Vanuit het Europese CLIPS-project voor gemeenschapsvorming organiseert GEN-NL een weekendtraining van 16 tot en met 18 april 2021.

Doel van de training

  • Het ondersteunen van ecodorpen in de gemeenschapsvorming en sociale dimensie, en
  • Het mogelijk uitbreiden van de Nederlandse trainerspool. Tijdens het weekend zal gekeken worden of hier geschikte kandidaten voor zijn.

Programma-opzet

Tijdens het weekeinde maak je op een interactieve manier kennis met het Europese CLIPS-programma en -model. We presenteren de nieuwe Europese materialen (educatief CLIPS-spel en ander trainingsmateriaal).

Aan de hand van door deelnemers zelf ingebrachte cases wordt de werking van CLIPS stap voor stap uitgelegd.

Van deelnemers wordt tijdens het weekeinde een actieve rol verwacht in het op onderdelen zelf (leren) presenteren en toepassen van methodieken en technieken.

Op basis van de training vindt met elke deelnemer een eindevaluatie plaats en wordt jouw mogelijke rol in de toepassing en verspreiding van het CLIPS-model besproken.

Hoofdtrainers tijdens dit weekeinde zijn Paul Hendriksen (Aardehuizen Olst) en Monique Wijn (Ecodorp Land van Aine – voormalig ecodorp Noordeland)).

Lokatie en kosten

De training wordt gegeven op een locatie waar tevens gelegenheid voor overnachting is.

De kosten worden deels betaald door de EU, waardoor we de eigen bijdrage van deelnemers kunnen beperken tot rond de 100 euro inclusief maaltijden en accommodatie.

Aanmelding en selectie

Er is maximaal plek voor 15 deelnemers. Bij de selectie wordt gekeken naar o.a. ecodorp ervaring, trainings-/coachings ervaring en kennis van een aantal belangrijke methoden en -technieken.

Op basis van door jou aangeleverde gegevens wordt uit de aanmeldingen een selectie gemaakt. Als je kunt meedoen, ontvang je bericht en de aanmeldingsvoorwaarden.

Klik op deze link voor het aanmeldformulier!