Fredjan Twigt

fredjan

Ik woon in ecodorp Bergen, zie www.ecodorpbergen.nl

Onze gemeenschap kocht in 2013 op een mooie locatie in de gemeente Bergen nh 15 hectare voormalig militair land na een voorbereidingsperiode van 2 ,5 jaar,

Mijn ervaring is dat fysiek een dorp bouwen goed te doen is maar een gemeenschap bouwen dat is best lastig en ook heel leerzaam. Ik heb daarbij besluitvorming middels sociocratie als zeer ondersteunend ervaren en heb daar een opleiding in gevolgd en inmiddels in diverse landen workshops over gegeven.

Oorspronkelijk ben ik opgeleid als architect en afgestudeerd op de “zonnewet woning” een Nederlandse vertaling van een earthship. Na mijn afstuderen 7 jaar in Afrika gewerkt wat mijn beeld op de wereld en op de Nederlandse samenleving behoorlijk heeft veranderd. Niets is zo vanzelfsprekend meer zoals het leek. Dat heeft zeker bijgedragen aan het initiëren van ecodorp Bergen. Verder ben ik een enthousiast zeiler, ter zee in de lucht en ook op het land, een soort permaculturele voortbeweging, Ik denk dat ecodorpen een belangrijk voorbeeld en inspiratie bron zijn en ik ben blij met de vele mooie voorbeelden die er wereld wijd zijn en er steeds meer bijkomen. Ik wil graag bijdragen om in Nederland meer ecodorpen mogelijk te maken.

 

 

Henry MentinkHenry-2 (original)

Henry heeft meerdere organisaties opgezet met steeds het idee om het ideaal te verbinden met een zodanig zakelijke invulling dat die ook passend is voor dat ideaal. Kun je bijvoorbeeld een bedrijf opzetten zonder bank en aandeelhouders. Zo  bouwde hij  in 93/94 de eerste professionele wereldwinkel en  startte in 1993 het eerste not-for-profit deelauto bedrijf nu bekend onder de naam MyWheels. Die kennis en ervaring wil hij nu vanuit het Veerhuis in Varik toepassen in een heel dorp; zie de animatiefilm op www.veerhuis.nl. Ook heeft hij de kans gekregen de ideeën voor een nieuwe economie de wereld over te brengen door zijn recente benoeming als Global Development Director voor de Club van Boedapest. Graag wil hij daarin de ecodorpen ervaringen vanuit Nederland meenemen.

 

 

Monique Wijn

moniqueMonique is lid van het bestuur geworden vanwege haar passie voor ecodorpen in Nederland mogelijk te maken. Ze kwam al in 1995 voor het eerst in aanraking met GEN, de Global Ecovillage Network, dat in die tijd werd opgericht en heeft sindsdien de beweging gevolgd. Zij was jarenlang coördinator van de groene consumentenorganisatie AKB en heeft in die hoedanigheid landelijke en internationale campagnes en belangenbehartiging gevoerd voor duurzaam leven. Na haar zelfvoorzienend leven project in Duitsland woont zij sinds 2012 weer in Nederland, na verschillende reizen naar en trainingen in verschillende ecodorpen in Europa.

 

Zij ziet in Nederland als grootste uitdaging naast praktische uitdagingen als grond/bouwkosten en strenge regelgeving, de voor ieder van ons sociale uitdaging om op basis van gelijkwaardigheid te creëren. Hierbij kun je denken aan gedeeld leiderschap en besluitvorming op basis van gelijkwaardigheid. Monique wil zich sterk maken voor het herstel van de common’s (‘hoe kun je de lucht bezitten’) en voor het ondersteunen van het zich ontwikkelende nieuwe gedachtegoed.

 

 

 

Koen de Kruif

Foto Koen2014-2Ruim 30 jaar ben ik al bezig met energie-efficiëntie, energiebesparing en verduurzaming. Ik ben Koen de Kruif en heb energie- en milieukunde gestudeerd in Groningen. Daarna werkte ik als onderzoeker en docent milieumanagement op de Vrije Universiteit Amsterdam. Met vier instituten hebben we een opleiding Europees milieumanagement opgericht, met name voor studenten uit Oost-Europa. Daar kon ik mijn liefde voor Oost-Europa, het delen van kennis in netwerken en werken aan duurzamer leven met elkaar verbinden. Ruim vijftien jaar geleden begon ik bij de milieudienst Rijnmond, die werkt voor alle gemeentes rondom de haven van Rotterdam en voor de provincie Zuid-Holland. Mijn taak is om Europese netwerken te versterken op het gebied van uitvoering van milieuregelgeving en duurzaamheid. Ik ontmoet veel mensen uit alle landen van Europa en probeer met hen het milieubeleid in Europa en daarmee ook in Nederland te verbeteren.

 

In 2008 ontmoette ik Ad Vlems. Hij wist veel mensen enthousiast te maken voor het bouwen van een ecodorp, en met zijn allen hebben we de vereniging Ecodorp Brabant opgericht. De vereniging heeft onder meer het ecohuis Boxtel gebouwd onder helende architectuur, en steunt de verschillende initiatieven tot ecologisch bouwen in Brabant. Een van die initiatieven is het Ecodorp Boekel. Zelf ben ik nog niet betrokken bij het bouwen van een dorp. In de stichting ecodorpen in Nederland wil ik bijdragen aan het delen van de kennis die al in Nederland en daarbuiten aanwezig is.

 

 

Paul Hendriksen paul

 

Geboren in Zwolle in de Summer of Love van 1967, ben ik – ondanks 6 verhuizingen naar andere gemeenten – tot nu toe steeds aan de rivier blijven plakken die Overijssel zijn naam geeft.

 

Mijn twee dochters van 9 en 12 jaar vormen voor mij een belangrijke inspiratiebron voor mijn werk. Want ik gun ze natuurlijk de mooiste groene toekomst die maar denkbaar is…

Mede daarom heb ik in de afgelopen jaren van Transitie mijn leven gemaakt. Zo ben ik mede-oprichter en bestuursvoorzitter van Transition Towns Nederland en initiator van Transition Town Deventer & omstreken. En van het Aardehuizen-ecodorp in Olst natuurlijk.

Ik begon mijn werkzame leven als journalist in een heel andere tak van sport, en werkte vervolgens dertien jaar bij een regionaal centrum voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling, COS Overijssel, waarvan de laatste vijf jaar als directeur.

 

In 2005 bouwde ik in Zweden mee aan een  earthship en gaf ik begin 2006 met een paar publieksbijeenkomsten de aftrap voor wat later het Aardehuisproject in Olst zou worden. van Vereniging Aardehuis Oost Nederland. In juni 2012 startten we daar als 40 toekomstige bewoners met de bouw van 23 op earthships geïnspireerde volledig zelfvoorzienende woningen plus een gemeenschapshuis, igebed in permacultuur-tuinen.

 

Sinds 2009 ben ik verder als ZZP-er actief als consulent rond lokale duurzaamheidsvraagstukken onder de bedrijfsnaam Inclusief-services. In die hoedanigheid was ik onder meer als gastdocent Duurzame Bouwconcepten gedurende drie jaar verbonden aan de opleiding bouwkunde van Hogeschool Windesheim Flevoland.

Vanuit mijn betrokkenheid bij Transition Towns Nederland ben ik een van de trainers voor startende TT-initiatieven en landelijk woordvoerder. Ook richtte ik een Overijssels servicepunt op voor TT-groepen.

 

In 2010 werd ik door VNO-NCW in de Regio Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen) in een regionale Duurzame top 100 opgenomen. In 2011 en 2012 zette dagblad Trouw me in zijn eigen Duurzame 100 , een landelijk overzicht van de ‘100 meest invloedrijke Nederlanders op gebied van duurzaamheid’.

 

Waarom ik in het bestuur van de stichting ben gestapt? Tsja… Duurzaam denken en duurzaam doen zit me nu eenmaal in het bloed, dus me inzetten voor het EcodorpenNetwerk in Nederland is een bijzonder logische stap! Mijn voornaamste insteek zal zijn de educatiepoot. Vandaar ook dat ik deel uitmaak van de Educatiekring en onder meer meehelp de EDE in Nederland vorm te geven.