Ecorexia: duurzaam doorslaan

Posted by on Jun 5, 2018 in Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Van www.hetkanwel.net ‘Duurzaamheid’ bestond vroeger niet. Althans, de term was onbekend. Voor ‘een beter milieu’ was afval scheiden wel genoeg. Maar tijden veranderen. Het kan ook misgaan. Mensen die lijden aan ‘ecorexia’ verliezen zichzelf in hun streven naar een duurzaam bestaan. Wat is ‘ecorexia’? Ineens is het er. Overgewaaid uit Amerika is de term ‘ecorexia’ bezig aan een opmars door de Nederlandse media. In het Algemeen Dagblad bijvoorbeeld vertelt de 38-jarige Merel hoe ze ’s nachts opstond om de krant uit het vuilnis te vissen omdat ze panisch werd van de gedachte dat die niet ‘duurzaam’ in de gescheiden papierbak lag. Aan het RTL Nieuws vertelt Danielle over hoe ze consequent de verwarming uit liet staan, omdat ze niet onnodig energie wilde verspillen. “Ecorexia” gaat dus over mensen die doorslaan in hun streven naar duurzaamheid. Mensen voor wie dit een obsessie is geworden en die echt lijden (stress, angst, paniek) onder hun eigen gedrag. Duurzaam leven op een gezonde manier: hoe kan het dan wel? Dat bepaal jij natuurlijk zelf. Niet iedereen heeft de financiële middelen of de tijd om een perfect verduurzaamd leven te leiden. De truc zit in kleine, doeltreffende stappen die haalbaar zijn voor een zo groot mogelijke groep mensen. • Doe de verwarming en de lampen uit als je naar buiten gaat • Scheid je afval • Stap over op een duurzame energieleverancier • Kies voor een duurzame bank • Douche niet langer dan nodig En last but not least: bewaak je éigen duurzaamheid. Doe wat jij kan doen en wees daar trots op. Een duurzame wereld bereik je niet met een bestraffende houding, maar vanuit zorg en liefde voor elkaar én voor jezelf. Simpel, toch? Wim Gersteling heeft hierop nog een aanmerking, namelijk: “mensen die in ecodorpen willen gaan wonen en werken kunnen toch wel een stapje extra doen voor het wennen aan het leven in het toekomstige ecodorp?” Hij heeft een tuin bij zijn huis en daar haalt hij regenwater uit de regenton, voor het soms doorspoelen van de wc voor bezoekers. Zelf vangt hij zijn fecaliën en urine apart op en heeft hij een aparte composthoop voor de fecaliën. Urine verdunt hij en geeft hij aan de tuin en een beetje in de compostcontainer, die afgesloten is. Verder heeft hij in de winter de kachel op de waakvlam en houd hij zichzelf warm door een skipak binnen te dragen en af en toe in de tuin te werken (bewegen) en niet te lang achter de computer te zitten. Jezelf verliezen in duurzaamheid is dus wel wat extreem, maar een stapje extra doen kan misschien heus geen kwaad. En op dat extra stapje kan je nóg trotser...

Read More

Update ecodorp Noordeland

Posted by on Oct 28, 2017 in nieuwsarchief | 0 comments

geschreven door Nati Visser   Spannende tijden… meer mensen …   Sinds juni 2015 is ecodorp Noordeland de mogelijkheden aan het onderzoeken een oud fabriekscomplex aan te kopen in ter Apel. Deze oude aardappelzetmeelfabriek staat sinds 30 jaar leeg en bestaat uit 4, 2 ha. waterzuiveringsvelden waar wij ons dorp zien verschijnen en bijna 5 ha. fabrieks terrein met monumentale fabrieksruines, loodsen en gebouwen. Het rijk, de provincie en de gemeente verlenen alle medewerking om onze droom daar waar te maken maar de uitdagingen zijn niet gering.   Daarom zoeken we ook mensen die deze uitdagingen met ons mee willen vormgeven.   Het laatste jaar hebben we met behulp van grote provinciale- en gemeente subsidies een belangrijk deel van het haalbaarheidsonderzoek kunnen afronden. De onderzoeken naar asbest, bodem en veiligheid van de gebouwen zijn klaar en de offertes voor de saneringen komen binnen. Er staat een grote asbestsanering op stapel (alle gebouwen, honderden vierkante meters, zijn gedekt met asbest) maar de bodemverontreiniging valt gelukkig heel erg mee. De veiligheid van de gebouwen, een punt dat voor de gemeente erg belangrijk is, is nog niet voldoende inzichtelijk om een goede begroting op te kunnen maken.   Er wordt hard gewerkt aan een financieel plan en op basis daarvan moet binnenkort met alle offertes en activiteiten in een beheersplan verwerkt een go of no-go gegeven kunnen gaan worden. Grote uitdagingen zijn natuurlijk hoe we de financiering rond gaan krijgen. Het liefst zouden we de huizen in een cooperatie willen onderbrengen maar financiering wordt dan een stuk lastiger dus nu neigen we toch naar een VVE constructie die later in een cooperatie gaat worden ondergebracht. Of toch een eigen Zonnebank oprichten?   Waar we superblij mee zijn is dat de gemeente heeft toegezegd dat we niet vallen onder de normale bouwafspraken met onze duurzame en kleine huisjes die geen concurrentie zijn op de gewone woningmarkt. Daardoor heeft de gemeente toestemming kunnen geven (en provincie en regio) dat we ondanks dat Vlagtwedde een krimpgebied is toch nieuwe huizen mogen gaan bouwen.   We zijn druk bezig met ons stedenbouwkundig ontwerp en samen met een adviesbureau gaan we de komende maand het concept bestemmingsplan indienen bij de gemeente. Naast alle bestaande bestemmingen als Wonen, Zware industrie, Recreatie, Landbouw etc. gaat er nu een nieuwe bestemming komen: “Wonen Ecodorp” en dat is iets waar we allemaal blij van worden!   Daarnaast lopen er contacten met architecten en is het programma van eisen en het kavelpaspoort waarin we omschrijven waar onze huizen aan moeten voldoen in een afrondende fase. Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend met de eigenaren en we werken aan het voorlopige koopcontract.   We merken wel dat de lange aanloop (nu 4 jaar bezig...

Read More

Excursie naar Saerbeck

Posted by on Oct 27, 2017 in nieuwsarchief | 0 comments

Door Wim Gersteling   21 September ben ik met een groep leden van de energiecooperatie Noordelijk Lokaal Duurzaam, ambtenaren en geïnteresseerden naar “klimakommune Saerbeck” in Duitsland geweest. In hun concept hebben ze de doelstelling geformuleerd: in 2030 willen ze geen uitstoot van broeikasgassen met hun behoefte aan energie (elektriciteit, warmte, vervoer) meer veroorzaken. Ze wekken nu 3,5 maal de eigen elektriciteitsbehoefte in eigen beheer op. Ze willen alle energie en warmte zelfvoorzienend maken in het dorp. Tegelijkertijd zetten ze een goed voorbeeld neer. Ze hebben in 2007 een energieprijsvraag gewonnen met hun ideeën en zijn toen voortvarend aan de slag gegaan. Het project bestaat uit drie onderdelen: 1. Ze hebben in de stad een grote pelletkachelinstallatie staan waarmee een zevental gemeentelijke gebouwen voorzien worden van duurzame warmte (scholen, sporthal, kinderdagopvang). 2. Daarnaast hebben ze een oud militair munitiedepot kunnen kopen. De burgemeester had een miljoen geboden en werd in eerste instantie weggelachen, maar Saerbeck had nog één troef achter de hand: ze konden het leger aanbieden dat het terrein niet teruggebracht hoefde te worden in de oorspronkelijk staat. En dat scheelt natuurlijk ook heel veel geld. Zo geschiedde. Op ongeveer 75 oude munitiebunkers zijn zonnepanelen gelegd. Alles moest in drie weken tijd aangelegd worden om nog onder de oude salderingsregeling te vallen. Op hetzelfde terrein staan ook zeven windmolens en twee installaties waar onder andere mest en mais worden vergist tot biogas waarmee weer elektriciteit wordt gemaakt. Ook interessant is dat een heel groot deel natuurgebied is gelaten, nadat bleek dat er allerlei bijzondere dieren en planten voorkwamen. 3. Educatie/voorlichting: er zijn lespakketten voor alle scholen en men is heel druk met het geven van lezingen. Ze hebben bezoek gehad vanuit de hele wereld en delen graag hun kennis. In alle projecten zijn de lokale inwoners en bedrijven betrokken. Bijvoorbeeld als financierder; mensen hebben geld ingelegd en de winst vloeit ook weer terug naar deze mensen. Rechtstreeks, ofwel dat de gemeentekas gespekt wordt en gemeentelijke belastingen aan andere zaken besteed kunnen worden. De universiteit van Münster is opslagtechnologie aan het onderzoeken, zodat Saerbeck zelfs energie beschikbaar heeft wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait. De verdere onderwerpen, die hen in de komende jaren bezighouden, zijn warmte en...

Read More

De Scrum-methode

Posted by on Jan 31, 2017 in nieuwsarchief | 0 comments

Geschreven door: Wim Gersteling Scrum is een interactieve manier om projecten te organiseren. De werkmethode houdt in: een open en transparante manier van samenwerken, oprecht dienstbaar zijn aan een dichtbij gelegen doel als onderdeel van een groter doel. Het bestaat uit een zelforganiserend projectteam dat flexibel en wendbaar producten en processen kan bijstellen en verbeteren tijdens de voortgang. Belangrijke Scrum principes: Toewijding – Ieder teamlid streeft ernaar om gezamenlijk tot het beste resultaat te komen. Focus – Iedereen beperkt zich tot het belangrijkste: wat moet er nu gebeuren. Openheid – Er worden kansen gecreëerd om van elkaar te leren. Respect – Erkenning en waardering voor ieders ervaring en achtergrond. Moed – Durf om tot verbeteringen te komen. Transparantie – Ieder teamlid weet op elk moment wie wat doet en wat de stand van zaken is.   Voorbereiding en voorwaarden: – Er moet iemand zijn die het van te voren bepaalde doel in de gaten houdt en verantwoordelijk is voor het eindresultaat en daarvoor knopen kan doorhakken. Hij/zij houdt een to-do lijst bij waar alle deelactiviteiten met eisen, problemen en resultaten voor iedereen zichtbaar op staan. Omdat ook de problemen bij iedereen bekend zijn, kan er eerder op gereageerd worden hoe dit op te lossen. – In het te vormen scrumteam (max. 7 personen) is voldoende expertise, tijd en scrumkennis aanwezig om het werk te doen waardoor de opdracht gerealiseerd kan worden. Het WAT en het HOE wordt bepaald en de de taken geïnventariseerd , wie wat doet en in welke volgorde. – De Scrummaster beschikt over voldoende tijd en expertise om het proces te faciliteren. Hij/zij coacht en begeleidt het team, verwijdert obstakels en zorgt voor een setting waarin het team optimaal kan presteren. Na elke scrum of “sprint” verzorgt hij een evaluatie van het proces, de inzet en de samenwerking. Dit met het oog op de volgende sprint. – Geschikte ruimte, borden, stickers, stiften. Opstart 1. Wat is het doel van het project? Hoe ziet het einddoel eruit? 2. De deadline. 3.Het budget. Het project wat in zijn geheel complex kan zijn, wordt in kleine stukjes opgedeeld: “sprints”. Aan het eind van een korte tijdeenheid van 2-4 weken wordt iets afgerond wat van waarde is voor het geheel of een eindproduct kan zijn. Doordat de onderdelen kort van duur zijn, kan er gemakkelijk ingespeeld worden op veranderende omstandigheden. Het gaat om mensen, samenwerken en resultaten behalen. Het team is zelfsturend en verantwoordelijk voor het te behalen resultaat. Elke dag komt de scrummaster en het team bijeen voor een meeting om de voortgang, de samenwerking en de belemmeringen te bespreken. Er kan elke dag van de vorige dag geleerd...

Read More

Verslag presentatie ecodorpeninitiatieven

Posted by on Jun 22, 2016 in nieuwsarchief | 0 comments

Het laatste ecodorpennieuws: Op de zonnige avond van 3 juni begonnen we aan ons netwerkweekend, nadat we gezellig met elkaar hadden gegeten.Na een voorstelrondje van de 25 aanwezige mensen, presenteerden de initiatieven zich met de laatste ontwikkelingen binnen hun groep. Hieronder leest u het laatste nieuws:   Noordeland – ecodorp in voorbereiding: Terra, Monique, Gerrie: We zijn bezig in Groningen en Drenthe om een lokatie te zoeken. 3 jaar geleden zijn we begonnen en hebben nu de meeste kans in Ter Apel om daar de vervallen aardappelmeelfabriek van 9 ha. met vloeivelden te bemachtigen. Er is nog wel opheldering nodig over de grondvervuiling. Er is pas toestemming gegeven om op het terrein bij te mogen bouwen. Een nadeel is dat veel partijen verder nog hun toestemming moeten geven omdat er een nieuw besluitvormingsproces is ingevoerd. De gemeente Vlagtwedde waar we hier mee bezig zijn is een Cittaslow-gemeente. Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Deze gemeenten willen zich op de kaart zetten door duurzame projecten binnen te halen. Er zijn nog 3 andere opties waar we de voor- en nadelen van op een rijtje zetten. We werken samen met Katja van der Valk als procesbegeleidster.  http://www.ecodorpnoordeland.nl/   Ecohof Texel – ecodorp in voorbereiding: Hans, die bij de laatste bijeenkomst van de Ecohof was vertelt hierover. Er is pas een stichting op sociocratische basis opgericht. Ze hebben een landschapsarchitect ingeschakeld om een goede vorm aan het project te kunnen geven, dat in een buitenwijk van Den Burg gepland zal worden. Het geheel zal 1 ha. groot worden er zullen 20 huurhuizen met een stukje land voor een tuin. Het moet nog in de gemeenteraad worden behandeld. Het plan ligt er en de wethouder is enthousiast.    http://www.ecohoftexel.nl/     Michaëlshof –  milieucentrum, Wieringen. Cor: Michaël is hier al 40 jaar bezig, nu met ongeveer 10 vrijwilligers in de biologische gemeenschapstuin waar ook een stuk bos in ligt. Er zijn plannen voor de bouw van 5 ecohuizen. Er is een meditatiegroep die ook met elkaar eten, ook is er een leemoven gebouwd en worden films vertoond over de natuur. Daarnaast worden cursussen over bv. biologisch tuinieren gegeven.  http://www.michaelshof.nl/testpagina-1/   Het Levende Dorp – meewerkplaats, Dalfsen. Bouwie: In de meewerkplaats, opgezet als werk- en leeromgeving kan je door mee te werken ontdekken waar je passie ligt. Er staat een maquette van een levend huis. Donderdagavond kan je mee-eten. Een voedselbos is in ontwikkeling, waarbij er een levende toren van appel en hazelnoot gemaakt wordt. Ook komt er een muur van kastanjes. Op het festivalterrein van ‘The Living Village’ in Wierden wordt hier een demostratiemodel...

Read More