Global Ecovillage Network - Community for a Regenerative World

Ecodorpen maken deel uit van een wereld in verandering. Ecodorpbewoners staan doorgaans bewust in het leven en bruisen van de ideeën. We zien om ons heen dat het niet alleen bij dromen blijft. We zijn pioniers, mensen met lef. Maar bovenal ook mensen die in verbinding staan. In positieve verbinding met elkaar en moeder aarde. Daarom de titel ‘Communities of Hope’.

Tijdens het laatste online netwerk weekeinde werden vele goede ecodorp-concepten gedeeld op het gebied van watervoorziening, bouw en energievoorziening. De uitwisseling van kennis tussen de ecodorpen en professionals was inspirerend en hartverwarmend.

Samenwerken met de omgeving

Het komende netwerkweekend willen we echter nog een stap verder gaan. We willen al die ervaring en de vele goede ideeën alsmede de positieve energie naar buiten brengen. We willen de titel ‘Communities of Hope’ waar maken. Welke concrete activiteiten worden er ondernomen in verschillende ecodorpen om naar buiten te treden? Hoe zetten we onze visie om in daden? Hoe leggen we contact met andere groeperingen in de maatschappij? Er zijn een aantal voorbeelden bekend. Asielzoekers werken bijvoorbeeld mee aan de bouw. Er worden inspirerende festivals georganiseerd. Zo zijn er vast meer voorbeelden. En ja, daar zijn we naar op zoek. Naar jullie manieren van verbinding met de wereld buiten het ecodorp.

Laten we de handen ineen te slaan en een voorbeeld zijn voor de mensen om ons heen. We leven in een veranderende wereld. Hoe kunnen wij mensen inspireren om met ons mee te bewegen? Hoe maken we concrete plannen om mensen te inspireren? En hoe zetten we die plannen om in daden?

Naast dit thema, zal er genoeg gelegenheid zijn om ook gewoon weer eens lekker met elkaar bij te praten. Hoe gaat het met jullie? Dankzij de Corona maatregelen hebben we elkaar al een tijd niet meer gezien. Velen van jullie hebben aangegeven behoefte te hebben aan contact. Wij kijken er zelf enorm naar uit om jullie en ook nieuwe ecodorpers weer te zien.

Binnenkort ontvangen jullie van ons daarom een uitnodiging voor het komende winter-netwerkweekend. Een weekend waarin we elkaar hopelijk weer in levende lijve kunnen ontmoeten. Zo niet, dan maken we opnieuw gebruik van de online mogelijkheden.

Hoe dan ook ,hou het weekend van 8-10 januari vrij! Heel graag tot dan!