De buitenschool Glimmen

Posted by on Oct 28, 2017 in nieuwsarchief | 0 comments

geschreven door Wim Gersteling Met groot enthousiasme zijn 4 mensen in 2016 van start gegaan om van de monumentale Buitenschool één van de markantste en energieneutrale toplocaties van de regio te maken! Alle activiteiten die ze nu al dagelijks met veel passie uitoefenen brengen ze naar deze plek om gezamenlijk de toekomstige gasten te verwelkomen. Zij wonen op dit moment al voor Carex in de prachtige Buitenschool. Deze mooie speling van het lot bracht ze als tijdelijke bewoners bij elkaar. Hoewel ze elkaar voordien al (veel) langer kenden waren ze ineens buren geworden en realiseerden ze zich hoe uniek deze plek is, en hoe logisch het is om hun ervaring, netwerken, talenten en visies te koppelen. Ze willen wonen en werken in een ecologische woonvorm met duurzame bedrijvigheid. Alle generaties door elkaar heen. Door elkaar te helpen, aan te vullen en te ondersteunen profiteren ze gemeenschappelijk van elkaars inspanningen. Op de platte daken van het nieuwe gedeelte willen ze zonnepanelen plaatsen. Het regenwater wordt gebruikt en ze slaan een bron voor schoon water. Het hele complex wordt optimaal geïsoleerd en verwarmd met aardwarmte. Energieneutraal dus! Een grote permacultuurtuin voorziet de bewoners, het restaurant en de verswinkel in de toekomst van (dag)verse groenten en fruit. Door blijvend plaats te bieden aan (leer)werktrajecten en dagbesteding, ruimte voor groepen, trainingen, workshops, een restaurant/dagcafé, een verswinkel en expositieruimte met parkachtige tuin wordt de Buitenschool een locatie met een invulling waar het goed toeven is. Voor meer informatie zie de website:...

Read More

De nieuwe Omgevingswet

Posted by on Jun 28, 2017 in nieuwsarchief | 0 comments

Deze wet is waarschijnlijk in 2019 van kracht. Zij gaat een hele reeks wetten op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen en bouwen vervangen. De gemeente kan nu zelf veel meer bepalen. Op een voorlichtingsavond van de gemeente Achtkarspelen werd benadrukt dat er een cultuuromslag beoogd wordt. Bewoners geven aan wat zij willen en de gemeente is gesprekspartner samen met belanghebbenden uit de omgeving. Met de komst van de Omgevingswet moet iedere gemeente samen met de bewoners een eigen omgevingsplan gaan vaststellen. Dit plan vervangt dan het bestemmingsplan. Belangrijke voorwaarden voor de gemeente zijn veiligheid en gezondheid. Op alle andere vakgebieden zijn er meer soepelere “ja-mits”normen en basisnormen gekomen. Uiteindelijk beslist in laatste instantie de gemeenteraad. Dit schept veel mogelijkheden voor nieuwere woonvormen. Bijna 3 jaar geleden hadden wij, bewoners van het Land van Een, een gesprek met de wethouder over ons project. Wij wilden de mogelijkheden hebben om een aantal kleine ecowoningen te bouwen voor permanente bewoning naast de woonboerderij op ons terrein. Dat kon niet. Vanwege allerlei regels vanuit Den Haag. Een jaar later zei de stedenbouwkundige van de gemeente tegen ons: “Goed nieuws: de Omgevingswet komt eraan. Je kunt dan met de gemeente en jullie buren om de tafel gaan zitten en het gaan regelen. Dit biedt grote mogelijkheden maar is nog geen garantie dat je er ook met elkaar uitkomt. Ook nu al zou het volgens de gemeente mogelijk zijn een experimentele status vooruitlopend op de nieuwe wet aan te vragen voor een project. Ik vermoed dat dat ook in Hardegaryp het geval is geweest. Daar is vorige week een straatje geopend met 5 Tiny Houses. Marianne Thieme van de Dierenpartij opende de straat. Er waren afgevaardigden van ruim 40 gemeenten. Kijk op http://www.omgevingswet.nl   Geschreven door Theo...

Read More

Land van Een

Posted by on Jun 25, 2017 in nieuwsarchief | 0 comments

We leven op een plek, waar mensen geïnspireerd raken en eenheid ervaren met het universum, moeder aarde, met elkaar (samenleving, omgeving en community) en jezelf. Zij ligt in het buitengebied van Surhuizum, noordoost Friesland, vlakbij de grens met Groningen. Het is een plek, die door ons in 2015 is aangekocht, maar het voelt niet dat dit stuk aarde ons bezit is. We proberen zo respectvol met het Land om te gaan. Het bestaat uit een grote woonboerderij (energielabel A) met 3 ha grond inclusief een oud meer van een kleine 1/2 ha. Het terrein is omzoomd met bomen, struiken en stukjes bos. Er is een sfeervol strobalen/ecohuis, wat dient als ontmoetingsplaats en activiteitencentrum. Er is een grote vuurplaats, zweethutplek, composttoilet, schuren en stallen, moestuinen, voedselbos/boomgaard (i.o.) en in het meer kunnen we zwemmen. Het geheel ligt binnen het Friese coulisselandschap. We wonen er op dit moment permanent met z’n vijven, maar het appartement voor de zesde is bijna klaar. Er zijn verschillende appartementen binnen de woonboerderij. We houden ook de mogelijkheid open om meer woonruimte te creëren op het terrein. Ecologie, duurzaamheid, kunst/creativiteit, permacultuur en persoonlijke- en spirituele groei zijn belangrijke inspiratiebronnen. We leven hier samen, we werken hier samen, eten vaak samen en maken samen plezier. Er is ook een goede balans tussen privacy en gezamenlijkheid. Ons leven is gebaseerd op individuele vrijheid en natuurlijke verbinding. We bewegen organisch mee met wat zich aandient en laten ons leiden door ingevingen en inspiraties. Dit gebeurt op een natuurlijke manier. Onze bedoeling is om deze plek met veel mensen te delen. Er worden diverse activiteiten georganiseerd. Kijk op www.landvaneen.nl en op de facebookpagina. We verrijken de natuur op deze heerlijke plek door goede zorg. We zien dat veel mensen, waaronder wijzelf, hier geïnspireerd raken en hun hart meer en meer open stellen en zo meer verbinding, vrijheid en vervulling kunnen ervaren. geschreven door Theo...

Read More

Erfdelen

Posted by on Jun 25, 2017 in nieuwsarchief | 0 comments

In Nederland komen dagelijks vijf boerderijen leeg. De verwachting is dat dit in de komende jaren nog zal toenemen. Tevens zijn er vele mensen die op een andere manier willen wonen, werken, sociale contacten onderhouden en een duurzame levensstijl ambiëren. Een en ander zou gecombineerd moeten kunnen worden, dacht Pieter Parmentier. Met het vorderen van de leeftijd ging hij op zoek naar een meer levensloop bestendige manier waarop men elkaar zou kunnen versterken en ondersteunen. Dit vond hij in de vorm van erfdelen, een pilot waar hij en zijn vrouw mee in ontwikkeling zijn. Voor zichzelf maar ook als bron van informatie en inspiratie voor anderen. De belangstelling voor Erfdelen is enorm. Niet alleen ouderen, maar ook veel alleenstaanden, starters en mensen die graag kleiner, maar wel buiten willen wonen. “Maar hoe kun je het mensen gemakkelijker maken om zoiets te beginnen”, vroeg Pieter Parmentier zich af. Door mensen bij elkaar te brengen en door onderzoek wat er wel en niet mogelijk is. Erfdelen organiseert informatie avonden, waar gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten en waar een stuk bewustwording wordt gecreëerd. Want wat vindt men nu echt belangrijk? En wat kun je nu tegen komen als je samen woont met anderen op een erf? En vooral het in kaart brengen van de behoeftes en het informeren over het voortschrijdend inzicht met betrekking tot de financiële mogelijkheden en regelgeving vanuit de provincie en gemeente. Het is bijvoorbeeld bekend dat er veel boerderijen leeg staan, maar hoe vindt men deze dan? Erfdelen wil derhalve een register realiseren: Register vrijstaande agrarische bebouwing. Erfdelen heeft hiervoor contact met onderzoekers in Wageningen en Noord Holland. En hoe vertaal je je ambities naar de gemeente op een manier waarop de kans op een positieve respons optimaal is? Inmiddels blijkt dat de tijd rijp is voor projecten als dit. De overheid staat er meer dan open voor en is welwillender om naar de mogelijkheden te kijken. Met name de provincie Overijssel heeft zich zeer betrokken getoond en heeft bijvoorbeeld een serie bijeenkomsten gefinancierd, “De woonkeuken” genaamd. Tevens heeft de provincie Overijssel een wedstrijd uitgeschreven om initiatieven te ontwikkelen voor de leegstaande boerderijen in Overijssel. http://www.jijenoverijssel.nl/5402/buitenkansen-win-de-sleutel-van-deze-boerderij-voor-twee-jaar Erfdelen kenmerkt zich door de volgende kernwoorden: Sociaal, duurzaam, kleinschalig en goed voor het platteland. Aspecten waarin de provincie zich prima kan vinden. In de volgende linken is meer gedetailleerde informatie te vinden. https://www.erfdelen.nl https://www.facebook.com/groups/1030824300381748 https://www.facebook.com/groups/793835257297866 Geschreven door Sandra...

Read More