Tijdens het ecodorpenweekend hebben wij, Anton, Yvonne en Sity, samen met mensen die aan kwamen schuiven, het stukje spiritualiteit uitgewerkt.

We hebben de titel Spiritualiteit aangevuld met: cultuur, zingeving en bewust-zijn. De benaming bewust-zijn vinden we eigenlijk toegankelijker dan spiritualiteit.

Om in een groep/ecodorp te kunnen wonen is het volgens ons belangrijk dat je zelfkennis hebt en kunt reflecteren op je zelf.

Open communicatie is van wezenlijk belang waarbij je kijkt naar je innerlijke integriteit. Wat zijn je motieven om iets voor elkaar te krijgen? Is het van belang voor de groep of voor je persoonlijke belang? Eerlijk zijn hierin naar jezelf (zonder oordeel) helpt je om verder te komen in het gezamenlijke proces.

Ben je in staat om je persoonlijke belang, je persoonlijke standpunt (iets) los te laten ten dienste van het gemeenschappelijke belang?

Onder bewust-zijn verstaan we ook contact maken met de dieren, planten, elementalen en energiën van de plek. 

Bewust-zijn, is ook bewust (be)leven. Dans, zang, creativiteit, muziek en theater spelen een rol om bewust te zijn van je lichaam en je gevoel. Ook  beeldende kunst en ambacht zijn manieren om dit tot uiting te brengen bijvoorbeeld in het bouwen van huizen met aandacht en respect voor de plek en het materiaal.

Dit alles komt, volgens ons, voort uit het bewust-zijn van het feit dat we in principe één zijn, we zijn allen gemaakt van dezelfde levens-stof. Eenheidsbewustzijn.

In een groep die samen wil wonen en werken is het van belang dat er zorgvuldig met elkaar omgegaan wordt, oprechte aandacht voor elkaar en afstemming op individu,  groep en omgeving.

We ontdekten in dit gesprek dat het stukje bewust-zijn eigenlijk op alle andere pijlers van een ecodorp van toepassing is!

Dat we er samen iets moois van mogen maken.