Goed nieuws, het terrein is sinds 15 december weer gedeeltelijk toegankelijk. We kunnen weer gebruikmaken van de herberg, de m-gebouwen, de pleinen en werken en genieten van het groen. Een gecertificeerd onderzoeksburo heeft diverse metingen gedaan en er blijkt geen vervuiling buiten de loodsen te zijn.

Het saneringsbedrijf J en R milieu projecten is deze zomer begonnen met de sloop van acht loodsen op het terrein. Deze loodsen bevatten asbest. Voor dit werk en het verwijderen van de 4 ha beton is vergunning aangevraagd en verleend door de gemeente. Nadat de werkzaamheden waren begonnen heeft de gemeente geconstateerd dat de saneerder verzuimd had het tijdstip van aanvang te melden. Daarmee werd het hele terrein wegens mogelijke asbest besmetting ontruimt en afgegrendeld en werd ecodorp Bergen gesommeerd een onderzoek te laten doen naar de daardoor mogelijkerwijs ontstane asbest besmetting.
Na het eerste rapport waarbij buiten de acht te saneren loodsen geen besmetting werd gevonden, verzocht de gemeente nog een tweede aanvullend rapport om de overige gebouwen nader te onderzoeken.

Dat is klaar en de conclusie is dat er geen asbest besmetting heeft plaatsgevonden in de overige gebouwen. In drie gebouwen is een minimale asbest toepassing gevonden zonder gevaar voor gebruikers. De ontruiming dateert van 30 oktober. De gemeente heeft op 9 december toestemming gegeven om de asbest sanering te hervatten. Als het weer een beetje meehelpt dan is de verwachting dat de asbest sanering voor eind december klaar is. Een mooi vooruitzicht voor het nieuwe jaar.