Door Cynthia van Schendel

Op zondagmiddag 15 november organiseerde GEN.NL een online webinar Recht van Spreken.

Aanwezig waren mensen van verschillende ecodorp initiatieven: The Green Tribe, Zuiderveld, Strohplatz, EMN, CVEG, de Zwerm, EcoBosch, Noordeland en Klein Oers

Ecodorpen kennen een ontwikkelingsgeschiedenis: pioniers nemen initiatief, anderen sluiten zich aan. Er komt een kerngroep die een visie formuleert en plannen maakt. Belangstellenden sluiten zich aan, nieuwe leden komen en gaan. In deze workshop verkenden we de balans tussen het bewaken van wat al gerealiseerd is door initiatiefnemers en oprichters versus openstaan voor ideeën van nieuwe mensen: Gezonde gemeenschappen staan open voor nieuwe leden en weten tegelijkertijd hun dromen en idealen stevig te verankeren.

Trainer

Birgitta Schomaker, sociaal & organisatiepsycholoog, procesbegeleider & coach. Zij werkt o.a. met activisten en vluchtelingen op het snijvlak van sociale rechtvaardigheid, gemeenschapsvorming en groepsprocessen. Ook is zij een verspreider van Deep Democracy. Dit is ontstaan vanuit de proces-georiënteerde psychologie. De wortels van procesgeoriënteerde psychologie zijn gelegen in Jungiaanse psychologie, Taoïsme en kwantumfysica.

Ecologische interesse in de natuurlijke omgeving wordt in Deep Democracy verenigd met psychologische gerichtheid op het individu en sociologisch begrip van de historische context. Juist door de integratie van deze verschillende perspectieven, zijn de concepten en methodiek van Mindell heel geschikt voor het versterken van ecodorpen.

Brigitta haalt thema’s aan als: Je welkom voelen, een plek hebben/ erbij horen, je gezien en gehoord voelen. Dat is een universele behoefte.

Bisschop TuTu: Ubuntu betekent: Ik ben, omdat wij zijn!

Het gaat om het grotere geheel, het WIJ. En tegelijkertijd gaat het om, wat is dan MIJN plek binnen dit geheel?

Voor Ecodorpen is Deep Democracy belangrijk.

Om vandaag succesvol te zijn en morgen te overleven.

Gevoelens mogen er zijn. Het gaat om relaties dus:

Volg het proces, niet alleen de oplossing (procesgericht versus doelgericht).

Laten we onze verschillen vieren ( Bisschop Tutu).

We kunnen het oneens zijn met elkaar en nog steeds van elkaar houden (James Baldwin)

Harmonie is prachtig, maar bewustzijn is krachtig! Dat geeft groei.

Vermijd discussie (gelijk/ versus ongelijk). Spreek vanuit je ervaring.

Heb compassie met jezelf en de ander.

Luister met oprechte aandacht naar de ander en durf vanuit je hart te spreken.

De wijsheid van de minderheid uitnodigen/ waarderen.

Persoonlijk leiderschap:

Arnold Mindell moedigt alle dorpsbewoners aan leiderschap te nemen. Zelf en als groep. Je zet soms een stap naar voren en soms doe je even een stap terug. Brigitta geeft ook de tip om als je zelf veel aan het woord bent, een snelle denker en een snelle reageerder bent, om dan eens af te wachten, stil te zijn. Ben je afwachtend en durf je niet zo goed het woord te nemen, probeer het eens wel te doen. Tijdens de gesprekken in de breakout rooms werd hiermee geoefend.

Vanuit de toehoorders komt de tip om tijdens een bijeenkomst alle deelnemers 5 stokjes te geven. Dat betekent dat je maximaal 5 keer iets mag zeggen. Het zou mooi zijn als aan het einde van de bijeenkomst er niemand meer is met 4 of 5 stokjes in de hand.

Sociocratie en Deep Democracy

Sociocratie werkt goed in ecodorpen. Tijdens de meningsvormende ronde is het echt belangrijk dat je je eigen ervaring deelt, zonder al rekening te houden met de anderen in de groep.  Neem je verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat je gehoord wordt. Als iedereen dat doet kan in het volgende rondje waarin het groepsbelang een grotere rol speelt, rekening worden gehouden met de ervaringen en gevoelens van elkaar.

Het doel van Deep Democracy is niet dat we elkaar willen beïnvloeden of veranderen. Het gaat erom hoe met elkaar relateren ,ondanks/ met de verschillen.

Ranking

Soms gaat het erom WIE het zegt. Is deze persoon een autoriteit op een bepaald gebied? De initiatiefnemer? Ervaringsdeskundig? Al heel veel gedaan? Soms is het terecht. Je mag je plek innemen. We zijn niet allen gelijk. Ranking mag er zijn.

Wie neemt erg veel ruimte in, zonder dat dat terecht is, en waarom zegt niemand daar wat van? We zijn allen gelijkwaardig. Alle meningen zijn belangrijk.

Mensen die zich genegeerd voelen: neem verantwoordelijkheid voor je eigen pijn. Praat erover en bespreek wat jijzelf en ook wat anderen kunnen doen om de situatie te verbeteren. Persoonlijke processen en groepsprocessen kunnen elkaar zowel positief als negatief beïnvloeden.

Als er ruis is, kan iets kleins uitgroeien tot iets groots. Hoe eerder je het aankaart, hoe beter. De CLIPS training is een mooie tool om preventief te werken.

Tijdens de training wist Brigitta goed de aandacht te verdelen tussen de Oud gedienden (die een O voor hun naam hadden staan) en de nieuwkomers (die een N voor hun naam hadden staan). Het was fijn om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Meer weten

“Othering & Belonging”

Video interview met Arnold Mindell over World Work

Website Amy & Arnold Mindell, animaties over World Work

Webinars online processwork community

Opleidingen voor facilitators in Londen.

Contact

GEN-NL CLIPS website: http://ecodorpennetwerk.nl/clips/

 

GEN NL: ecodorpennetwerk@gmail.com

Birgitta Schomaker MSc heartandmatter@gmail.com

Birgitta op Linkedin