Wat is een ecodorp ?

Een ecodorp is een burgerinitiatief van een gemeenschap die bewust ontworpen is door gezamenlijke participatieve processen in alle vier de dimensies van duurzaamheid (sociaal, ecologisch, economisch en cultuur), met als doel de sociale en natuurlijke omgeving te regenereren. Deze definitie komt van het Global Ecovillage Network, waar GEN-NL deel van uitmaakt.

Een ecodorp bestaat minimaal uit 8 volwassenen, maar er zijn ecodorpen van enkele honderden bewoners. Elk ecodorp heeft een proces voor het toelaten van nieuwe bewoners. Besluiten worden gezamenlijk genomen, waarbij ieder erkend en gehoord wordt.

Omdat elk ecodorp ontworpen wordt door de mensen die er leven, volgens hun eigen visie, omgeving, cultuur en interesse, zijn er geen twee ecodorpen gelijk.

 

Online training ‘Recht van Spreken’

zondagmiddag 15 november  16.00-18.00u (inlog 15.30u)

Recht van Spreken

Ecodorpen kennen een ontwikkelingsgeschiedenis: pioniers nemen initiatief, anderen sluiten zich aan. Er komt een kerngroep die een visie formuleert en plannen maakt. Belangstellenden sluiten zich aan, nieuwe leden komen en gaan. In deze workshop verkennen we de balans tussen het bewaken van wat al gerealiseerd is door initiatiefnemers en oprichters versus openstaan voor ideeën van nieuwe mensen:
In hoeverre kunnen oudgedienden openstaan voor inbreng van nieuwe leden en belangstellenden? Hoe vind je als nieuwkomer je plek in een bestaande groep?
Gezonde gemeenschappen staan open voor nieuwe leden en weten tegelijkertijd hun dromen en idealen stevig te verankeren. Als GEN-NL organiseren we dit webinar om samen te leren over dit dynamische proces.

Aanmelding
Zorg dat meerdere mensen vanuit jouw groep of gemeenschap zich aanmelden want we willen graag leren van de ervaringen van zowel oudgedienden als nieuwkomers (ook belangstellenden die nog geen lid zijn van een stichting of vereniging zijn welkom).

Aanmelden kan via deze link. Meld je svp tijdig aan.

Trainer:
Birgitta Schomaker, sociaal & organisatiepsycholoog, procesbegeleider & coach. Zij werkt o.a. met activisten en vluchtelingen op het snijvlak van sociale rechtvaardigheid, gemeenschapsvorming en groepsprocessen.
Monique Wijn zal de bijeenkomst begeleiden.
Marian Aarts verzorgt de technische ondersteuning.

Birgitta Schomaker

Deep Democracy – achtergrond
Deep Democracy is ontstaan vanuit de proces-georiënteerde psychologie. De wortels van procesgeoriënteerde psychologie zijn gelegen in Jungiaanse psychologie, Taoïsme en kwantumfysica.
“Success is not only peace or justice, but success is learning how to relate.”
(Arnold Mindell, de grondlegger van Deep Democracy)
Ecologische interesse in de natuurlijke omgeving wordt in Deep Democracy verenigd met psychologische gerichtheid op het individu en sociologisch begrip van de historische context. Juist door de integratie van deze verschillende perspectieven, zijn de concepten en methodiek van Mindell heel geschikt voor het versterken van ecodorpen.

Praktische informatie
We maken gebruik van het programma Zoom. Hiermee kun je meekijken en -luisteren, maar ook vragen stellen, via de chat-functie en live. Er worden interactieve methoden gebruikt, zodat de eigen inbreng van de deelnemers zo groot mogelijk is.
We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk van ecodorpen. Geef daarom als je wilt bij je aanmelding in een paar korte zinnen aan, welke vragen er op dit thema bij jullie leven. Dan nemen we deze mee in de training.
Aanmelden kan via deze link. Meld je svp tijdig aan.

Aanmelden kan via deze link. Meld je svp tijdig aan.

We vragen voor deze unieke training een bedrag van €15,00.
Leden betalen slechts €10,-.

Lidmaatschap van GEN-NL kost €10,- per jaar.

Lidmaatschap als gemeenschap € 100,- of €10,- per bewoner.

Deze workshop is voor iedereen die…
– betrokken is bij (een initiatief voor het creëren van) een ecodorp
– interesse heeft meer te leren over in- en uitsluiting, diversiteit en inclusiviteit.

– dit wil toepassen in eigen leven, gemeenschap en omgeving.

 

 

Online webinar Kansen voor Waterstof

woensdagavond 18 november  19.30-21.30u

Kansen voor Waterstof

Wat is het, hoe kom je eraan en wat kun je ermee als ecodorp of eco-project? Waterstof kan een belangrijke functie vervullen in de energietransitie, niet alleen in het verkeer, maar ook in de gebouwde omgeving. We beginnen bij de basis en gaan vervolgens na, wat de laatste ontwikkelingen zijn en de mogelijkheden voor bestaande of nieuwe woongemeenschappen om hiermee aan de slag te gaan.
De deskundige deze avond is dr. Mascha Smit. Zij is lector Duurzame Energie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Haar lectoraat wil oplossingen leveren waarmee duurzame energie als vanzelfsprekend toegepast kan worden, met eenvoudige, betrouwbare en betaalbare technologie. Ze doet onder andere onderzoek naar een waterstofopslagsysteem dat onderdeel moet worden van een zelfvoorzienende woning.

Maarten Barckhof, van Stichting Circulair Bouwen en Woonwerkgemeenschap
Babylon (in oprichting) zal het gesprek leiden.

Programma
19.30 uur. Alle deelnemers zijn ingelogd. Check-in en uitleg over Zoom (techniek en gedragsregels) onder leiding van Monique Wijn (GEN-NL) en Marian Aarts (CVEG).
20.00 uur. Presentatie door Mascha Smit onder leiding van Maarten Barckhof.
Tussendoor mogelijkheid om via de chat vragen te stellen en vervolgens live interactie.
21.00 – 21.30 uur. Afronding, evaluatie en voor wie wil, online napraten en ervaringen uitwisselen.

Praktische informatie
We maken gebruik van het programma Zoom. Hiermee kun je meekijken en -luisteren, maar ook vragen stellen, via de chat-functie en live. De presentatie wordt opgenomen. Mocht je als deelnemer niet in beeld willen, dan kun je de camera van je computer uitzetten. De opname en de getoonde materialen worden na afloop gedeeld via de website van GEN NL.
Meld je svp tijdig aan. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk van ecodorpen. Geef daarom als je wilt bij je aanmelding in een paar korte zinnen aan, welke vragen er op dit thema bij jullie leven. Dan nemen we deze mee in de presentatie. Je kunt daarnaast ook tijdens de presentatie (via de chat) en erna (live) vragen stellen.

Aanmelden via deze link.

We vragen voor deelname een bedrag van €7,50 voor de onkosten.
Leden betalen slechts €5,-.

Lidmaatschap van GEN-NL kost €10,- per jaar.

Lidmaatschap als gemeenschap € 100,- of €10,- per bewoner.

Deze workshop is voor iedereen die…
– betrokken is bij (een initiatief voor het creëren van) een ecodorp
– interesse heeft meer te leren over toepassingen en de stand van zaken van waterstof.

– op iets grotere schaal dan een enkel huis zoekt naar oplossingen voor energieopslag.

 

 

Wij zien een wereld waarin individuen en gemeenschappen authentiek vanuit eigen kracht hun leven vormgeven op een bewuste, wezenlijk duurzame en liefdevolle wijze en daarmee anderen inspireren.

Our Recent Work

Read More

From The Blog

Financiering van wooncoöperaties

September 2020 verscheen het rapport Financiering van wooncooperaties van het Ministerie van Binnenlandse zaden en koninksrijksrelaties. In dit rapport worden de moeilijkheden uiteengezet die coöperaties – lees burgerinitiatieven – ondervinden bij het realiseren van hun plannen. Met name de moeilijkheid tot financiering door banken is groot. Oplossingsrichtingen die gepresenteerd worden zijn een model van de gemeente Amsterdam, die een...

CLIPS trainingen online

Alle CLIPS-trainingen, zoals bij Ecodorp Zuiderland en Babylon in Nijmegen vinden nu vanwege Corona online plaats! Een vreemde ervaring om gemeenschapsvorming via een scherm te doen! Toch zeggen deelnemers ‘beter dan geen contact’ en ontwikkelen we steeds meer interactieve dynamische technieken. Komend weekend is bv. een gratis Europese CLIPS-training online. ___________________________ CLIPS-multiplier event voor ecodorpen Een 2,5 daagse CLIPS-training...

Read More