CLIPS-Train-de-Trainer-Training, Escherode, Duitsland, 21 tm 25 januari 2017

Verslag van Roos Kanis – Divine design trainer en oprichtster HappyHeartFamily.nl – en Fredjan Twigt – sociocratie trainer, architect en initiatiefnemer Ecodorp Bergen – deelnemers aan de CLIPS-trainers-training in Duitsland.

Wij zijn natuurlijk heel trots dat wij bij de eerste TOT (training of trainers) waren. En ook erg dankbaar voor deze kans. Wij waren als enige van de groep uit hetzelfde ecodorp (ecodorp Bergen). Dit gaf ons de mogelijkheid om continue de leerstof en inzichten te delen met elkaar en feedback te geven met betrekking op ons ecodorp Bergen. Vanuit 7 landen waren trainers bijeen gekomen. Een rijk gezelschap met diverse achtergronden en capaciteiten. Wat heel prettig was, waren de sociale vaardigheden en de hoge dosis aan empathie, inlevingsvermogen en zelfreflectie. Door de bewuste en ervaren groep mensen bij elkaar was het mogelijk om deze intensieve training te volgen. De 4 trainers waren ook zeer bekwaam en konden zich professioneel op blijven stellen gedurende de training. Ook vormden zij een gebalanceerd team, dat elkaar mooi aanvulde en voor veiligheid in de groep kon zorgen. Ze hadden erg veel inzicht in groepsdynamiek en in wat onze groep nodig had op dat moment. Er werd door de trainers veel ruimte gegeven aan de groep om alles zelf te gaan ervaren, in proces te gaan en om je ervaring , inzichten, kwetsbaarheden te delen en te benoemen. Wat opvallend prettig was, was dat iedereen in staat was om de kernkwaliteiten in iedereen te zien en te benoemen. Hierdoor ontstond er al gauw een hoge energieflow waarin een ieder kon stralen in zijn kracht. Men mocht er helemaal zijn en het werd ook aangemoedigd en bijgeschenen. Er was een hoge gun factor en daardoor konden we enorm van elkaars skills en talenten profiteren en genieten. Dit aspect zouden we in elke gemeenschap wel terug willen zien, dat zou heel wat problemen kunnen voorkomen, of  beter gezegd, voor meer plezier en energie zorgen.

Clips is bedoeld om bestaande ecodorpen en ecodorpinitiatieven te helpen omdat een heel groot deel van de initiatieven voortijdig strand. Er  worden zo in diverse Europese landen een pool van trainers opgebouwd die een diagnose kunnen maken van de situatie en de knelpunten kunnen benoemen. Afhankelijk van de behoefte kunnen gespecialiseerde trainers hulp bieden.

Tijdens de opening zeiden de trainers het volgende: Mensen willen vaak een mooiere wereld maken maar komen in de gemeenschap terecht in een nachtmerrie.
De intentie van deze training is om aan de nachtmerrie een einde te maken en skills aan te bieden voor meer innerlijke harmonie.
In deze training willen de CLIPS-trainers dat we van elkaar leren. Wat werkt wel en niet? En kunnen we elkaar inspireren, skills/technieken/methods leren of laten zien en inzichten delen.

Wat meteen duidelijk werd dat een ecodorp bouwen niet alleen over huisjes bouwen gaat maar vooral gaat over het bouwen van een innerlijk huis. Het Clips team droeg symbolen aan waarin dat zichtbaar werd gemaakt.
Deze symbolen zijn op de Clips website terug te zien.
Het NEST symboliseerd de gemeenschap, een veilige plaats waar geborgenheid is.
De TAKJES zijn de bouwstenen zoals wijsheid, kennis, een visie.
De STRUKTUUR wordt gebuikt om het nest bij elkaar te houden.
De EIEREN symboliseren dat er iets wil uitkomen.
De VOGELS zijn de bewoners, de mensen.
De VEREN staan voor de spirit die door alles heen ademt.

De groep werd onderverdeeld in vier groepen gedurende de training, met ieder een eigen taak:
-Communicatie team: Voor het vastleggen van de hele training
-Celebration team: Invulling voor de vrije avonden
-People team: voor energizers, en zorg voor de mensen
-Space-time team: zorgt voor de ruimte en de tijd

Elke dag stond in het teken van de 4 onderscheiden omderwerpen: Ik, Wij, Intentie en Struktuur.

Als een groep goed wil functioneren hebben we harmonie nodig op alle vier de lagen.  Veel mensen zijn beschadigd in de maatschappij en ze gaan ermee door elkaar te beschadigen in een community. Hoe kan je dit voorkomen?
De community bestaat uit allemaal inviduen die samen een ‘wij’ vormen. Het is belangrijk dat de bewoners op harts-niveau verbonden zijn. Zo kan je wel eerlijk zijn en de waarheid zeggen maar het kan onnodig pijnlijk zijn als deze waarheid niet via het hart wordt gedeeld. De groep, de community wil groeien en dat gaat via een hartsverbinding.
Ook het thema leiderschap en rangen en standen speelt een belangrijke rol evenals rituelen. Vaak ontstaat hier concurrentiestrijd. Het gaat hier om feiten en kwaliteiten erkennen. De bedoeling is dat de groeps- en individuele dynamiek samen gaan, Als de intentie van de groep en het individu niet samen komt, ontstaat er disharmonie en conflicten omdat iedereen bewust of onbewust een andere kant op gaat. Belangrijk is dus gedeelde visie, missie, doelen en waarden te hebben.
De struktuur maakt het werkbaar, bijvoorbeeld besluitvorming moet goed afgesproken worden en ook de economische verhoudingen, terugkoppeling en leiderschap.

Als er wel een warme groep is, maar geen structuur en geen intentie, ontstaat er oorlog.
Als er  wel een intentie is maar geen warme groep en geen struktuur onstaat er bureaucratie.
Als er geen structuur is ontstaat er chaos.
Een goede facilitator in de verschillende kringen is onmisbaar.
Hierom word aangeraden aan faciliteren veel aandacht te schenken en mensen binnen de community hierin te laten scholen.

Verder is het van belang dat de groep terugkoppeling krijgt om te begrijpen wat er zich afspeelt op alle niveaus. Als dit niet gebeurd onstaat verwarring en onduidelijkheid. Deep sharing is nodig. We ontmoeten elkaar in “space-time”. Dit is een dieper niveau (de vierde dimensie) waar we elkaar op hart en zielsniveau gaan zien horen en begrijpen. Dan is er compassie,  weten, begrijpen, inzicht, liefde en dus verbinding en verbroedering. Een familiegevoel waar wij op zoek naar  zijn. Dit is vaak lastig en vraagt een zorgvuldige scholingsweg.

De laatste 2 dagen werden er door de deelnemers case studies ingebracht waar met een door de deelnemers gekozen methode naar een oplossing gezocht werd. Daarna volgde een evaluatie.
Methodes die gebruikt werden waren o.a. Dragon Dreaming, Non Violent Communication, Sociocratie, Systeem opstellingen etc.

Er was gedurende de cursus een goede balans tussen hoofd, hart, lichaamswerk en ontspanning. Zonder joy en spel kan je niet goed opnemen, onthouden en leren. Er waren veel spellen en energisers tijdens de training en deze vormden een belangrijk onderdeel. Er was voldoende ruimte voor de inbreng van de deelnemers hierin, waardoor er veel afwisseling was. We kregen inzicht in groepsenergie. De verschillen tussen alle community leden mogen worden omarmd.  Iedereen heeft een eigen unieke energie, dit is allemaal welkom. De kunst is om iedereen hierin te erkennen en te verbinden.
Onze groep heeft in die korte tijd ook gefunctioneerd als een community, waardoor we de theorie in praktijk konden brengen.

Kortom een mooi begin om op Europees niveau nationale kraamkamers voor gemeenschappen te scheppen om zo de leerweg die elke communty gaat niet onnodig lang te laten duren en de kans op succes sterk te vergroten.

Voor meer inhoudelijke informatie zie de website van Clips: http://clips.gen-europe.org/