Doel van Babylon is dat mensen op een duurzame manier samen werken en samen leven. Mensen kunnen hier in verbinding met elkaar hun talenten en capaciteiten tot volle bloei laten komen. Hun passies staan centraal. Uitganspunten zijn duurzaamheid, aandacht en zorg voor elkaar, spiritualiteit en zelfvoorzienend zijn. Voor meer informatie zie: Woon en Leefgemeenschap Aya Aya staat voor hartsverbinding en belofte. Het project, de visie en missie komen uit ons hart. Het gaat om een ecodorp, zang en natuur, educatie. We willen dat doen met grote groepen mensen, voedselbos, mensen die eenzaam zijn opvangen, multicultureel, zoveel mogelijk in de natuur en circulair en zelfvoorzienend leven. We hebben een mooi team samengesteld, maar kunnen nog veel meer mensen gebruiken. We zijn op zoek naar mensen met verschillende achtergrond en talenten om samen Aya verder te ontwikkelen. Het terrein dat we op het oog hebben is ongeveer 10 hectare en we willen het verder ontwikkelen in organische vormen, daarmee experimenteren en teruggaan naar onze natuur. We hebben land gevonden ten zuiden van Tilburg. De gemeente staat positief tegenover onze plannen. We willen graag evenementen organiseren om samen te vieren, te dansen en te chanten. Voor meer informatie,...

Read More

Uiterst geslaagd netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’

Posted by on Jan 20, 2021 in GEN-NL nieuws, Netwerk, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Door: Hans Nusink Op  9 en 10 januari was het online netwerkweekend met als thema “Wij en de Wereld’, Ecodorpen inspireren de Samenleving”. Gedwongen door de overheidsmaatregelen moesten we kiezen om elkaar niet life te zien, ook ging daar de  voorkeur van iedereen naar uit. Toch was een geslaagd weekend, met een sfeer van verbondenheid. Dit dankzij een spetterend zaterdagavond met samenzang en muziek én een ceremonie gewijd aan het thema en de inspirerende voorbeelden en verrijkende gesprekken rond het thema. De centrale vraag was  wat kunnen wij als Ecodorpen bijdragen om de wereld in een ander jasje te steken. Naar aanleiding van een negental pitches praten de bijna vijftig deelnemers in groepjes verder.  Inspirerend, verbonden en het leverde een hele reeks aanbevelingen en plannen op om GEN-NL nog meer op de kaart te zetten. Kort na het weekend zagen zo’n twintig ecodorpers en belangstellenden de film Blueprint. Een pracht voorbeeld wat ecodorpen betekenen in de samenleving op het gebied van biologische tuinbouw, watervoorziening, besluitvorming, ecologisch verantwoorde bouw. Dit werd scherp aangezet vanwege het met verve geschetste contrast met een imaginaire wereld in zeg het jaar 2050 waarin de medemenselijkheid ver te zoeken is. Maar hoe is de realiteit in Nederland? GEN-NL  groeit gestaag zo bleek uit het jaarverslag 2020. Die ecodorpen zijn aan het bouwen in 2021! We komen uit de fase van interne opbouw, gemeenschapsvorming, bouw van woningen enz.. Het weekend wil deze weg verstevigen en versnellen. Door de vele initiatieven die er al zijn te delen op dit weekend, stimuleren we elkaar en voorkomen dat andere ecodorpen het wiel weer moeten uitvinden. Voorbeelden die de revue passeerden zijn; gaan we ons als GEN-NL verbinden met Extinction Rebellion voor ons schip met ecodorpen en al verdronken is. En; gaan we een pleisterplaats bieden aan jongeren en ouderen. Mantelzorgvragers en degenen die dat gevenen. Pubers begeleiden op hun weg naar volwassen zijn. “It takes a village to raise a child” is een toepasselijke frase in deze. Verrijken we de buurt met een natuurschool, waar de kinderen de magie, de onzichtbare wereld van de natuur ontmoeten, zich verliezen in hun verwondering? Of toveren we een oud en verlaten verzorgingshuis om tot een levendig buurtcentrum met een biologische winkel, een plek voor een voedselcoöperatie, een ontmoetingscentrum voor jong en oud. Een geheel andere optie is mogelijk een ecologisch basisinkomen. Dé oplossing om actieve ecodopers de gelegenheid te geven zich voltijds te wijden aan hun roeping zonder dat zij buiten het dorp moeten werken voor het levensonderhoud van hun en hun eventuele naasten. Zo kunnen de uitgangspunten van GEN-NL op gebieden als een kleinschalige economie, ecologisch verantwoord bouwen en in verbondenheid met de natuur en elkaar leven versneld geconcretiseerd worden. Verbonden,...

Read More