kasteel-okt-2016

Het Utrechts Landschap heeft vorig jaar per 1 januari 2016 de huur heeft opgezegd en ontruiming van het “kasteel Stoutenburg”geëist. Dit werd voor de kantonrechter aangevochten. De rechter heeft in haar uitspraak de periode voor ontruiming verlengd tot 1 januari 2017.

Op donderdag 6 oktober is de uitspraak ontvangen van de rechter in de zaak van het Franciscaans Milieuproject tegen het Utrechts Landschap. Het ging daarbij over de vraag of het gebouw, ‘kasteel’ Stoutenburg dat van het Utrechts Landschap wordt gehuurd, woonruimte is of een bedrijfsruimte. De rechter concludeert dat het een bedrijfsruimte is omdat de communiteit de ruimtes van het kasteel gebruikt voor zowel commerciële (verhuur) als ideële activiteiten. Tot de laatste worden onder meer de retraiteweken en kookworkshops gerekend waarvoor deelnemers een vergoeding betalen.

Gesprekken vastgelopen

Het Franciscaans Milieuproject heeft vanaf 2013 regelmatig gesprekken gevoerd met de eigenaar over de voortzetting van de huur na 2015. De eisen die de eigenaar op tafel legde waren voor het project te zwaar. Zo werd er bijna een verdubbeling van de huur gevraagd en bleef het groot onderhoud van de installaties in het gebouw voor rekening van de huurder. Naar de mening van het Milieuproject zou dat een te grote financiële belasting vormen, waardoor de eigen taak en activiteiten van de Stichting in het gedrang zouden komen.

Het Franciscaans Milieuproject huurt vanaf 1991 het ‘kasteel’ Stoutenburg. Het project geeft huisvesting aan een oecumenische leefgemeenschap (communiteit) die daar een leven ontwikkelt en voorleeft van verbondenheid met de natuur. Het klooster staat daarom ook wel bekend als het Milieuklooster. De acht vaste bewoners leven in een kloosterlijk ritme, zorgen voor eigen inkomsten en bieden belangstellenden de gelegenheid om deel te nemen aan de leefwijze van de communiteit door middel van werkweken en bezinnende activiteiten. Een deel van het gebouw wordt ook ter beschikking gesteld aan conferentiegroepen.

www.stoutenburg.nl