Financiering van wooncoöperaties

Posted by on Nov 10, 2020 in Crowdfunding, Financieel, Juridisch, Nieuws | 0 comments

September 2020 verscheen het rapport Financiering van wooncooperaties van het Ministerie van Binnenlandse zaden en koninksrijksrelaties. In dit rapport worden de moeilijkheden uiteengezet die coöperaties – lees burgerinitiatieven – ondervinden bij het realiseren van hun plannen. Met name de moeilijkheid tot financiering door banken is groot. Oplossingsrichtingen die gepresenteerd worden zijn een model van de gemeente Amsterdam, die een actief financierings- en ondersteuningsbeleid heeft voor coöperaties. De landelijke subsidieregeling Wonen en Zorg geeft ruimte voor startende initiatieven. Federatie Collectieve Woonvormen Recent is een financieringsplan gepubliceerd dat betrekking heeft op collectieve woonvormen, waartoe ook wooncoöperaties worden gerekend. Het plan beoogt twee doelen te realiseren: • De benodigde aanvulling te bieden bij de financiering van collectieve woonvormen • Het opzetten en uitbouwen van een overkoepelende structuur, een Federatie Collectieve Woonvormen De in het plan voorgestelde overkoepelende structuur is geïnspireerd op voorbeelden in Duitsland en Zwitserland. De insteek van het plan is breder dan alleen wooncoöperaties die in dit rapport centraal staan. De beschrijving en beoordeling van het plan zal niettemin vanuit het perspectief van de wooncoöperaties plaats vinden. Voor het rapport is hier de link:...

Read More

CLIPS trainingen online

Posted by on Nov 5, 2020 in CLIPS, Educatie, Nieuws | 0 comments

Alle CLIPS-trainingen, zoals bij Ecodorp Zuiderland en Babylon in Nijmegen vinden nu vanwege Corona online plaats! Een vreemde ervaring om gemeenschapsvorming via een scherm te doen! Toch zeggen deelnemers ‘beter dan geen contact’ en ontwikkelen we steeds meer interactieve dynamische technieken. Komend weekend is bv. een gratis Europese CLIPS-training online. ___________________________ CLIPS-multiplier event voor ecodorpen Een 2,5 daagse CLIPS-training voor ecodorpen in Nederland is in de maak, deze wordt in januari of februari gegeven, hopelijk live. Hier zullen alle nieuwe Europese materialen worden gepresenteerd. Meld je hier alvast aan. Heb je hulp nodig als startende groep of loop je tegen interne uitdagingen aan, dan kun je hier ook een kennnismakingsgesprek voor een training op maat...

Read More

GEN-NL op weg naar 2027

Posted by on Nov 4, 2020 in Netwerk, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Terugblik en vooruitblik Vanaf de start in 2013 heeft GEN-NL talloze bijeenkomsten georganiseerd: netwerkweekenden, festivals, landelijk symposium, gemeenschapstrainingen, jongerenuitwisselingen, online webinars. Van 7 leden zijn we gegroeid naar 45 initiatieven in heel  Nederland. Nu is het zeven jaar verder, tijd voor een vooruitblik.         Hoe gaan we verder, hoe kunnen we elkaar als ecodorpen helpen?  In september stuurden we een vragenlijst over het gewenste toekomstig beleid. 28 mensen uit 22 ecodorpen hebben deze ingevuld. Op 26 oktober hielden we een online bijeenkomst over deze resultaten en een gesprek voor input en wensen. Er ontstonden talloze ideeën en plannen en commitment om hieraan bij te dragen. Resultaten van de vragenlijst en webinar Hier vind je de eerste resultaten van de vragenlijst en verslag van de bijeenkomst. Er volgt nog een bijeenkomst met verwante organisaties en met de vrijwilligers. Op het netwerkweekend in januari willen we de nieuwe toekomstplannen presenteren. Vragenlijst Wil je de vragenlijst alsnog invullen, klik...

Read More

Wettelijke beperkingen van ecodorpen

Posted by on Nov 4, 2020 in bouwen, Internationaal, Juridisch, Netwerk, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Wettelijke belemmeringen en successen van ecodorpen  GEN NL heeft als doel het oprichten en versterken van Ecocodorpen in Nederland. Vele goede initiatieven stuiten echter op administratieve en bureaucratische  obstakels bij pogingen een meer duurzame leefstijl te verwezenlijken. GEN-NL wil graag nieuwe en beginnende initiatieven ondersteunen met goede adviezen gebaseerd op degelijke ervaringen van verder in hun ontwikkeling zijnde initiatieven bij het oplossen van administratieve hobbels om te voorkomen dat initiatieven stranden. Bovendien willen we een overzicht bieden van alle bittere ervaringen van ecodorpers die geen kans zagen dilemma’s te overwinnen en een passende oplossing te vinden. Door middel van deze voorbeelden willen we de wezenlijke blokkades op een rij zetten die de ontwikkeling tot een waarlijk duurzaam Europa belemmeren. GEN Nl, GEN Europa en ECOLISE hebben de diepe wens invloed uit te oefenen op de regelgeving en wetten die die duurzame ontwikkeling tegen houden en welke ontwikkeling ondersteund wordt door de Europese bevolking. Bovendien willen die organisaties hun invloed aanwenden om de huidige belemmerende regelgeving en wetten te wijzigen zodat de ontwikkeling waar zij voor staan mogelijk wordt. Vanuit Ecolise is in Europa een groot onderzoek gestart naar de ervaringen van ecodorpen. In Nederland hebben 8 ecodorpen de vragenlijst ingevuld. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen, heb je dat nog niet gedaan, vul dan graag de vragenlijst alsnog...

Read More