Gaia YES: Transitie naar duurzaam holistisch onderwijs

Posted by on Jan 4, 2022 in EDE, Educatie, GEN-NL nieuws, Nieuws, nieuwsarchief, Uncategorized | 0 comments

GAIA YES is een internationaal samenwerkingsproject van vijf organisaties, waaronder GAIA Education, waarin kennis en ervaring uitgewisseld wordt en open source tools en lesmateriaal beschikbaar gesteld wordt voor het voortgezet onderwijs in Europa. Laat je inspireren door meer dan 50 korte prikkelde verhalen die duurzame issues uit de praktijk belichten en ontdek hoe jij en wellicht jouw gehele organisatie deze essentiële educatie voor de toekomst op kunnen pakken. Naast de verhalen bied het project leersuggesties voor jongeren tussen 14 en 19 jaar, gerangschikt binnen 24 duurzame thema’s in ecologische, economische, culturele en sociale dimensies. Een docentengids geeft je handvatten voor het in gang zetten van de transformatie binnen jouw eigen organisatie. Meer info: http://esd.college/ GAIA YES wordt financieel ondersteund door Erasmus+ van de Europese...

Read More

Buitenschool in Ecodorp Bergen

Posted by on Jan 21, 2021 in Educatie, Kinder Rubriek, netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Tijdens het netwerkweekend Wij en de Wereld presenteert Rascha Wisse haar werk op de Buitenschool in Bergen. Rascha Wisse, Ecodorp Bergen over de Buitenschool Rascha Wisse vertelt dat ze al vier jaar buiten les geeft aan kinderen van 9.00 tot 12.00 uur weer of geen weer. Daar zijn goede kleren voor. De lessen gaan het hele jaar door. Zo maken de kinderen kennis met de jaarcyclus van de natuur. Het gaat om voelen en ervaringen opdoen en dingen in kaart brengen. Hierdoor komen de leerlingen erachter dat er meer is tussen hemel en aarde dan het tastbare en het leven niet alleen bestaat uit ui en wortelen. Ze toont een tekening van de kwaliteit van de zon in onderlinge samenwerking met een kristal in de grond. Zo komt de onzichtbare wereld in beeld en de magie daarvan. Dit is prachtig om met kinderen samen te beleven. De volgende tekening die Rascha toont is van het astrologische teken waterman, een symbool van twee schalen die de informatie uit de kosmos opvangen en verbinden. Een doel is ook dat de kinderen een veelheid aan  ervaringen opdoen. De ene boomstam heeft een heel andere vorm dan de andere bijvoorbeeld. Zo blijkt dat elke boomstam zijn eigenheid heeft. Kinderen blijven soms achter in hun eigen concentratie. Rascha wordt blij als ze een kind of wat kwijt is, ergens in verwondering achtergebleven en nog helemaal in hun ervaring en/of onderzoek bezig zijn. Voor meer informatie zie: Learning Community Vovie Voorbeelden van andere soortgelijke onderwijsvormen zijn: IBBO Dolomiet: spirituele basisschool gelinkt aan Woon- en Werkgemeenschap Babylon IBBO staat voor “Ik Ben Bewust Onderwijs”. Je kunt ook informatie vinden op http://www.woonwerkbabylon.nl en http://www.ibbo.eu   GAIA Scholen Gaia in School – World We Want Design Education    GAIA education in Estland, officieel door de EU erkend: https://www.gaiaeducation.org/face-to-face/gaia-youth/estonia/   In deze facebook groep kun je andere verhalen en tips vinden van mensen die hun eigen school starten. Start je eigen school   Awareness through the body Link: https://www.awarenessthroughthebody.nl/...

Read More

15 november 2020: Online workshop ‘Recht van Spreken’

Posted by on Jan 21, 2021 in CLIPS, Educatie, Nieuws, nieuwsarchief, webinar | 0 comments

Door Cynthia van Schendel Op zondagmiddag 15 november organiseerde GEN.NL een online webinar Recht van Spreken. Aanwezig waren mensen van verschillende ecodorp initiatieven: The Green Tribe, Zuiderveld, Strohplatz, EMN, CVEG, de Zwerm, EcoBosch, Noordeland en Klein Oers Ecodorpen kennen een ontwikkelingsgeschiedenis: pioniers nemen initiatief, anderen sluiten zich aan. Er komt een kerngroep die een visie formuleert en plannen maakt. Belangstellenden sluiten zich aan, nieuwe leden komen en gaan. In deze workshop verkenden we de balans tussen het bewaken van wat al gerealiseerd is door initiatiefnemers en oprichters versus openstaan voor ideeën van nieuwe mensen: Gezonde gemeenschappen staan open voor nieuwe leden en weten tegelijkertijd hun dromen en idealen stevig te verankeren. Trainer Birgitta Schomaker, sociaal & organisatiepsycholoog, procesbegeleider & coach. Zij werkt o.a. met activisten en vluchtelingen op het snijvlak van sociale rechtvaardigheid, gemeenschapsvorming en groepsprocessen. Ook is zij een verspreider van Deep Democracy. Dit is ontstaan vanuit de proces-georiënteerde psychologie. De wortels van procesgeoriënteerde psychologie zijn gelegen in Jungiaanse psychologie, Taoïsme en kwantumfysica. Ecologische interesse in de natuurlijke omgeving wordt in Deep Democracy verenigd met psychologische gerichtheid op het individu en sociologisch begrip van de historische context. Juist door de integratie van deze verschillende perspectieven, zijn de concepten en methodiek van Mindell heel geschikt voor het versterken van ecodorpen. Brigitta haalt thema’s aan als: Je welkom voelen, een plek hebben/ erbij horen, je gezien en gehoord voelen. Dat is een universele behoefte. Bisschop TuTu: Ubuntu betekent: Ik ben, omdat wij zijn! Het gaat om het grotere geheel, het WIJ. En tegelijkertijd gaat het om, wat is dan MIJN plek binnen dit geheel? Voor Ecodorpen is Deep Democracy belangrijk. Om vandaag succesvol te zijn en morgen te overleven. Gevoelens mogen er zijn. Het gaat om relaties dus: Volg het proces, niet alleen de oplossing (procesgericht versus doelgericht). Laten we onze verschillen vieren ( Bisschop Tutu). We kunnen het oneens zijn met elkaar en nog steeds van elkaar houden (James Baldwin) Harmonie is prachtig, maar bewustzijn is krachtig! Dat geeft groei. Vermijd discussie (gelijk/ versus ongelijk). Spreek vanuit je ervaring. Heb compassie met jezelf en de ander. Luister met oprechte aandacht naar de ander en durf vanuit je hart te spreken. De wijsheid van de minderheid uitnodigen/ waarderen. Persoonlijk leiderschap: Arnold Mindell moedigt alle dorpsbewoners aan leiderschap te nemen. Zelf en als groep. Je zet soms een stap naar voren en soms doe je even een stap terug. Brigitta geeft ook de tip om als je zelf veel aan het woord bent, een snelle denker en een snelle reageerder bent, om dan eens af te wachten, stil te zijn. Ben je afwachtend en durf je niet zo goed het woord te nemen, probeer het eens wel te doen. Tijdens de...

Read More

16-18 april CLIPS training Gemeenschapsvorming

Posted by on Jan 21, 2021 in CLIPS, Educatie, GEN-NL nieuws, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Vanuit het Europese CLIPS-project voor gemeenschapsvorming organiseert GEN-NL een weekendtraining van 16 tot en met 18 april 2021. Doel van de training Het ondersteunen van ecodorpen in de gemeenschapsvorming en sociale dimensie, en Het mogelijk uitbreiden van de Nederlandse trainerspool. Tijdens het weekend zal gekeken worden of hier geschikte kandidaten voor zijn. Programma-opzet Tijdens het weekeinde maak je op een interactieve manier kennis met het Europese CLIPS-programma en -model. We presenteren de nieuwe Europese materialen (educatief CLIPS-spel en ander trainingsmateriaal). Aan de hand van door deelnemers zelf ingebrachte cases wordt de werking van CLIPS stap voor stap uitgelegd. Van deelnemers wordt tijdens het weekeinde een actieve rol verwacht in het op onderdelen zelf (leren) presenteren en toepassen van methodieken en technieken. Op basis van de training vindt met elke deelnemer een eindevaluatie plaats en wordt jouw mogelijke rol in de toepassing en verspreiding van het CLIPS-model besproken. Hoofdtrainers tijdens dit weekeinde zijn Paul Hendriksen (Aardehuizen Olst) en Monique Wijn (Ecodorp Land van Aine – voormalig ecodorp Noordeland)). Lokatie en kosten De training wordt gegeven op een locatie waar tevens gelegenheid voor overnachting is. De kosten worden deels betaald door de EU, waardoor we de eigen bijdrage van deelnemers kunnen beperken tot rond de 100 euro inclusief maaltijden en accommodatie. Aanmelding en selectie Er is maximaal plek voor 15 deelnemers. Bij de selectie wordt gekeken naar o.a. ecodorp ervaring, trainings-/coachings ervaring en kennis van een aantal belangrijke methoden en -technieken. Op basis van door jou aangeleverde gegevens wordt uit de aanmeldingen een selectie gemaakt. Als je kunt meedoen, ontvang je bericht en de aanmeldingsvoorwaarden. Klik op deze link voor het aanmeldformulier!  ...

Read More

Global Goals Community heeft een vliegende start!

Posted by on Jan 20, 2021 in Educatie, wiki | 0 comments

De Global Goals Community is een samenwerkingspartner van GEN Nederland. Het platform is gestart in december 2020. De ambities waren hoog! In een maand tijd is het aantal bezoekers met 800% gestegen, er is 200 x een oplossing bekeken en het aantal praktische oplossingen om de Global Goals van de VN te halen is met 26 gestegen na de lancering. Het is de bedoeling dat er duizenden oplossingen uit ecodorpen van heel Europa komen, die startende ecodorpen, maar ook gewone burgers kunnen helpen om van hun eigen omgeving een betere wereld te maken. Kijk hier naar de nieuwste oplossingen (onderaan de homepage): https://globalgoalscommunity.eu/...

Read More

Cursus Hoe ontwerp je de buitenruimte van een ecodorp met Permacultuur

Posted by on Jan 20, 2021 in Agenda, Educatie, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief, Permacultuur of voedselbossen | 0 comments

Ecodorp Boekel gaat een ontwerpcursus organiseren om de buitenruimte in te delen met Permacultuurprincipes. Permacultuurexpert Harald Wedig geeft al jaren in Sieben Linden cursussen aan ecodorpinitiatieven om hun ecodorp in te richten, dus hij heeft meer dan genoeg ervaring. Het is nog niet zeker wanneer de cursus plaatsvind, vanwege Corona, maar we verwachten in  maart. De cursus duurt twee weekenden en de kosten zijn € 100 inclusief de lunch. Heb je interesse, dan kun je je opgeven door een mail te sturen naar...

Read More