Nieuwe economie: Klein is het nieuwe groot.

De herinrichting van de economie is nodig omdat de huidige economie van dienst is geweest voor het grootschalige opgezette industriële tijdperk. Daarbij heeft geld (onbedoeld)  ook een industrieel karakter gekregen in het huidige bank en beurs systeem. De maatschappij is echter op weg naar het meer op lokale schaal werken. De mens is op zoek naar meer verbinding met elkaar en de natuur. Daar hoort een economie bij waar niet meer in grond, arbeid en kapitaal gehandeld wordt. Lokaal georiënteerd geld ziet er ook anders uit en kan gaan over ruilen of over waarden die niet in geld uit te drukken zijn. In plaats van “Kosten gaan voor de baten uit” zullen we eerder spreken over “Relaties gaan voor de baten uit”. Waar we nu spreken over de economie van vraag en aanbod zullen we toegaan bewegen naar zaken doen in liefde en vertrouwen. Klinkt misschien als een mooie droom. We kunnen vandaag echter gewoon beginnen. 

 

Economie

Vrijkopen grond, financiering, bestemming, grondorganisatievorm

Fondsenplan: crowdfunding – community based

Economie gebaseerd op relaties

Subsidies

LETS- lokaal geld 

Schenkgeld (gift-economie)

Bomen toe-eigenen (bv. baby geboorteboom) 

Congoma (reclaim the seeds)

Terre de Liens,

Kleinschalige ambachten