Webinar 27 mei 2021: Achmea wil alle ecodorpen verzekeren!

Posted by on Mar 16, 2021 in Agenda, Financieel, Juridisch, Uncategorized, webinar | 0 comments

Een jaar geleden organiseerde Achmea een bijeenkomst over de Toekomst van het Wonen. Ad Vlems, initiatiefnemer van Ecodorp Boekel was aanwezig en bood aan om een artikel over ecodorpen toe te voegen aan het rapport. In gesprek met vijf medewerkers van verschillende organisaties en afdelingen van Achmea (Centraal Beheer, Zilveren Kruis), bleek dat er binnen Achmea veel interesse was in de vernieuwingen die een ecodorp brengt. Centraal Beheer was vooral geïnteresseerd in het klimaatbestendig bouwen en het bouwen met innovatieve materialen. De circulaire kabel die bij Ecodorp Boekel uitgetest zou worden, zou misschien nog geen certificering hebben als hij gelegd zou worden en dat zou voor een reguliere verzekeringsmaatschappij een probleem kunnen zijn. Centraal Beheer zag dat de nieuwe kabel nodig was om de Circulaire Economie door te kunnen laten gaan, dus ze namen het risico voor lief. Het Zilveren Kruis had toevallig net hun focus gelegd op het promoten van gezond leven en was vooral geïnteresseerd in de gezonde levenswijze van ecodorpen; gezond eten, voldoende beweging, gezonde woonomgeving en werken aan een groter doel dan eigen belang. Dat zijn allemaal kenmerken van een Blue Zone, in Nederland Vital Zone genoemd. Een paar gesprekken later gaf Achmea aan dat ze Ecodorp Boekel als Icoonproject willen benoemen, omdat we zo bewust omgaan met de effecten van klimaatverandering en een gezonde leefomgeving. Ook wilden ze graag de Sustainable Development Goals ondersteunen, samen met ons. Een paar weken geleden is de directievoorzitter van Achmea Schade naar Boekel gekomen om het samenwerkingscontract met Ecodorp Boekel te tekenen met het doel om door krachten van partijen te bundelen, samen een bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Achmea is een coöperatieve vereniging met 10 miljoen klanten. Achmea is niet beursgenoteerd en heeft geen winstoogmerk. De klanten zijn de grootste aandeelhouders van de coöperatie (64%), de Rabobank bezit 30% van de aandelen. Er is ook een samenwerking met andere coöperatieve verzekeringsmaatschappijen in Europa, en Achmea heeft aangegeven dat ze ook willen dat Ecodorp Boekel bekend wordt bij hun. Dat kan weleens belangrijk worden voor andere Europese ecodorpen. Verzekeringen afsluiten als je gebruik maakt van andere dan reguliere bouwmaterialen, is moeilijker te doen en een verzekering is belangrijk voor financiering. Achmea heeft aangegeven dat ze alle ecodorpen van Nederland wil verzekeren! Een eerste gesprek met Ecowijk Breda Brundtland is al gepland. Als je zelf een initiatief hebt, hoef je niet meteen contact te maken, maar hou in het achterhoofd dat Achmea je wil verzekeren. En als het zover is, stuur dan een mailtje naar Ecodorp Boekel en je krijgt contact met onze vaste contactpersoon van Achmea. Het eerste project dat Achmea met Ecodorp Boekel uitvoert, is de gezondheid en klimaatbestendigheid van...

Read More

Ecologisch Basisinkomen

Posted by on Jan 21, 2021 in Financieel, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Jack Cox, auteur van het boek ‘Vlindereconomie’ gaf op het ecodorpennetwerkweekend een presentatie over Ecologisch inkomen. Het is een vorm van basisinkomen die als voorwaarde heeft dat de ontvanger bewust ernaar streeft om te leven binnen de grenzen van wat de Aarde kan bieden en maatschappelijke waarde aan anderen biedt. Bij Ecodorp Boekel is er al een cirkel Ecologisch inkomen van 9 ecodorpers die samen met Jack het concept willen realiseren voor alle ecodorpers die momenteel lid zijn van GEN NL via een ecologisch wooninitiatief. Overwogen wordt om ook mensen die lid zijn van één van de ecodorpen (en daardoor bijdragen aan een samenleving die leeft binnen de grenzen van wat de Aarde biedt), in aanmerking laten komen voor het Ecologisch inkomen. Als het lukt, kunnen mensen fulltime werken aan de ontwikkeling van hun ecodorp of GEN NL, dat zal de voortgang versnellen. Ecologisch inkomen zorgt ook voor minder stress voor ecodorpers. In de breakoutroom hebben 11 GEN-ecodorpers dit voorstel besproken en zijn alle vragen beantwoord. Volgende stappen: We gaan in gesprek met MAEX om te kijken of zij partner kunnen worden om de maatschappelijke waarden van elk ecodorp meetbaar te maken met de Social Handprint. Als je intussen meer wil weten, lees dan het boek Vlindereconomie, waarin Ecologisch inkomen uitgelegd wordt. Daarna kun je contact opnemen met Ad Vlems, als je meer vragen hebt, tips wil geven of bij wil...

Read More

Financiering van wooncoöperaties

Posted by on Nov 10, 2020 in Crowdfunding, Financieel, Juridisch, Nieuws | 0 comments

September 2020 verscheen het rapport Financiering van wooncooperaties van het Ministerie van Binnenlandse zaden en koninksrijksrelaties. In dit rapport worden de moeilijkheden uiteengezet die coöperaties – lees burgerinitiatieven – ondervinden bij het realiseren van hun plannen. Met name de moeilijkheid tot financiering door banken is groot. Oplossingsrichtingen die gepresenteerd worden zijn een model van de gemeente Amsterdam, die een actief financierings- en ondersteuningsbeleid heeft voor coöperaties. De landelijke subsidieregeling Wonen en Zorg geeft ruimte voor startende initiatieven. Federatie Collectieve Woonvormen Recent is een financieringsplan gepubliceerd dat betrekking heeft op collectieve woonvormen, waartoe ook wooncoöperaties worden gerekend. Het plan beoogt twee doelen te realiseren: • De benodigde aanvulling te bieden bij de financiering van collectieve woonvormen • Het opzetten en uitbouwen van een overkoepelende structuur, een Federatie Collectieve Woonvormen De in het plan voorgestelde overkoepelende structuur is geïnspireerd op voorbeelden in Duitsland en Zwitserland. De insteek van het plan is breder dan alleen wooncoöperaties die in dit rapport centraal staan. De beschrijving en beoordeling van het plan zal niettemin vanuit het perspectief van de wooncoöperaties plaats vinden. Voor het rapport is hier de link:...

Read More

OTEPIC Kenya project

Posted by on Nov 6, 2019 in Financieel, Internationaal, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

  Bij de Green Phoenix bijeenkomst was Philip Munyasia die vertelde over zijn geweldige project in Kenya, Otepic, dat staat voor Organic Technology Extension and Promotion of InitiativeCenter (www.otepic.org). Dit ecodorp en permacultuurproject bestaat nu 10 jaar en bereikt met haar onderwijs en praktijkvoorbeelden vele Kenianen. Hun volgende stap is het bouwen van een Permacultuurschool als studie en congrescentrum op een nieuw stuk land dat zij onlangs kochten (10 hectare), waar toen slechts 1 boom groeide en nu een compleet voedselbos is aangeplant. Philip zoekt steun in de vorm van donaties om dit mogelijk te maken. Wil je hieraan bijdragen, maak dan een mooi bedrag over op de rekening van GEN-NL (IBAN: NL84 TRIO 0390 9127 94) onder vermelding van steun aan OTEPIC. Wij zullen er voor zorgen dat dit geld Philip bereikt.  Hieronder staat de beschrijving en een folder van zijn project.  Our project is creating a vision for a Permaculture /Biointensive School in Kenya and Eastern Africa. (a place to train teachers to train their own communities). The school will be a model for social and ecological sustainability, a place to reinstall the African dream of nature, hospitality and abundance, a training site to explore and share the knowledge of regional autonomy in water, food and energy supply, an Ecovillage including a Permaculture Training Centre and a guest house for international visitors, youth exchange and volunteers. Due to a lot of number of people who wish to be trained on intensive Permaculture courses, we need various facilities toward achieving our goal. OTEPIC Kenya peace project is building a conference facility, with kitchen and accommodation. The planned building will be used by the entire communities for activities such as training in Permaculture, sustainable energy supply and peace education. Additionally it will serve as a multi-purpose area where women or youth groups will have their own space to work on different activities and conduct their weekly meetings. A place to create a forum for sharing of information and experience among various initiatives, it will be designed to facilitate the easy exchange of ideas and collaborative working. Space to think, act and inspire. -The facility will have the ability to host smaller concurrent meetings. -There will be a kitchen and accommodation for groups.   Naming rights / support Budget to complete building(any support will be much appreciate) -10,000 stones(to divide/partion the inner wall @stone 1$ $ 10.000,-¬ -Rain Water harvesting management, roof water, underground tank collectors $ 30.000,-¬ -Energy management,solar panels, water heater, lights $ 40.000,-¬ -Door, windows, tables, beds $ 30.000,-¬ -Kitchen tools and equipments – $ 20.000,-¬ TOTAL ...

Read More

Stimuleringsregeling Ouderen en Zorg

Posted by on Jul 3, 2019 in Financieel, Juridisch, Nieuws | 0 comments

  Door Bas Visser   Sinds april dit jaar is een interessante subsidie beschikbaar, de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) voor initiatieven met minimaal 50% van de bewoners boven de 55+.  Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. Veel ecodorp-initiatieven hebben 55+ers: zodra deze groep meer dan de helft bedraagt, wordt deze regeling bijzonder interessant. De overheid stimuleert dat veel ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Om dat meer en beter mogelijk te maken is er een groeiende behoefte aan innovatieve vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. Bijvoorbeeld door de bouw van een hofje of de transformatie van een oud schoolgebouw in appartementen voor een groep ouderen. Door samen te wonen ontstaat gezelligheid en kunnen bewoners elkaar indien nodig helpen.  In de praktijk komen deze nieuwe initiatieven van toekomstige bewoners vaak moeilijk van de grond, omdat de financiering lastig rond is te krijgen. De praktijk wijst uit dat op dit moment banken, pensioenfondsen en investeerders maar beperkt middelen ter beschikking stellen om innovatieve woonvormen voor de doelgroep van ouderen met lagere- en middeninkomens tot stand te brengen, vanwege de risico’s en het beperkte rendement. Met deze nieuwe regeling worden de risico’s afgedekt die niet in de markt worden gedekt. Daarom stelt het kabinet deze stimuleringsregeling van een paar miljoen hiervoor open.   De regeling wil nieuwe wooninitiatieven ondersteunen in drie fasen:  Subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek  In 2019 kunnen circa 70 tot 90 plannen worden gesubsidieerd. Het subsidiebedrag is pakweg € 20.000,- per plan.   Borgstelling voor een plan-ontwikkelfase In deze fase wordt het projectplan voor een “woonzorgarrangement” ontwikkelt en wordt de bouw voorbereidt. De overheid staat borg voor 90% van leningen van aangesloten banken (Triodos Bank, ING, Rabo, ABN). Er is tot 10 miljoen aan leningen uitgetrokken voor jaarlijks minimaal 50 projecten. Per plan is een borgstelling van maximaal € 180.000,- mogelijk (90% van € 200.000,-).   Borgstelling voor een achtergestelde lening van 15% van de stichtingskosten bij de bouw- en nafinancieringsfase Dit betreft de periode waarin gebouwd wordt en het collectief gaat verhuren of verkopen aan de leden. De overheid stelt zich borg voor een achtergestelde lening van 15% van de stichtings- of verwervingskosten. Per plan is een borging van maximaal € 1.600.000,- (!), zijnde 80% van 2 miljoen euro. Met deze borgstelling wordt het voor bewonersinitiatieven en sociale ondernemers veel eerder mogelijk om de financiering rond te krijgen. Naar verwachting kunnen hiermee de komende jaren ieder jaar leningen voor zo’n 50 projecten worden geborgd. Het plafond aan mogelijke borgstellingen loopt de komende jaren op. Vanaf 2021 kan het maximale bedrag aan uitstaande borgstellingen maximaal 164,4 miljoen euro zijn (!).    Voorwaarden waaronder deze subsidie verstrekt wordt:...

Read More

Sparen bij Ecodorp Boekel heeft eeuwenlang effect

Posted by on Jul 2, 2019 in Crowdfunding, Financieel, Juridisch, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

  Een lening aan Ecodorp Boekel van slechts 10 jaar ondersteunt tientallen ecodorpen en andere duurzame woongemeenschappen in de komende eeuwen. Dat ligt vast in de structuur van Ecodorp Boekel en van Vrijcoop. Als we minder rente en aflossing hoeven te betalen aan de bank en de huurinkomsten toch gelijkmatig binnenkomen, wordt namelijk een steeds groter deel van onze huurinkomsten besteed aan de financiering van nieuwe ecodorpen. Dus met een lening die je nu doet aan Ecodorp Boekel verdien je niet alleen 2% rente per jaar en een bezoek aan ons zomerfeest, maar die lening loopt ook door in de leningen die we gaan doen aan nieuwe ecodorpen in de komende eeuwen (dankzij de VrijCoop-constructie). Misschien kom je zelf wel in een ecodorp te wonen die deels gefinancierd wordt door Ecodorp Boekel. Jouw lening nu heeft het effect van een steen in een vijver… We hebben € 600.000 aan crowdfunding nodig, we hebben daarvan al € 430.000 kunnen lenen binnen ons netwerk, nog maar € 170.000 te gaan. Wil jij een deel van je spaargeld in het Boekelse ecodorp steken? Het is ook mogelijk om ons geld te lenen voor een kortere looptijd van een jaar of half jaar. Neem daarvoor contact met ons op via onze website.   Status Ecodorp Boekel De bouwvergunning voor 36 woningen is aangevraagd. De Provincie Noord-Brabant heeft vorige week een lening van € 1,2 miljoen voor 30 jaar tegen 2,2% rente (rente ligt vast voor 30 jaar) toegekend. De Duitse GLS Bank gaat nu onderzoeken of alles juridisch goed in elkaar zit en of de woningen verhuurbaar zijn, al zou Ecodorp Boekel niet meer kunnen voldoen aan de betalingen. In de resultaten van beide onderzoeken hebben we veel vertrouwen en onze contactpersoon van de GLS gelukkig ook. Het helpt voor de GLS Bank ook dat we lid van VrijCoop zijn.   Ook onze maatschappelijke waarde is gestegen. Eind vorig jaar hebben we de slotpresentatie mogen geven bij een EU-symposium over Circulaire Economie. De EU-vertegenwoordigers waren heel tevreden over de innovatieve materialen die we lieten zien. We beseften ons begin dit jaar dat wij werken aan alle 17 SDG’s en sindsdien is de EU-afdeling van de VN geïnteresseerd om de praktijkinformatie die wij gaan leren, te verspreiden via hun kanalen. We willen gaan samenwerken met een ecodorp uit India om twee kennis- en educatiecentra over de SDG’s in de praktijk op te zetten, in India en Boekel....

Read More